Att stadens skolor ska vara välstädade är för mig en självklarhet. En väl fungerande städning är direkt avgörande för en trygg och bra inomhusmiljö, och i förlängningen alla elevers och lärares trivsel och hälsa. Den senaste tidens rapporter om att landets skolor allt oftare anmäls till arbetsmiljöverket på grund av just bristande städning – inte minst av toaletter – är därför bekymmersamma.

Alla elever ska vidare kunna känna sig trygga med att toaletterna är städade och att låsen fungerar. För att säkerställa att skolornas toaletter är fräscha har vi de tre senaste åren genomfört en stor satsning på att renovera dessa. Över 700 toaletter, till en kostnad av ca 40 mnkr, har hittills rustats upp. Om det fortfarande finns skolor där toaletterna är så ofräscha att barnen inte vågar använda dem är detta helt oacceptabelt. Alla elever ska kunna uppsöka en toalett utan att känna obehag.

Som ett stöd i städningen av stadens skolor har SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) tagit fram en städhandbok. Boken är tänkt att fungera som ett stöd till den som ansvarar för städningen, ansvarar för kontakten med städföretag samt för den enskilde städaren. Det är mycket viktigt att detta stöd också används av skolorna, så att städningen blir så bra som möjlig. I yttersta ledet är det rektors ansvar att städrutinerna fungerar.

Den fysiska skolmiljön spelar en stor roll för elevers trygghet och studiero. Det är därför viktigt att skolans utrymmen, såsom toaletter och korridorer samt skolgårdar, är rena och trivsamma. Om städrutinerna inte fungerar ska detta åtgärdas snarast.

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s