Regeringen meddelade i helgen att beslutet om att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster för landets lärare – förstelärare och lektor – nu är på plats. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen – vi i kommunerna och friskolorna – ska ges möjligheten att höja lönen för våra skickligaste lärare. Kravet för att arbetsgivaren ska få statsbidraget är att den genomsnittliga löneökningen ska vara minst 5 000 kronor för en förstelärare när läraren befordras alternativt ligga 5 000 över medianlönen om en förstelärare nyanställs.

Enligt Skolverkets förhandsinformation kommer vi här i Stockholm, redan i år, att kunna anställa ungefär 350 ”nya” förstelärare. Det känns mycket glädjande att på detta sätt kunna premiera de skickligaste lärarna. Regeringens satsning innebär verkligen ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för lärare. Karriärtjänsterna kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan och höja läraryrkets status. Det är givetvis mycket positivt.

Fakta:
För 2013 kommer ansökan att vara öppen mellan den 20 mars – 17 april. Beslut om beviljade bidrag kommer senast den 1 juni 2013 och från den 1 juli är det fritt fram att anställa förstelärare och lektorer. Stadsbidragen beräknas räcka till cirka 10 000 karriärtjänster, vilket motsvarar ungefär var tionde lärare. Redan i år kan cirka 4 400 tjänster skapas.

En förstelärare
– är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014
– kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
– har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Annonser

3 Comments »

 1. detta är kanske svårt att förverkliga på högstadie och gymnasium där vi oftast bara undervisar i 1-3 ämnen.Att ge utrymme i tjänstefördelningen för en ämnesansvarig vore välkommet att återgå till eller premiera de lärare som har flest akademiska poäng i ett ämne.Som det nu värderas ej fördjupade studier i ett ämnesområde,d.v.s inget extra i lönekuvertet.

 2. Nedslående att kommunerna inte mäktat med karriärreformen på
  egen hand efter 20 år.. I stället tvingas de in i den av staten. Få kommuner
  vill ha den. Om de statliga bidragen minskar då är de inte med längre.
  Som den underliggande utredningen visar finns karriärtjänster i många
  andra jämförbara länder. Men svenska kommuner vill inte ha duktiga medar-
  betare. Det tog dem inte många år att avveckla lektoraten efter 1991.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s