I ett liberalt samhälle gäller rätten till kunskap alla. Igår trädde lagen i kraft som tillerkänner även barn till papperslösa den rätten. Ytterligare steg till en skola för alla tas idag när Högsta förvaltningsrätten sätter ner foten i frågan om hemskolning, vilket GP skriver om här.

Antalet barn som hålls hemma från skolan ökar tyvärr år från år. Kammarrättens tidigare beslut, där man godkände hemundervisningen, legitimerade denna beklagliga utveckling, något som jag kraftigt vände mig emot. I det fall som nu avgjorts riskerade barnen enligt föräldrarna att bli mobbade, och har särskilda behov som den kommunala skolan inte bedömdes kunna tillgodose. Högsta förvaltningsdomstolen slår nu fast att religiösa eller filosofiska skäl inte kan utgöra skäl till att åsidosätta skolplikten för hemundervisning.

Det är, menar domstolen, kommunens plikt att organisera skolan på ett sådant sätt att alla barn kan delta i undervisningen. Ett aktivt likabehandlingsarbete på skolan är en del i att slå fast principer om öppenhet och acceptans för oliktänkande redan i unga år – om man hålls hemma från skolan riskerar istället avstånden mellan olika grupper att öka. Ändå poppar olika förslag om hemskolning upp med jämna mellanrum – bland annat nu senast av Centerpartiet.

Domstolens markering, att alla barn har en rättighet att gå i skolan oavsett föräldrarnas kulturella eller religiösa tillhörighet, är oerhört viktig för eleverna – och för samhällets sammanhållning på sikt. Jag välkomnar att man så kraftfullt värnar ambitionen om en skola och ett samhälle som är öppet för alla.

Jag skriver mer om barns rätt att gå i skolan här och här. Att frågan om barns rätt till skolgång fortfarande är kontroversiell i vissa kretsar syns här.

Annonser

13 Comments »

 1. Hejsan Lotta, det är folket som bestämmer, det är folket som har makten. Riksdagen är vidare folkets företrädare. Riksdagen har bestämt att rättigheterna skall respekteras i den form som dom presenteras i deklarationen, Ni politiker skall inte tyda deklarationen på Ert vis, det är att motverka Riksdagens mål. Kommunal skola är en rättighet som ligger till förfogande för alla att välja om så önskas finns för det. Ser familjen andra möjligheter så skall dessa respekteras.

  Grundproblemet är dock, Du som så många gånger förut har vägrat svara på tilltal, vilket också betyder att Du blundar för grupper som inte tänker som Dig, vilket är respektlöst i alla dess former. Vi betalar Din lön, Du arbetar för oss, och vi är alla individer med individuella behov, varför skall dessa Ej respekteras? Varför får deklarationen aldrig få den betydelse den har?

  Jag skriver på detta vis till Dig, för att Du för en politik framåt som inte gynnar mig, jag ser bara mer och fler ideer och regler, lagar mm som går emot mitt och många andras naturliga och fria liv (val), fyllt av ansvarstagande och intresse för att ta hand om eget liv i så stor utsträckning som möjligt. Det har man också bett om många många gånger, ett större ansvarstagande. Nu kommer det till slut, men då stänger Ni dörren???

  När skall Du börja bry Dig om alla, istället bara för dom dé som passar Dig.

  Jag vill diskutera utbildningsfrågan med Dig, men har Du intresse över huvud taget att diskutera den med oss som aldrig har en annan tanke och avsikt, än att hemskola?

  Gällande hemskolning så är det statistisk sett ett bättre val för både utbildningens kvalitet samt mål. Är inte det grundtanken med utbildning från början?

  mvh

 2. Och det totalitära samhället var ytterligare ett steg närmre alltså.

  Jag vill försöka få dig att förstå ur vilket perspektiv så väldigt många egentligen utgår. Visst, det finns dom som skulle skapa en dålig hemskolningsmiljö och verka hämmande i ”samhällets sammanhållning”, men hur galet många exempel finns det inte på barn som mår dåligt av skolan, inte lär sig något i skolan etc. Men det är helt okej, eller? Det är så det ska vara kanske? Man ska må lite skit i skolan, så man förbereds på ett jobb på McDonalds senare i livet?

