Betygsresultaten för eleverna i årskurs 9, för läsåret 2012/2013, har nu blivit klara. Glädjande nog visar siffrorna på en markant förbättrad måluppfyllelse jämfört med 2012. Resultaten i Stockholm har förbättrats under flera år med undantag av ett negativt trendbrott förra året. Det är mycket positivt att de åter fortsätter uppåt!

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar från 85,9 procent (2012) till 88 procent. Att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program är fortfarande den mest prioriterade frågan i våra skolor. Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Andelen som har nått godkända betyg i samtliga ämnen har vidare ökat från 74, 6 procent (2012) till 76 procent. Meritvärdet har likaså ökat från 221,7 poäng (2012) till 223 poäng. Det är också intressant att se att den ogiltiga frånvaron, för tredje året i rad, minskar och nu är nere på 1,86 procent. Alla dessa tecken pekar åter åt rätt håll.

Jag vill särskilt lyfta fram tre, bland flera, skolor som haft en fantastisk utveckling det senaste året – våra raketskolor. Det är Kvickenstorpskolan i Farsta, där meritvärdet har ökat från 180 poäng (2012) till 203 poäng och behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 55 procent (2012) till 75 procent. Det är Lillholmsskolan i Skärholmen, där meritvärdet har ökat från 171 poäng (2012) till 220 poäng och behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 57 procent (2012) till 78 procent. Det är sist men inte minst Ärvingeskolan i Kista, där meritvärdet har ökat från 181 poäng (2012) till 211 poäng och behörigheten till gymnasieskolan har ökat från 68 procent (2012) till 93 procent. Bra jobbat!

Jag vill också passa på att gratulera Höglandsskolan i Bromma som för andra året i rad har allra bäst meritvärde av stadens skolor, 288 poäng i snittmeritvärde, samtidigt som samtliga elever blev behöriga till gymnasieskolan.

Alla resultat kommer nu givetvis att noggrant analyseras för att bedöma vilka av insatserna som vidtagits under året som har givit resultat. Det handlar bland annat om arbetet med fokusskolor för att hitta nya strategier för elever på högstadiet som riskerar att inte få gymnasiebehörighet. Dessutom har arbetet med resultatdialoger utvecklats på alla nivåer, vilket har lett till större fokus på kopplingen mellan åtgärder och resultat.

Arbetet med att höja kunskapsresultaten i Stockholm fortsätter nu enträget. I år har vi bland annat infört rätt till läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium för alla som behöver det. Vi har infört ett tionde skolår som vänder sig till de elever som misslyckats med grundskolan och som saknar behörighet till gymnasiet.

Betygsresultat totalt 2012-2013, årskurs 9, årsvärde

Betygsmått 

2012

2013

Andel behöriga till nationellt program

85,9

88

Andel som nått målen i samtliga ämnen

74,6

76

Genomsnittligt meritvärde åk 9

221,9

223

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s