De första preliminära betygsresultaten för eleverna i årskurs 9, för läsåret 2012/2013, har nu blivit klara. Glädjande nog visar siffrorna på en förbättrad måluppfyllelse jämfört med förra året. Förra årets negativa trendbrott, efter flera år med förbättrade resultat, verkar således redan ha brutits. Det är mycket positivt.

Enligt de preliminära siffrorna ökar andelen behöriga till gymnasieskolan från 85,9 procent (2012) till 87,1 procent. Att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program är fortfarande den mest prioriterade frågan i våra skolor. Alla elever har rätt till en bra utbildning och möjligheten att nå sin fulla potential. Andelen som nått godkända betyg i samtliga ämnen har vidare ökat från 74, 6 procent (2012) till 75, 5 procent. Meritvärdet har likaså ökat något från 221,7 poäng (2012) till 222,1 poäng. Det är också intressant att se att den ogiltiga frånvaron, för tredje året i rad, minskar och nu är nere på 1, 86 procent. Alla tecken pekar således i år återigen åt rätt håll.

Siffrorna från utbildningsförvaltningen är visserligen preliminära, och kan fortfarande justeras något innan de slutligen redovisas av Skolverket senare i höst, men allt tyder på att en sådan justering i så fall sker uppåt. Detta eftersom att alla elever som ännu inte nått målen har möjligheten att läsa upp sina betyg i någon av stadens sommarskolor.

Alla resultat kommer nu givetvis att noggrant analyseras för att bedöma vilka av insatserna som vidtagits under året som har givit resultat. Det handlar bland annat om arbetet med fokusskolor för att hitta nya strategier för elever på högstadiet som riskerar att inte få gymnasiebehörighet. Dessutom har arbetet med resultatdialoger utvecklats på alla nivåer, vilket har lett till större fokus på kopplingen mellan åtgärder och resultat.

Arbetet med att höja kunskapsresultaten i Stockholm fortsätter nu enträget. I år har vi bland annat infört rätt till läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium för alla som behöver det. Vi har infört ett tionde skolår som vänder sig till de elever som misslyckats med grundskolan och som saknar behörighet till gymnasiet.

Fakta sommarskola:
Sommarskolorna anordnas i första hand för de elever i årskurs 9 som inte nått gymnasiebehörighet. Under 1 – 2 veckor i nära samband med skolavslutningen ges dessa elever möjlighet att komplettera sin utbildning för att eventuellt få betyg i de ämnen de inte fått godkänt i.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s