  Själv är jag 25 år, ateist, höginkomsttagare och har barn på g. Det är alltså några år kvar innan det skulle vara aktuellt, men jag skulle LÄTT kunna tänka mig att hemskola hen när det blir dags. För social utveckling i ett så bakåtsträvande land som Sverige skulle det säkert vara viktigt att vara i skolan en del, eftersom det är där alla andra barn är, men skolan är inte nödvändigtvis kritiskt i ett barns uppväxt eller ett barns utbildning. Skolan kan nog på många sätt vara väldigt, väldigt hämmande till och med (Ken Robinson är en vältalig man på det ämnet). Hemskolning eller inte, jag kommer försöka lära mitt barn att lära sig (till skillnad från skolan där man blir lärd att bli lärd).

  Familjevärden är dessutom något som alltmer glöms bort i det svenska samhället. Barn ska så snart som möjligt in i skolan, vad är vi nere nu, 5 år? Vi kan inbilla oss att det är för att barnen ska få en så bra grund som möjligt att stå på i arbetslivet senare, men vi vet nog alla hur lite nytta skolan gör på den punkten, och ska man tro media så blir det inte direkt bättre skolmiljöer heller.

  Visst, det räknas ju som ”filosofiska skäl” att jag vill ha mitt barn hemma, men svenska statens argument är ju minst lika filosofiska till att tvinga mitt barn att gå i skolan. Det finns ju dessutom forskning som talar för båda alternativen, så att entydigt säga att statlig skolning är det enda vettiga alternativet är ju bara trångsynt. Sen kanske statens argument inte överensstämmer med dom faktiska intentionerna, min egna teori är att man ska gå i skolan och separeras från sina föräldrar i ett så tidigt stadie som möjligt för att i framtiden bli ett lågmält arbetarbi i den svenska kommuniststaten, eller vad fan vi nu är för något. Finns för övrigt en bok eller skrifter från någon kommunist angående hur det är bra att skilja barnen från sina föräldrar i ett så tidigt läge som möjligt med just anledningen att indoktrinera barnet med statens propaganda. Marx? Kommer inte ihåg vem det var just nu, måste nog kollas upp…

  Värt att notera är att när jag snackar skit om utbildning menar jag generellt inte högskoleutbildning och liknande. Den tiden kan vara väldigt mycket slöseri också, men då är man åtminstone vuxen, det är ett val man har gjort själv och kan avbryta när man vill.

 3. Lotta,

  Du upprepar som ett slags mantra ”barnens rätt att gå i skola”. Men det du menar är ju ”barnens plikt att gå i skola”, inte sant? En rättighet är något man kan välja eller välja bort, medan en plikt är något som inte kan väljas bort.
  Talar du också om värnrättigheten? Skatterättigheten? Rättigheten att väja när bilar kommer från höger? Tystnadsrättigheten?

  Jag har gått i hemundervisning, men så pass lärde vi oss i alla fall. Så kanske vi ska lägga bort ny-språket, och kalla saker vid dess rätta namn? Du vill tvinga alla barn att gå i skola, och tvinga alla föräldrar att sända sina barn till skola. Det står dig naturligtvis fritt att anse och propagera för det; men det kan ju vara fint att använda rätt ord – som kanske avslöjar lite mer om motiv och drivkraft?

  Ha en i övrigt god dag 🙂

 4. Det är tydligt att denna ”rättighet” ni alla talar om inte är en rättighet utan inget annat än tvång. Att alla har rätt till allmän skola, en skola som staten bestämmer och utformar, är ingen ”rättighet”, utan tvång, med höga bötesbelopp som straff, eller tvångsomhändertagande av barnen. Det finns andra ord att beskriva detta med, jag nöjer mig med att Tysklands lag som förbjuder hemskolning är från 1938, så förstår säkert de flesta. Att ett land tvingar alla genom lag till exakt samma skolplikt och skolplan är inte en rättighet. Däremot kränker det allas rättighet att välja själva. Staten vet och kan bäst, ve dem som tror sig ha kapacitet och vetskap som är lika med statens.

   • Det är nog fan inte självklart att det är så.

    Dessutom är staten och vi inte samma sak, speciellt inte kunskapsmässigt. Bara att kolla på Lottas blogginlägg så märks ju det att staten ligger efter på den punkten, men det är ju förståeligt då en kunskapsutveckling inom en större organisation kräver en hel del byråkrati och måste dessutom ta sig förbi organisationens egen trångsynthet för att kunna utvecklas.

