Att gå i skolan handlar inte endast om att tillägna sig teoretiska kunskaper utan också om att skapa sociala kontakter och lära sig att fungera i ett socialt sammanhang utanför familjen. Kraven på att få ge hemundervisning dyker ändå upp med jämna mellanrum, senast som ett förslag av Centerpartiets idégrupp. Om detta skriver jag i senaste numret av Frisinnad tidskrift (ej på nätet).

Sverige har en av de äldsta skolpliktslagstiftningarna i världen, redan 1842 stadgade riksdagen att alla barn skulle gå i skolan. Det har varit en av nycklarna till att Sverige lyckades höja sig ur fattigdomen och bli ett rikt land. Skolplikten har sannolikt också en mycket stark ställning hos det svenska folket. Ytterst sällan hörs invändningar från föräldrar över att deras barn ”tvingas” gå i skolan.

Under senare år har skolplikten dock börjat ifrågasättas. Centerns idégrupp föreslog nyligen att skolplikten skulle avskaffas. I Stockholm är det annars främst några anhängare till Maranata som driver frågan om hemundervisning. För ett år sedan var det en en flitig debatt om just hemundervisning här på bloggen.

Sedan 2006 då jag blev skolborgarråd har jag på håll tvingats följa ett antal barn, samtliga flickor, som hållits hemma av sina föräldrar och förnekats en normal skolgång. Trots att en enig utbildningsnämnd och flera rättinstanser slagit fast att barnen ska gå i skolan så har barnen hållits hemma i åratal. Trots flera anmälningar till socialtjänsten händer i praktiken ingenting trots att vi vet att dessa barn hålls hemma, får ytterst lite kontakt med omvärlden och att undervisningen knappast följer skollagen och läroplanen. Socialtjänsten anser inte, utifrån socialtjänstlagen, att total skolfrånvaro hos barn i grundskolan är en tillräckligt allvarlig omsorgsbrist för att vidta åtgärder.

Det är viktigt att försöka sätta sig in i dessa barns situation. De får en liten kontakt med omvärlden och kommer med största sannolikhet inte att kunna bli behöriga till vare sig gymnasiet eller till högskolan. På många sätt är de redan från start förvisade till ett liv med mycket små möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden.

I januari 2012 skrev jag därför tillsammans med Ann-Katrin Åslund, gruppledare (FP) i socialnämnden, på Aftonbladets debattsida att socialtjänstlagen måste ändras så att socialtjänsten har möjlighet att gripa in när barn hålls borta från skolan av sina föräldrar – ofta av religiösa eller ideologiska skäl.

För mig som liberal är det självklart att staten ska säkerställa att alla barn, oavsett bakgrund, får en bra utbildning. När det blir en konflikt mellan föräldrars rätt att bestämma över sitt barn och barnets rätt till utbildning har min utgångspunkt hela tiden varit barnets. Barnet har rätt att bli betraktad som en individ med lika starka rättigheter som sina föräldrar.

Barns rätt till utbildning måste värnas. Det är dags att ändra socialtjänstlagen så att vi får verktyg att ingripa när barn hålls borta från skolan av sina föräldrar.

Annonser

19 Comments »

 1. Som f d hemundervisad av maranataföräldrar, känner jag mig oerhört kränkt av sådana ogrundade påståenden du gör angående sådana barns framtida möjligheter i samhället. Det är inte sant, och osanningar bör inte spridas, speciellt inte av personer i din maktposition. Jag förstår att du aldrig träffat nämnda familjer, och då är det riktigt fult att göra påståenden om dem. Har du träffat dem, eller är det fantasier det handlar om?

  Roger L

 2. Jösses vilka konstiga och ej pålästa påhopp du gör i detta inlägg.

  Hemundervisade barn lär sig ofta bättre än barn som går i skolan.

  I rätt miljöer så blir barn om något bättre socialt anpassade till ett liv efter skolan, till skillnad som dom som är tvingade att gå i skolan och fastnar i sin lilla bubbla där dom ofta främst känner jämnåriga, alla med liknande erfarenheter.

  Nu är Sverige ingen optimal miljö då vi totalitärt vill att alla barn ska lära sig samma saker, i samma låga hastighet och lämnar ingen öppning för föräldrar som vill ge sina barn en bra utbildning hemma.

