I måndags antogs Stockholms stads nya skolprogram av kommunfullmäktige. Skolprogrammet pekar ut de områden som Stockholms stad prioriterar för att utveckla skolan. Fokus i Folkpartiets skola ligger på kunskap och lärande, där alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan.

De första skolåren är av avgörande betydelse för elevens fortsatta lärande. Skolprogrammet har därför fokus på att alla elever tidigt ska lära sig läsa, skriva och räkna. Ambitionen är att alla barn ska ha knäckt läskoden i årskurs 1. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska tidigt fångas upp och bland annat erbjudas stödundervisning, läxhjälp, omprioritering av tid mellan olika ämnen och vid behov ett extra år. Sommarskolor och lovskolor kan också vara ett sätt att ytterligare stödja elever för att de ska nå kunskapsmålen. Alla ska få det stöd som de behöver.

För dem som vill nå längre ska det finnas möjligheter att gå före genom spetsutbildningar men även genom att läsa mer avancerade kurser, som t ex att läsa gymnasiematte redan i högstadiet.

Att få gå i skola är en mänsklig rättighet. Utifrån barnkonventionens principer om ickediskriminering och rätten till skola har gömda och papperslösa barn rätt till skolgång. De gömda och papperslösa barnens skolgång ska säkerställas och skolorna ska ge barnen rätt stöd.

Några punkter ur skolprogrammet:

– Flera steg framåt vad gäller karriärspår för lärare. Stockholm ska bygga upp en struktur för förstelärar- och lektorstjänsterna. De nio första stockholmslärarna blir nu meriterade enligt det nya systemet Arete
– Rätt till skola för papperslösa tydliggörs efter lagstiftningsändringen
– Tydligare skrivningar om rätt till skolgång för placerade barn
– Staden ska kartlägga alla elever som inte slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år för att inte ”avhopparna” ska falla mellan stolarna
– Gymnasieskolan ska samverka med universitet och högskolor för att kunna erbjuda spetskurser till särskilt begåvade elever
– Tydligare skrivet att elever på yrkesprogram har rätt att läsa in högskolebehörighet om man så önskar
– Tydligare skrivningar kring elevers rätt till läxhjälp på skolan eller fritidshemmen (alla elever ska erbjudas detta)
– Vikten av möten med kulturen lyfts upp och kulturförvaltningens och utbildningsförvaltningens samarbete stärks
– Ambitionshöjning kring skolmaten som ska vara god, näringsriktig och så långt det är möjligt lagad från grunden

Annonser

2 Comments »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s