Svarar idag i Skolvärlden Roger Mogert (S), som i en intervju den 4:e februari hävdar att Socialdemokraterna inte alls vill återföra grundskolan till stadsdelsnämnderna. Får en att undra om Mogert har läst sitt eget partis budgetreservation för 2013.

Roger Mogert (S) hävdar i en intervju i Skolvärlden 4/2 att Socialdemokraterna inte vill återföra grundskolan till stadsdelsnämnderna. Att Mogert varken har koll på sitt eget partis budgetreservation i kommunfullmäktige eller vad Jan Valeskog (S), den av partiet utsedda gruppledaren i utbildningsnämnden, har för åsikt i frågan visar i bästa fall på hans ointresse av skolfrågorna. I värsta fall att Socialdemokraterna inte själva vet vad de vill.

Det handlar nog om både och. Hade Mogert verkligen tyckt att skolfrågan är så viktig som han ibland ger sken av hade han väl rimligtvis – som en av tre socialdemokratiska borgarråd – själv suttit i utbildningsnämnden. Så är inte fallet.

Låt oss återvända till frågan om att flytta, eller inte flytta, grundskolan till stadsdelsnämnderna. I sin budgetreservation för 2013 skriver Socialdemokraterna följande (s. 134): ”Grundskolan bör också återföras till stadsdelsnämnderna för att stärka förutsättningarna för den samverkan mellan förskola, skola, fritidshem och socialtjänst som visats ha så stor betydelse. Under 2013 ska det ske en ordentlig utredning för hur detta kan göras på bästa sätt.”

Och så här skrev Jan Valeskog i det särskilda uttalandet ”Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för utbildningsnämnden 2011” som behandlades i utbildningsnämnden den 23 augusti 2012: ”Det är svårt att inte koppla detta till överföringen av grundskolorna från stadsdelsnämnderna till en central nämnd. Vår uppfattning är att grundskolan ska återföras till stadsdelsnämnderna.”

Socialdemokraterna vill alltså visst, klart och tydligt, åter flytta över grundskolan till stadsdelsnämnderna. Tillbaka till en organisationsform som präglades av bristande styrning och uppföljning av kunskapsresultaten. Innan ansvaret för grundskolan fördes över till utbildningsnämnden 2007 var skolan i Stockholm segregerad, olika skolor fick olika resurser enbart beroende på vilken stadsdel de låg i. Det samlade ansvaret för grundskolan har möjliggjort en mycket tydligare styrning, ledning och kunskapsuppföljning. Det vill alltså Socialdemokreterna – om de får makten – slå sönder igen.

Jag föreslår därför, återigen, att Socialdemokraterna i Stockholm frågar sina partikollegor i Malmö hur resultaten påverkas av att lägga över ansvaret på stadsdelsnämnderna. Där centraliseras nu ansvaret för skolan efter den katastrofala rapport från skolinspektionen som kom i höstas förra året.

Roger Mogert må tycka att skolans organisering och form är en fullständigt oviktig fråga, situationen i Malmö visar oss dock något helt annat.

Lotta Edholm (FP)
Skolborgarråd Stockholms stad

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s