 5. When people criticize home education, they almost always are under-informed on the subject. I highly recommend you study research done on the subject, and observe how it is working in societies where it is thriving and popular, such as in the US. You make assumptions that are based on wrong presuppositions. Why should the beliefs of one group override the beliefs of an individual family? When a family believes the public schools aren’t doing a good enough job, there should be nothing to stop the family from taking it upon themselves to educate their children, using curriculum they believe best communicates the subject matter. In my case, I believe Latin is an important foundation for a good education. My children wouldn’t be able to take that class until high school. I am not willing to settle for a mediocre education for my children when I can provide an excellent one.

  You value community and openness above all else. It’s not very clear to me what you mean, but we homeschoolers here have community. We have it with each other, with the people in our churches, and with the people in our geographical location. So I’m not sure what you think is missing. As for openness, again you are unclear and perhaps can explain, but that sounds like a euphemism for ”everybody must think the same way.” That’s not openness. That’s forcing your beliefs on someone else. The more I learn about Sweden, the more concerned I become that Sweden is a culture where one’s freedom of conscience and freedom of thought is being stripped.

  Educate yourself (no pun intended, but appropriate) on the product of homeschooling. How do adults who were homeschooled function in society? They are successful, productive citizens. Universities now seek out homeschoolers because they are well-educated and self-learners. They don’t have to be spoonfed. Prejudice against homeschoolers is something of the past. That was the 1980s. You’re behind the times. It’s time to catch up and educate yourself on the subject. Have a little ”openness,” as you say, to learn, rather than criticizing something you don’t know much about.

  Ruth Mann

 6. Hänger på tråden med en seriös undran till dig Lotta: – Vad är problemet med en bra hemundervisning där elever, undervisande föräldrar, skolpersonal såsom lärare, rektorer, skolsköterskor m fl tycker att ”detta är bra!”?
  Önskar få ett svar utan hänvisningar till lagar, paragrafer, domslut och annat som du med dina åsikter medverkat till att driva fram.
  Jag hade för en del år sedan ett ganska ingående samtal med en studierektor vid en av kommunens skolor om just hemundervisning. Jag fick möjlighet att i lugn och ro berätta hur vi arbetade i familjens hemundervisning, vilket ledde till att studierektorn ”öppnade sig” och i sin tur berättade om olika mycket frustrerande problem på skolan, och till sist undslapp sig: ”Det du berättar och det jag ser hos era barn, det är ju så vi egentligen vill ha det!”

  Kom ut Lotta! Berätta hur du tycker och tänker, men låt oss slippa politiska floskler… dem har vi hört till leda.

  Karin Vidén

 7. Du, fr Edholm, är INTE liberal utan en kryptosocialist! Tag konsekvenserna av dina åsikter & gå med i VP i stället!

  För oss riktiga liberaler (?) är staten ett serviceorgan för oss medborgare, men för socialister som du råder det motsatta förhållandet; för dig & dina likatänkare är medborgarna bara kuggar i det statsmaskineri som du & dina likatänkare bävrar på med att bygga!

  Redan din inledande mening i ditt bloggupplägg blev fel, från liberala utgångspunkter: INGEN har RÄTT till kunskap – i betydelsen att alla andra medborgare ska betala för den via skatten! Det är en socialistisk ide! De (barnen) ska ”bara” få MÖJLIGHET till förkovran, möjligheter som barnets föräldrar, själva, i ett liberalt samhälle, måste få politiskt utrymme att skapa!

 8. ”Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den
  verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och
  undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att
  tillförsäkra sina barn en uppfostran som står i överensstämmelse med
  föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

  Detta är den mänskliga rättighet enligt Europakonventionen, som listas som nummer två i första tilläggsprotokollet.

  I trygg förvissning om, att kunskaperna om de mänskliga rättigheterna hos alla dem, som gått i svensk skola, kan Lotta Edholm grovt förvanska innebörden i denna mänskliga rättigheter – nämligen att bara nämna den första satsen, och grovt nonchalera innebörden av den andra satsen, samt att påstå, att de människor som värnar om andra satsen, skulle vara motståndare till innebörden i den första satsen.

  Detta är inte bara antiliberalt – det är också grovt ohederligt av Edholm.

  Tyvärr kommer den aktuella familjen att fly ifrån vårt totalitärt styrda land i stället för att gå vidare till Europakommissionen och Europadomstolen, och vi får vänta ännu på något fall i domstolen, som kan belysa det förfärande tvång och ofrihet som nu blir än värre under styrning av människor som så falskeligen kallar sig liberala.

