Alltför många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. För att vända trenden krävs insatser som inbegriper både arbetsstruktur och undervisning på skolor med låga kunskapsresultat. Det är framförallt de elever som har kommit sent till Sverige som har svårt att uppnå kravnivåerna, speciellt de som inte påbörjar sin utbildning förrän i årskurserna 6-9 och därför har mycket kort tid på sig att klara gymnasiebehörigheten.

Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att utarbeta förslag på hur undervisningen för nyanlända elever kan förbättras och en satsning på att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden under 2012–2014 har satts igång. Men mer satsningar krävs för att vända resultaten.

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) nästa steg. Totalt satsar regeringen 128 mnkr under perioden 2013–2016, varav drygt 30 miljoner i år, för att stärka stödet till nyanlända elever. Insatserna handlar bland annat om att förlänga skolplikten, upp till det år man fyller 18, för de elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet i grundskolan. Det handlar även om att än mer fokusera på svenskundervisningen i förberedelseklasserna och se till att eleverna bara stannar i dessa i högst ett år, för att snabbt kunna komma ut i ordinarie undervisning. Rektorer ges vidare möjlighet att göra vissa omprioriteringar i skolplanen, under det första året, så att de elever som behöver mer undervisningstimmar i svenska kan få det.

Från Stockholms stads sida har vi de senaste åren genomfört en rad reformer i syfte att öka förutsättningarna för de elever och skolor som når lägst kunskapsresultat. Läxhjälp, sommarskola och lördagsgymnasium garanteras från 2013 för alla elever som inte når kunskapsresultaten. Ett tionde skolår har också införts för de som inte når gymnasiebehörighet i årskurs nio. I år startar även en stor satsning för att lyfta resultaten på de skolor som har lägst måluppfyllelse. 

En central mottagningsenheten startar även snart som ska analysera vad sent anlända eleverna kan och vilket stöd som de behöver. Detta för att öka likvärdigheten i mottagandet och samtidigt underlätta för skolorna, då de får ett underlag om elevernas förkunskaper redan första skoldagen. Projektet kommer i första hand fokusera på elever från årskurs tre till och med årskurs nio och pågår till 2014. Stockholm har också ett starkt socioekonomiskt resursfördelningssystem, där faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund samt hur länge eleven gått i svensk skola väger mycket tungt.

Sedan den nya skollagen trädde i kraft har kraven för att bli behörig till gymnasiet ökat. Därför är det oerhört viktigt att nyanlända elever tidigt får det stöd som behövs. Den satsning som regeringen presenterade idag innebär att dessa elever får bättre möjligheter till en bra start av sin skolgång. Det är en mycket vikigt och riktig prioritering – skolan är det bästa vaccinet mot utanförskap.

Mer om förslaget här.

Annonser

3 Comments »

 1. när jag kom till Sverige, fick jag direkt komma in i en normal klass. det fanns nästan bara svenska elever i klassen. Jag fick hemspråk, svenskundervisning samt engelska, som jag inte kunde. När jag gick ut 9 an hade jag både kamrater och svenska, engelska så pass bra att jag kunde söka till gymnasiet utan problem. Detta var 1976.-1978. Både skolan, klassen, lärarna och även kommunen är jag evigt tacksam.
  I dag görs det insatser åt andra hållet. Man är ute efter att SEPARERA nyanlända i stället för att så fprt som möjligt sätta in dem i samhället, klassen och se till framförallt den nyanlända eleven inte förlorar skolår. Som det är ny med dem förslag som läggs fram kommer det att skapa förutsättningar för utanförskap. Eleven kommer den dag han/hon får gå på gymnasium med dem som är 2.3 år yngre. Den nyanlända hinner inte träffa och ha skolkamrater i sin ålder, och detta blir början på utanförskapet, Sedan blir känslan om att man ligger efter kvar för livet.

 2. Hej Nendija,
  Tack för din kommentar! Det är jätteviktigt att som ny i Sverige så snabbt som det går få komma in i en vanlig klass. Under året har vi i Stockholm fattat beslut om att alla nyanlända elever som kommer under sommaren har rätt att få ta del av sommarskola, som ger undervisning i svenska direkt. Vi tycker också att mottagningsklasser för nyanlända bör startas på fler skolor i staden så att man lättare får kontakt och träffar andra. Förhoppningsvis kortar det tiden in till vanlig klass.
  Med vänlig hälsning
  Malin Hasselblad
  Bitr. borgarrådssekreterare (FP)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s