  Sen förstår jag inte alls vad du menar angående att socialtjänsten inte har någon makt, det är väl bara att se på fallet Dominic för att förstå vilka rättsövergrepp den svenska socialtjänsten har till sitt förfogande.

 3. Så fort Lotta debatterar hemundervisning är hennes ständigt återkommande argument att slå mot det hemska Maranata. Nu som tidigare är hennes inlägg missvisande och felaktiga. Lotta vägrar öppna ögonen och se att de barn hon påstår att de hålls utanför utbildningen, får en fullgod skolgång genom en väl beprövad hemundervisning. Oavsett skäl (de flesta som hemundervisar i Sverige idag är sekulära) så är och förblir hemundervisning en mänsklig rättighet – en barnens rättighet.

  Hemundervisning växer av någon bra anledning internationellt, och det med en otrolig hastighet. Sverige är ensamt i sitt slag att som en demokratisk nation anta en lag som i ett bräde försöker krimininalisera ansvarstagande föräldrar som för sina barns bästa väljer att hemundervisa.

  Hemundervisningen har kommit för att stanna! Inse det, Lotta! Sluta att jaga föräldrar i landsflykt.

 4. Undrar vad du Lotta skulle säga om andra började styra och ställa hejvilt i ditt och din familjs och vänkrets liv. Säga en massa osakligheter om ditt sätt att vara och dina livsval. Idiotförklara dig och fatta beslut över ditt huvud som skulle påverka hela ditt liv negativt. Jag tror att du skulle behöva leva i lite olika familjer och olika miljöer några år, bara för att vidga dina vyer, släppa dina rädslor och kanske vinna lite empati och förståelse för människor utanför din egen kub.

 5. ”vi vet att dessa barn hålls hemma, får ytterst lite kontakt med omvärlden och att undervisningen knappast följer skollagen och läroplanen.”

  ”De får en liten kontakt med omvärlden och kommer med största sannolikhet inte att kunna bli behöriga till vare sig gymnasiet eller till högskolan.”

  Vilken grund har du för dessa påståenden eftersom du säger dig veta?

  Jag kräver av dig som folkvald ett utförligt svar!

  Roger L

 6. Hur får man till en ändring i Socialtjänstlagen? Tja, ett sätt är att förfasa sig över att två familjer i Stockholm hemundervisar sina barn, och att dessa familjer dessutom har sin kristna församlingstillhörighet i Maranataförsamlingen i Stockholm ger extra bränsle åt tilltaget, för då kan man ju klämma in ordet ”sekt” också, och DÅ får man förhoppningsvis den förfärade opinionen på sin sida… och DÅ skriver tidningarna också eftersom det säljer.
  Att lokala sociala myndigheter inte sett orsak till att ”gripa in”, tar du Lotta ingen som helst notis om, utan klampar obarmhärtigt och fullständigt respektlöst på i de Edholmska storstövlarna.
  Fräckheten är gränslös då du som är Sveriges huvudstads Skolborgarråd offentligen förolämpar ett antal skolelever och deras dagliga skolarbete genom att stämpla dem som isolerade från omvärlden och obehöriga till vidare studier. Hur kan du bete dig på detta sätt, att så här via din blogg döma ut och svartmåla ett antal jättefina studerande barns och ungdomars framtid?
  Dina uttalanden avslöjar att du är väldigt dåligt informerad, ja, rentav okunnig i dessa frågor.
  Hemundervisning är en gedigen och omtyckt undervisningsform, som jag dessutom tror du skulle gilla skarpt om du bara vågade ta ett kliv in i hemundervisarnas vardag. Din nuvarande taktik rimmar dåligt, ja uruselt, med vårt moderna samhälles öppenhet och mångfald!

 7. Det finns säkert barn i Stockholm som undanhålls undervisning. Stockholm är en stor stad med många kulturer, och många svåra livsöden, så även om jag önskar att så inte var fallet, så är det inte otroligt att det finns barn som hålls hemma mot sin vilja. De barnen och deras föräldrar behöver förstås samhällets hjälp i första hand, inte samhällets fördömande, som oftast bara låser positionerna. Om detta vet du säkert mer än jag…

  Vad jag vet är att det fanns barn i Stockholm som for illa i skolan och därför bad om att få bli hemundervisade. De barnen bor idag utomlands, tyvärr något mer isolerade än vad de var i Sverige… Det tar ju några år att lära sig ett nytt språk, skaffa sig nya vänner, hitta information om idrottslag och sångkörer och helt enkelt komma in i en ny kultur. Eller snarare att lära sig att leva i ”the third culture”[1].

