Idag har Skolinspektionen presenterat sin granskning av Stockholms gymnasieskolor, som myndigheten genomfört under 2012. Det är i grunden mycket viktigt att det finns en stark Skolinspektion som kritiskt granskar alla skolor, oavsett om de är fristående eller kommunala, och därmed medverkar till att dessa upprätthåller kvaliteten. Alla elever har rätt till en god utbildning, oavsett i vilken skola de går i.

Skolinspektionens granskning visar att gymnasieeleverna i Stockholm, i stort sett, trivs och känner sig trygga i skolan. De har högre betyg än sina jämnåriga i övriga riket, fler väljer program som förbereder till högre utbildning och en högre andel uppnår också behörighet till högskolan. Det är givetvis mycket positivt att det går bra för Stockholms gymnasieelever i skolan, och att skolgången präglas av en trygg skolmiljö, där eleverna trivs. ”Skolinspektionen kan efter besöken i Stockholms kommunala gymnasieskolor konstatera att många elever ges en utbildning och undervisning som håller hög kvalitet.” kan man läsa i rapporten.

Granskningen visar dock också att vissa brister finns. Den antagligen viktigaste kritiken Skolinspektionen framför är att det finns alltför stora skillnader mellan skolor. Detta är ett område som vi har arbetet intensivt med, både i grund- och gymnasieskolan, men än finns mer att göra. För att motverka skillnaderna mellan skolorna i Stockholm har vi valt att ha ett resursfördelningssystem utifrån socioekonomiska variabler, vilket syftar till att ge de elever med de sämsta förutsättningarna hemma de bästa förutsättningarna i skolan. Jag är övertygad om att vi behöver ett tydligt socioekonomiskt system, där pengarna riktas dit de behövs allra mest.

I vissa skolor får eleverna vidare inte det stöd som de behöver, t ex särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet. Bristerna i stödet är något som vi ser mycket allvarligt på, och utbildningsförvaltningen bör snarast se över och åtgärda detta.

Skolinspektionen riktar även kritik mot att rutiner kring kränkande handlingar saknas på vissa skolor. Det här är ett oerhört viktigt område som vi behöver genomlysa för att säkerställa att rutinerna fungerar som de ska. Alla skolor ska ha ett evidensbaserat arbete mot mobbning och kränkande handlingar.

Stockholm stads gymnasieskolor är överlag bra, och de blir också allt bättre. I den kommunala gymnasieskolan har resultatet för andelen elever med slutbetyg det senaste året förbättrats med tre procentenheter och de kommunala gymnasieskolorna har genomsnittligt något bättre resultat än de fristående. Eleverna trivs i sina skolor och en hög andel går vidare till universitet och högskola. Men självklart finns mycket kvar att göra och vi tar Skolinspektionens kritik på största allvar.

Nedan är en tabell som visar resultatutvecklingen de senaste åren samt en jämförelse med fristående huvudmän:

VB

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s