Idag kom äntligen beskedet att Friskolekommittén nått fram med en bred och långsiktig överenskommelse. Såväl allianspartierna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu landat i att möjligheten att välja skola är av stort värde för individen och för skolväsendets utveckling i stort. Man förtydligar att alla skolor, oavsett huvudman, måste genomsyras av ambitionen att med eleven i centrum nå högsta möjliga kvalitet. Därför får nu Skolinspektionen tydligare mandat att djupare granska kvalitet och hållbarhet hos aktörer som tar på sig ansvaret att driva skolverksamhet. Granskningsfunktionen får aldrig vara tandlös, varken mot kommunala eller mot fristående skolor.

Ur elevers och föräldrars perspektiv vore det välkommet om vi nu kan lägga en debatt om friskolors vara eller inte vara bakom oss, och fokusera på långsiktiga regelverk med kvaliteten i fokus. I Stockholm har vi sedan Folkpartiet tog över ansvaret för skolan 2006 byggt upp ett branschråd där såväl kommunala skolor som fristående tillsammans resonerar om de gemensamma behov som finns i staden. Det gynnar både eleverna och skolorna.

Uppgörelsen innehåller bland annat:

* Inga vinstförbud; det blir tillåtet att ta ut vinst även i fortsättningen.
* Inget kommunalt veto; kommuner kan inte stoppa friskoleetableringar utan mandatet att godkänna etableringen är fortsatt Skolinspektionens.
* Skarpare prövning av friskolors ägare; ökade krav på seriositet, lämplighet och långsiktighet. Det betyder att ägare som bara vill äga några år och snabbt sälja vidare till högsta möjliga pris knappast kan komma i fråga som ägare i framtiden.
* Offentlighetsprincip och meddelarfrihet; skolväsendet ägnar sig åt en omfattande myndighetsutövning, och det kan därför vara rimligt att samma principer om öppenhet och insyn som gäller i kommunala skolor ska gälla även friskolor.
* Skärpta sanktioner som Skolinspektionen ska kunna använda sig av i sin tillsyn, till exempel kraftigt höjda viten och i särskilda situationer att kunna förelägga en enskild skola med låga resultat och stora problem att i vissa fall höja sin lärartäthet.
* Ökade krav på samråd mellan kommunen och friskolorna för att förbättra samarbetet.

Annonser

3 Comments »

  1. Vad som inte framkommer och som inte skolborgarrådet tar upp, är att denna sk. valfrihet har sina begränsningar. Dvs. att eleverna har valt en utbildning och så lägger riskkapitalbolaget eller en annan privat ägare ner skolan. Tar riskkapitalbolaget eller den privata ägaren ansvar för elevernas fortsatta utbildning. EN UTBILDNINGSGARANTI SAKNAS I DENNA OFULLSTÄNDIGA UPPRÄKNING. FÖR ÖVRIGT BÖR UNGDOMSSKOLAN ÅTERFÖRSTATLIGAS OCH STATEN ÅTERTA SITT NAIONELLA ANSVAR.

  2. Ett förtydligande av Rickard Ferm ”frågan om meddelarfrihet skall utredas det finns inget lagförslag bara en väldigt svag skrivning nämligen:”Eftersom frågan utreds i annan ordning lägger kommittén inget lagförslag i denna del, men det är kommitténs uppfattning att ett förstärkt meddelarskydd för anställda i friskolor bör införas”. Vidare enl. Rikard Ferm ”Att offentlighetsprincipen skall gälla fullt ut stämmer heller inte samma dokument säger: ”Det kan i vissa fall finnas legitima skäl att hävda sekretess av konkurrensskäl, men i allt väsentligt måste verksamheten vara öppen för insyn”. Det finns en hel del ”bör”, ”i allt väsentligt”
    mm. Det här är en långbänk fram till valet 2014, det kommer svenska folket att se till. För övrigt – varför har lärare i privatskolor lägre betalt än motsvarande kollegor i våra offentliga skolor? Svara på det du – Lotta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s