  Krister Pettersson Familjekampanjen

 9. Tyvärr får vi väl återgå till hemundervisningen om vår sons resursskola måste stänga pga sänkta bidrag. Som tur är, är jag och min man både högutbildade och motiverade så vi klarar förhoppningsvis av det. Läget är nog värre för många andra barn. På sonens gamla skola fick han tillbringa lektionerna med att bygga lego i uppehållsrummet så att han inte skulle störa lärarna och de andra barnen. Det skolarbete han då uträttade gjorde han mestadels hemma hos oss.
  Jag skulle kunna skriva en uppsats om hur dåligt han mådde i den ”vanliga” skolan men jag antar du känner till hur illa bråkiga ADHD-ungar behandlas i svenska skolan. Dessa barn mår kanske bättre av hemundervisning? Allra bäst vore det dock om de kunde få gå kvar i sina resursskolor där de får utbildning, kompisar och har lärare som accepterar och älskar dem som de är.
  /Lovisa, mamma till ett barn med ”särskillda behov”.

 10. Jag är inte bara lärare, jag är mamma också! Till en son med Aspergers i en nedläggningshotad resursskola. Det finns inte på kartan att jag låter honom gå tillbaka till att exkluderas i sin ”hemskola”. Blir det aktuellt nu när tilläggsbeloppen tas bort eller halveras stannar vi hemma och pluggar, jag och han, ett år kvar till skolplikten upphör. Det är det värt! Min son kommer, med rätt stöd och utbildning, bli en högfungerande vuxen med spjutspetskompetens inom sitt intresseområde. Med rätt stöd och utbildning nu, dessa sköra tonårsår, kommer han att betala stora summor skatt under hela sitt vuxna liv. Utan stöd, kan inte tänka tanken….. Det är lätt att vara idealist, visionär och tro att begrepp som inkludera, rättvist fördela, likvärdighet…. har nån substans när det är just ideal, visioner och tro. För mig, min son, vår familj, hans klasskamrater, deras familjer är det på riktigt!

 11. hej jag måste säga att jag funderar på att emigrera med mina barn så att jag kan hemskola varför?
  vi bor i sthlm ,förort, tredje skolan nu för min äldsta son; två små privat skolor först, den första var nystarad lät så fint få elever mkt personal, sedan så satsade man på få in så många barn som möjligt i de slitna lokalerna som var ett församlingshem från början,
  den andra skolan är utomhus mycket en ur o skur skola ; där råkade min söner ut för kränkande behandlingar från lärare och rektor och de ville inte förändra sitt sätt att arbeta,
  denna nya skola som är den kommunala i närområdet har ett dåligt rykte och mycket fokus ligger på hur man ska uppföra sig, ingen kränkande handlingar och så på papprena som vi har fått där skrivs det väldigt fint om respekt och empati och vuxennärvaro och studiero, det är så fullt i matsalen på lunchen i 1-3:ans skol lokaler att man har infört fem minuters tystnad under lunchen, absolut tystnad, ingen får säga ngt annars får dom sitta tysta på mellanmålet istället. man får ett straff om ligger ner som 6åring två gånger på samlingsmattan på morgonen, man serverar ingen frukost ( trots det verkligen skulle behövas för många barn )
  förra veckan, första vecka hade man inga rastvakter på lunchen i 4-9 skolan vilket ledde till att min son fick höra några dumheter på fotbollsplan 5:or och 7:or mot varandra..
  som han nu känner att han inte ville spela alls och ville inte ens gå till skolan pga rå stämning, vi gick upp till rektorn och tog ett prat med henne hon tyckte det var bra att vi kom till henne men nästa gång så tar ni det med mentorn… eftersom hon har fullt upp med sitt antar jag.
  jag ser att klasserna är fyllda med barn som behöver stöd och vuxennärvaro empati och förståelse, lokaler med korridorer och skåp och slitna lokaler där man går med skor på inomhus, dom små är rädda för dom stora och dom stora hittar på dunheter.
  ska det vara så att jag som mamma måste leta i HELA Stockholm efter en skola som fungerar med att ge barnen en kunskapsfylld, kamratlig med gemenskap, hälsosam och rörelsefylld studietid?, för ingen av de andra två privat skolorna i området funkar heller tydligen enligt uppgift; barn som blir kränkta och inte får stöd där heller
  så ska vi bara vara tysta och se på medan våra barn pinas genom sin skoltid och hoppas att det blir bättre sen
  för skolledarna och lärarna förstår jag har häcken full med sitt och tycker att jag är en jobbig morsa som kommer och säger till om saker som glasbitar på skolgårdar och mobbing…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s