Stockholm är en av de städer som växer snabbast i Europa och som en följd har antalet förskolebarn i Stockholm, de senaste fem åren, ökat med i snitt 2000 per år. Vi står nu inför en stor utmaning att lyckas rekrytera tillräckligt många nya förskollärare till Stockholms förskolor under de kommande åren. Det är därför mycket glädjande att regeringen tidigare i år beslutade att fyra lärosäten i regionen får i uppdrag att öka antalet platser på förskollärarutbildningen. Men mer måste göras.

Den som leder den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret på en förskoleavdelning eller förskola ska vara förskollärare. För att genomföra läroplanens intentioner är det därför viktigt att vi prioriterar arbetet med att öka andelen förskollärare. Målsättningen på sikt är att minst hälften av medarbetarna ska ha pedagogisk högskoleutbildning, för att på längre sikt öka ytterligare.

Medarbetarna i stadens förskolor ska erbjudas pedagogisk grund- eller vidareutbildning till förskollärare och utbildningsnämnden tillskjuts drygt 20 mnkr, i Alliansens förslag till budget för 2014, i syfte att under året fortsätta satsningen på kompetensutveckling för barnskötare och förskollärare inom såväl kommunala som fristående förskolor. Till detta har staden dubblerat antalet platser – från 100 till 200 platser – på den mycket framgångsrika vidareutbildningen för barnskötare till förskollärare som inom kort återigen startas upp på Stockholms Universitet.

Förskollärarens roll för verksamheten i förskolan kan inte nog betonas. En viktig del i att kunna rekrytera fler skickliga förskollärare är att yrkets attraktionskraft höjs ytterligare. Det krävs en rad åtgärder för att fler ska välja att utbilda sig till förskollärare och för att behålla de som redan finns i. En viktig del i detta är att förstärka möjligheterna till att göra karriär inom förskolan.

Regeringen har aviserat att man nu ska öppna upp för karriärtjänster också inom förskolan, med reformen om förstelärare inom grund- och gymnasieskola som förebild. Stockholm går nu före i detta arbete och kommer att under 2014 att utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal. Nya karriärvägar kan ge särskilt skickliga förskollärare betydligt mer i plånboken. Jag vill se karriärtjänster också inom förskolan!

Förskolan är en av Stockholm stads mest uppskattade verksamheter bland brukarna. Valfriheten är hög och kvaliteten god. Jag är övertygad om att vi med en kraftfull satsning på att öka förskolläraryrkets attraktivitet kommer att kunna locka fler till att utbilda sig till förskollärare. Det är också en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna fortsätta erbjuda de yngsta stockholmarna en förskola i världsklass.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s