  Våra barn hade mått allra bäst av att bli hemskolade i Stockholm där vi hade ett rikt socialt och kulturellt liv och där vi föräldrar var väl etablerade i samhälls- och yrkeslivet. Vi och barnen har det fortfarande väldigt bra. Vi är lyckligt lottade med hög utbildning gångbar i internationella sammanhang. (Tack svenska staten för gratis utbildning, tyvärr betalar vi inte längre tillbaka i form av skatt.) Men det måste finnas sätt att ta hand om de barn du beskriver utan att utsätta andra barn (våra) för det övergrepp det är att tvingas i exil – om än frivillig sådan. Våra barn längtar ibland hem till Sverige – men inte till skolan!

  Vad kan du, som liberal politiker, göra för att hjälpa dem och andra ”twice exceptional”[2]-barn? Mer än att säga att Sverige har världens bästa skola och att de därför naturligtvis kommer att trivas bara de försöker – både du och jag vet att det inte är hela sanningen och jag tycker att mina barn förtjänar ett bättre svar än så. Det var de som for illa i skolan, inte du och jag.

  Anledningarna till varför en familj önskar hemundervisa är naturligtvis lika mångfacetterade som för alla andra personliga livsval, men vi som av olika skäl valt det här sättet att ordna våra barns utbildning förtjänar också mer än guilt by association. Jag skulle önska att du vågade möta några hemskolande familjer och deras barn. Och vad gäller de flickor du beskriver i ditt inlägg, skulle jag önska att man lyssnade på flickornas egen åsikt i frågan och började därifrån. Väldigt få föräldrar vill något annat än det allra bästa för sina barn. Sedan kan kulturella skillnader göra att man behöver hjälp att se hur detta ”allra bästa” kan gestaltas i det svenska samhället, med respekt för barnet och dess familj.

  [1] Den ”blandkultur” som barn utvecklar av att leva i spänningsfältet mellan föräldrarnas ursprungskultur och majoritetskulturen i det land där de bor.
  [2] Ett barn med mycket hög intelligens och samtidigt funktionshinder. Dessa barn far ofta väldigt illa i skolmiljön. Många sk hemmasittare (skolvägrare) tillhör den här gruppen.

 8. Lotta, dina inlägg låter nästan som hets mot individ[er]. Var så god och öppna dina vyer och verkligen studera om hemundervisning. Ta din tid, åk utomlands, möt hemundervisande familjer, läs undersökningar, var nogrann och sen kom tillbaka med objektivitet istället för trångsynt rädsla! Ha en fin dag!

 9. Dear Lotta, you would save yourself a certain amount of embarrassment if you a) develop some elementary reasoning skills, and b) check your facts before attempting to communicate. Elementary reasoning – rights and obligations are not the same thing. Children also have the right to wear red socks, every single day, yet I believe they are not required to. Facts – read about ‘homeschooling’, ‘home education’, or ‘unschooling’ and you will find that children who have not been deprived of primary socialization develop healthy secondary socialization skills, Gordon Neufeld and Jonas Himmelstrand are recommended sources here. Another totally fascinating fact is that society has changed, just a wee bit, since 1842 – it is possible that the lawmakers back then had education in mind, rather than institutionalized universal exhaustion. Finally, you might try actually speaking to a homeschooled person!

 10. ”Dessutom visar forskning att hemundervisade barn och ungdomar ligger väldigt bra till jämfört med de som gått i traditionell undervisning. En större studie (utförd av Lawrence Rudner vid University of Maryland, 1998) visar till exempel på betydligt högre resultat bland hemskolade elever än vad som är genomsnittligt i både offentliga och privata skolor. Den visar också att lågutbildade föräldrar lyckas betydligt bättre med att hemutbilda sina barn än vad skolan lyckas med barn från samma bakgrund.”

  Lotta, kan du svara på kommentarerna… Kanske få en dialog om detta?

 11. Maranata eller ej, det är inget jag tänker på utan att hemundervisning är en bra undervisning av rätt lärare och för rätt typ av elever så som elever som behöver mer koncentrerad undervisning och mer stöd.

