Stockholms växer och vår stadskärna står inför sin största omdaning sedan mitten av förra seklet. Det City nu behöver är fler bostäder, inte ännu fler sterila kontorsområden. Om vi inte tänker efter innan vi bygger finns risken att vi upprepar 1960-talets misstag och bygger sönder det som gör Stockholm vackert och istället skapar nya otrygga miljöer. Om detta skriver Madeleine Sjöstedt, Björn Ljung och jag i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt (här). En ohelig allians av moderater och socialdemokrater förändrar nu City, hus för hus, utan vare sig eftertanke eller sammanhang.

Förslaget om att bygga på Galleriankvarteret är det senaste exemplet på detta. En del av den nya påbyggnaden, som inte innehåller en endaste bostad, kommer att ses från i stort sett varenda vinkel av Stockholms innerstad. NK:s vackra sekelskiftesbyggnad kommer att framstå som en grindstuga.

Vad Stockholm behöver är en tydlig tanke och vilja om City och resten av stadens gestaltning. Har en stadsdel rivits eller uppförts, ett hus byggts om eller byggts nytt, kommer det överleva flera generationer stockholmare och Stockholmspolitiker. Skadorna kan i vissa fall aldrig repareras.

Att fortsätta på den nu inslagna vägen är inget alternativ. 60-talets kontoriseringsiver kan inte botas med ännu fler kontor, uppförda utan eftertanke, sammanhang och långsiktiga perspektiv. En principiell diskussion om Stockholms gestaltning är uppenbarligen något som Moderaterna och Socialdemokraterna vill undvika. Men så här avgörande beslut får inte fattas över huvudet på stockholmarna.

Du kan läsa artikeln här eller nedan.

Kraven på ökad exploatering i Stockholms innerstad i allmänhet och City i synnerhet blir allt starkare i takt med att Stockholm växer. Stockholms stad tar nu ställning till enskilda detaljplaneärenden med stor betydelse för Citys utveckling trots att en tydlig strategi från staden saknas. Den föreslagna omgörningen av Galleriankvarteret är det senaste exemplet. Här föreslås nu att hela kvarteret, ett av Stockholms största, byggs på med 2-3 våningar. En del av den nya påbyggnaden, som inte innehåller en endaste bostad, kommer att ses från i stort sett varenda vinkel av Stockholms innerstad. NK:s vackra sekelskiftesbyggnad kommer att framstå som en grindstuga.

Om vi inte tänker efter innan vi bygger finns risken att vi upprepar 1960-talets misstag och bygger sönder det som gör Stockholm vackert och istället skapar nya otrygga miljöer. Kvarter som är övergivna utanför kontorstid, det vill säga stora delar av dygnet. Att bota 60-talets kontoriseringsiver med ännu flera kontor går helt på tvärs med Folkpartiets ambition att befolka City alla tider på dygnet. Därför krävs en tydlig tanke och vilja från Stockholms stad om vad man vill med City och Stockholms gestaltning. Detta säger sig självt med tanke på stadsplaneringens själva väsen. Har en stadsdel rivits eller uppförts, ett hus byggts om eller byggts nytt, kommer det överleva flera generationer stockholmare och Stockholmspolitiker. Skadorna kan i vissa fall aldrig repareras.

Förslaget kring kvarteret Trollhättan (där bland annat Gallerian ligger) presenteras innan staden har hunnit ta ett helhetsgrepp kring City. I staden diskuteras för närvarande Arkitektur Stockholm, ett dokument med betydelse för Stockholms innerstads framtida gestaltning. I den cityvision som nyligen antogs av Stockholms kommunfullmäktige gavs stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att inleda programarbete för stadsutvecklingsområdet City. Ett utifrån vår ståndpunkt välkommet initiativ men som fortfarande är i sin linda.

