I Sverige har vi en förkärlek för allt som har att göra med regler och riktlinjer. I många fall behövs de för att avhjälpa problem.  I andra fall skapar de nya problem som kan vara större än de som reglerna var tänkta att avhjälpa.

Ett område där reglerna är många och detaljerade är bostadsbyggandet. Särskilt väl märks detta i ett Stockholm med stark inflyttning.

Ett sådant exempel är bullernormerna som gör det svårt att bygga nya bostäder i centrala lägen, eller för den delen omvandla gamla fastigheter till bostäder. Ja, faktiskt är bullerreglerna sådana att man brukar skämta om att halva innerstaden inte skulle kunna byggas idag om samma regler som vi har idag hade gällt när husen en gång byggdes.

Ett annat exempel är regler som gör det svårt att bygga billiga små bostäder för unga och studenter. Studenter och unga efterfrågar ofta små och billiga lägenheter, och bor i regel i dessa lägenheter under kortare perioder. Det vore därför rimligt om samma krav som gäller för större lägenheter inte behövde gälla för student- och ungdomsbostäder.

Detta och annat framförde mina partivänner Björn Ljung, gruppledare för Folkpartiet i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd och Ann-Katrin Åslund, som är förste vice ordförande kommunstyrelsen i Stockholms stad samt gruppledare för Folkpartiet i stadens socialnämnd, på DN Stockholmsdebatt för en tid sedan.

Glädjande nog överlämnade Boverket rapporten ”Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter” igår. I rapporten har Boverket bland annat analyserat om student- och ungdomsbostäder behöver uppfylla samma krav som övriga bostäder. Läs en sammanfattning här. Boverket föreslår bl a följande förändringar:

  • Kraven för bostadsutformning ska ändras
    Student- och ungdomsbostäder kan byggas med en mindre boarea genom att kraven för hur en bostad ska utformas ändras i Boverkets byggregler, BBR. Lägenhetsarean kan minskas genom att till exempel samma utrymme används till arbete och måltider samt genom mindre köksinredning och plats för förvaring. Toalett och dusch föreslås också kunna flyttas till gemensamma utrymmen.
  • Nytt allmänt råd om buller ska införas
    Ett nytt allmänt råd om buller utomhus tas fram av Boverket. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgänglig där små bostäder kan byggas. Riktvärdet höjs från 55 till 60 dBA för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter.
  • Tidsbegränsade bygglov föreslås förlängas
    Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen att byggnadsnämnden direkt ska kunna bevilja tio eller femton års tidsbegränsat bygglov för alla typer av byggnadsverk. För byggherren innebär ett längre tidsbegränsat bygglov större möjligheter att få ekonomisk avkastning.

För Folkpartiet är studentbostadsfrågan ett av de mest prioriterade områdena. I Stockholm är detta ett akut och växande problem – särskilt när en ny termin snart börjar på universiteten. En god tillgång till studentbostäder och bostäder för unga är inte bara viktigt för alla dem som i dag står utan egen bostad, det är också av avgörande betydelse för att studenter ska fortsätta välja Stockholm och vilja stanna kvar och arbeta här. Därför välkomnar jag de förslag som Boverket har överlämnat till regeringen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s