För en stund sedan avslutade jag och de andra alliansgruppledarna i Stockholm vår pressträff om stadens budget 2014. Jag är stolt över att vi i Folkpartiet bidragit med många viktiga reformer i alliansens sista budget för den här mandatperioden. Jag vill särskilt lyfta fram tre områden där vi fått starkt genomslag; skolan, kulturen och äldreomsorgen.

Storsatsning på skolan

Skolbudgeten ökar med nästan 800 miljoner nästa år och schablonerna, den peng som utgår för varje elev, höjs med fyra procent i genomsnitt. I lågstadiet ökas schablonen med 5 procent, vilket är den största ökningen på över fem år. Satsningen på en dator per elev fortsätter i gymnasieskolan. Budgetökningarna skapar goda förutsättningar för en fortsatt god löneutveckling för lärarna och för nya satsningar i verksamheten. Även förskolan får en rejäl höjning av resurserna med omkring 400 miljoner vilket innebär att schablonen höjs med tre procent. Budgeten stärks för elever med behov av särskilt stöd och 330 miljoner kronor öronmärks för detta ändamål samtidigt som även budgeten för socioekonomisk kompensation stärks i motsvarande mån.

I somras stod det klart att löneökningarna för Stockholms lärare år 2014 blir 1,5 % mer än ”märket”. Till det kommer regeringens satsning på karriärvägar som kan innebära närmare 700 tjänster som förstelärare eller lektorer i Stockholm. 2014 ska Stockholms stad dessutom utreda en satsning på karriärtjänster även i förskolan, i väntan på statens satsning.

Årets budget innebär också att vi fortsätter satsningen på elever som har svårt att få godkända betyg. Rätten till sommarskola för elever som inte får godkända betyg utvidgas från årskurs nio ner till årskurs sex. Läxhjälp ska garanteras alla elever i grundskolan som efterfrågar detta. Nyanlända elever får stärkt rätt till sommarskola och fler undervisningstimmar i svenska. Dessutom ska förberedelseklasser för nyanlända elever finnas på fler skolor över hela staden. Papperslösa barns rätt till skolgång slås fast. En särskild sommarsimskola genomförs för de elever som inte lärt sig simma i skolans ordinarie simundervisning.

Barnkulturåret 2014

Årets budget innebär en rejäl satsning på kulturen. 2014 blir ett särskilt barnkulturår i Stockholm med utbyggnad av musikundervisningen i El Sistema, en stor lässatsning i förskolan samt en rad andra satsningar för unga.

Det nya Kulturhuset Stadsteatern får ett tillskott med runt 15 miljoner och ges förutsättningar att genomföra den nya konstnärliga visionen om ett allkonsthus i världsklass, fylld av teater, litteratur, dans, konst, design, film, musik, debatt och annan kulturell produktion av hög kvalitet, präglad av både bredd och spets. Genom att skapa nya publika ytor samtidigt som fria trådlösa nätverk installeras ska Kulturhuset Stadsteatern bli en ännu större angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund.

En ny basutställning som tas fram på Stadsmuseet är ett exempel på andra stora satsningar på kulturen som årets budget möjliggör.

Viktiga reformer för Stockholms äldre

Årets budget innehåller flera viktiga nyheter för Stockholms äldreomsorg. Folkpartiet har länge slagit vakt om servicehusen och detta har nu fått genomslag i budgeten. Större vikt ska läggas vid ålder och ensamhet när staden avgör vem som ska beviljas servicehus. Dessutom ska ett valfrihetssystem för servicehus utredas för att öka möjligheten att välja ett servicehus utanför den egna stadsdelen. Staden ska också utreda en garanti för alla över en viss ålder att beviljas plats på äldreboende.

Rätten till utevistelse stärks för den som bor på äldreboende liksom rätten att välja maträtt. Fler ungdoms- och äldrevärdar anställs för att jobba med att ge de boende en rikare vardag. Satsningarna på utbildning fortsätter, såväl för anställda i omsorgen som för anhöriga. Stadens särskilda demenssatsning fortgår och hemtjänstpengen höjs med tre procent.

Den växande staden

Stockholm är bland de städer som växer snabbast i Europa. Utöver de redan omskrivna Folkpartiframgångarna vill jag kort berätta om budgetens stora satsning för den växande staden.

Budgeten innebär en kraftfull ambitionshöjning av bostadsbyggandet i Stockholm, från 100 000 till 140 000 nya bostäder på 20 år (2010-2030). Under rubriken 40/20 ska 40 000 bostäder markanvisas 2014-2018, varav 20 000 i smålägenheter. Nya hyresrätter prioriteras, liksom fler studentbostäder. Ett delmål är att bygga 58 000 nya lägenheter till år 2022.

Årets budget innebär också en omfattande utbyggnad av idrottshallar och konstgräsplaner i Stockholm. Under 2014 är målet att fem nya, fullstora idrottshallar ska byggas på idrottsplatser runt om i staden. Det är en bra och hög ambition som vi i Folkpartiet välkomnar, men på sikt behöver vi bygga ännu mer.

Budgetförslaget i sin helhet kan du läsa på www.stockholm.se.

Annonser

2 Comments »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s