Om staden fortsätter att ta ställning till enstaka byggnader kommer det innebära att stadens strategi för City antas först efter det att stadsdelen, genom olika fattade eller kommande beslut, till stora delar har omvandlats. Det är vår uppfattning att en strategi rimligen måste utarbetas innan man gör irreversibla ingrepp i stadsmiljön, inte när det redan är för sent.

En varsam upprustning av City kan läka en del av de sår som rivningen av Klarakvarteren gav upphov till. Detta kan i vissa fall innebära högre bebyggelse och en förändrad stadsbild om det är uppenbart att fördelarna överväger nackdelarna för stockholmarna och Citys utveckling.

Ett av de stora problemen med dagens City är att det saknas bostäder vilket innebär att stadens mest centrala och pulserande stadsdel är tom och öde så fort butikerna stängt för dagen. Med fler boende skapas också en tryggare stadsdel med människor som rör sig där under en större del av dygnet. Med flera närstående kontorsutflyttningar borde staden göra mer för att skapa bostäder. Dessvärre lyser bostäderna med sin frånvaro i Galleriankvarteret.

Tillägg och nybyggnad kan korrigera tidigare misstag om de görs rätt. Används de på fel sätt skapas istället nya problem. Det krävs en genomtänkt strategi för hur vi ska tillfredsställa det ständigt ökande behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur, samtidigt som vi bygger en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad.

Stockholm anses av många vara en av världens vackraste städer. Staden ska givetvis tillåtas växa och utvecklas i takt med att ekonomin växer och att nya behov uppstår. Utvecklingen av Stockholm får dock inte innebära att vi förstör de värden som gör staden så uppskattad och unik.

En ohelig allians mellan moderater och socialdemokrater håller nu på att bildas i Stockholm. Det började med beslutet om den kraftigt överdimensionerade stationsbyggnaden vid Vasagatan och har fortsatt i kulturnämnden där partierna gick samman och körde över stadens främsta byggnadsantikvarier i deras kritik av planerna för Galleriankvarteret.

Att Socialdemokraterna och Moderaterna nu samarbetar för att låta City svälla på höjden utan närmare eftertanke är oroväckande. Än mer oroande blir det mot bakgrund av att Socialdemokraterna och Moderaterna också gjorde gemensam sak i stadsbyggnadsnämnden när et första beslutet om Arkitektur Stockholm skulle. Både skrivningarna om siluett och stadsbild gavs luddigare formuleringar.

Att fortsätta på den nu inslagna vägen är inget alternativ. Staden måste ha en strategi för ombyggnaden av City på plats innan vi går vidare. En principiell diskussion om Stockholms gestaltning må vara obekväm för den oheliga allians av socialdemokrater och moderater som nu förändrar City, hus för hus. Men så här avgörande beslut får inte fattas över huvudet på stockholmarna. Den strategi som är absolut nödvändig för City riskerar annars att vara på plats först när det redan är för sent.

Lotta Edholm
skolborgarråd och gruppledare (FP)
Madeleine Sjöstedt
kultur- och fastighetsborgarråd (FP)
Björn Ljung
gruppledare i stadsbyggnadsnämnden (FP)

Annonser

5 Comments »

 1. Tack Lotta för detta! Många är oroade över vad som nu händer i Stockholm. Ni ingår ju i Alliansen och bör väl kunna påverka de andra Allianspartierna.

 2. Vi stockholmare som värnar de goda stadsvärdena och vårt uterum behöver politikt alternativ till nästa val.
  Det tycks verkligen som de nya moderaterna intar samma nonchalanta inställning som övervintrade ”betongsossar”.
  Det är förskräckande!
  När folk slutligen vaknar upp kan det vara för sent…
  Folkpartiet bör därför ta möjligheten genast och profilera sig avsevärt i stadsbyggnadsfrågor. Sätta hårt mot hårt. Nordin viker sig…
  Gör gärna skarpa affischer om byggandet till valet.
  Jag är övertygad om att en kraftfull majoritet av folk som bor i innerstaden skulle andas ut och stödja folkpartiet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s