  Men jag kan samtidigt bli arg när det pratas om skolplikt då jag har en dotter som har inte gått i skolan sen hon gick i slutet av 6an och att socialtjänsten inte ens brydde sig att se till att hon gick!

  Så prata inte om lagen om skolplikt då inte ens kommunernas ungdomsansvariga är måna om att följa denna lag!

 12. We left Sweden to go to USA in part so we could have more progressive educational options for our family. We do not make that choice based on religious beliefs, but out of passion for living and insatiable curiosity. We can have flexible jobs and so doing as we are not tied to a child’s school schedule can travel the world and learn by doing. There is a whole wide world out there, and families from other countries are learning by exploring it. It is a tragic oversight that your small world view prevents Swedish people from enjoying the freedom the rest of the world knows as world schooling.

  You are confusing the child’s right to an education with the child’s right to go to school. They are not the same thing, school can be a terrible hindrance to the education of a child. In the USA homeschoolers do an annual check in with educators to make sure the child is receiving an education. Why not allow home schooling, and just insure the child is being educated instead of held out of society?

  The child I know who needs to home schooled in Sweden has sensory disorders that make him unable to process noise and groups. School is a hindrance to his education. There are many wonderful ways to get an education in this world, and for a variety of reason, some children and families, they can get a better education with out school. Parents should be able to make this choice, and the State can still check on the progress and make sure the child’s right to an education is fulfilled.

  This great example of successful home schooling is in the US news today. It shows how when families have the freedom to individualize education, children can excel and become useful members of society. A great example of how sometimes home education is a better education by virtue of being personalized to the interests and abilities of the child.

  http://www.today.com/news/meet-family-who-sent-six-kids-college-age-12-1C9316706

  My kids are part of the USA home schooling community, and we have a rich and full social life full of classes with other children, friends, and group activities. Living provides a great chance to have contact with the people of society, you do not need school to insure diverse and good relationships, or socialization.

  This is an exciting time in the world, we can work from anywhere, learn from anywhere,

  Your position on banning education makes you look like the Marissa Meyer of the political and education world. While the rest of the tech companies value working form home, Marissa Meyer took over Yahoo and banned working from home, she was widely criticized for being backwards. You are the same, as the future rolls in and the world is at the finger tips of every child via the internet, and opportunities to explore and learn are so plentiful, you want to box children in a tiny world of a classroom, with only children from their country, of their own age. You do exactly what you worry the home school parents will do, limit the experience of the children to their detriment.

 13. I am guessing you were educated by the state. Maybe you would be more knowledgeable if you were homeschooled. You are wrong in every paragraph that you write.

  Sweden did not become rich because of compulsory schooling. Sweden became rich because of staying out of wars and a long period of small government – which arose in response to the mass exodus to the USA.

  When you ask parents if the school they send their child to is good, they usually say yes. To say no, would mean either to admit to failing their child or would trigger substantial life changes.

  The reason school attendance is being questioned is because parents have a lot more information now about homeschooling, largely due to the internet. Large studies in the US have shown much better outcomes for homeschooled kids. There is lots of studies showing that kids are better raised by parents and a wide range of adults, rather than other children of the same age, and that excessive peer-orientation is damaging.

  Have you ever met any homeschooled or unschooled kids ? Your comments about being denied access to the world are just ridiculous. I have met plenty, and the thing they have in common is that they talk to you as an equal.

  Your comment that a child should have equal rights as a parent and therefore be forced to attend an institution for 9 years where they risk being bullied, bored to death, not allowed to follow their interests, indoctrinated, threatened, judged and controlled, just doesn’t make sense.

  What I find so disgusting is that you are quite happy to take your ignorant and uneducated prejudices and use them to justify wrecking the lives of peaceful people who are raising their children fantastically well.

 14. Barn som är i skolan får ingen kontakt med omvärlden. Inte tvärtom. Skulle alltså alla vuxna som inte går i skolan gå miste om kontakten med omvärlden. Det är ju slutsatsen om man påstår att barn blir isolerade hemma för att dom inte går i skolan. Om jag skulle få välja mellan hela världen som min skolbänk och en fysisk skolbänk i ett fyrkantigt rum skulle jag välja världen som min skolbänk. Skolan är på intet sätt en spegel av hur samhället fungerar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s