Stockholms stads utbildningsdirektör Thomas Persson har av regeringen fått i uppdrag att utreda hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas. Igår kväll kunde utbildningsminister Jan Björklund (FP) presentera utredningens förslag som innebär flera ändringar av skollagen och som kommer att avlasta lärarna och ge dem möjlighet att fokusera på undervisningen.

Införandet av individuella utvecklingsplaner (IUP:n) och skriftliga, betygsliknande omdömen var när de genomfördes två viktiga reformer för att förbättra uppföljningen av elevernas resultat i skolan och för att ge tydligare information till vårdnadshavarna. Sedan reformerna genomfördes har dock kunskapsuppföljningen i skolan och informationen till föräldrarna förstärkts på flera andra sätt, bland annat genom införandet av tidigare betyg och fler nationella prov, och dagens dokumentationskrav innebär en betydande ökad arbetsbelastning för lärarkåren. Detta är något som många lärare och rektorer har tagit upp med mig den senaste tiden, och det känns väldigt bra att Folkpartiet nu föreslår tydliga förbättringar i frågan.

Regeringen har helt riktigt dragit slutsatsen att kraven på att allt ska dokumenteras kan minskas. De förändringar av skollagen, som utbildningsministern presenterade igår, var därför både efterlängtade och välkomna. I de årskurser där betyg ges (Åk 6-9) föreslår regeringen att kravet på skriftlig information, d v s IUP och skriftliga omdömen, helt avskaffas. Regeringen föreslår även att kravet på skriftlig information, i de årskurser där betyg inte ges (åk 1-5), reduceras från en gång per termin till en gång per läsår. Detta innebär en halvering av arbetsbelastningen för lärarna inom detta område. Ambitionen är att dessa viktiga förslag till ändringar av skollagen ska träda i kraft redan under vårterminen 2014.

Även här i Stockholm försöker vi på olika sätt se till att rektorer och lärare ges möjligheten att fokusera på sina huvuduppgifter. Utbildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att genomföra en översyn av ansvarsfördelningen mellan stadens grundskolor och den centrala förvaltningen. Målet är att rektorer och skolledare ska få mer tid att arbeta med aktiv ledning av den pedagogiska verksamheten, istället för att lägga tid på administration. Utbildningsförvaltningen ska även se över om lärarnas administrativa belastning, utöver regeringens förslag, kan minskas och förenklas än mer.

Mer om förslaget här och här.

Annonser

6 Comments »

 1. Strålande! Ta i beaktande att en dokumentationsbelastningen ser väldigt olika ut för olika ämnen. T.ex. har en lärare i matematik eller svenska kanse 2-3 klasser att bedöma och betygsätta, medan en lärare i t.ex. bild och slöjd förmodligen har 6-7 eller ännu fler klasser. Det rör sig alltså om ett par hundra elever!

  Hur lång tid kan det ta att sammanställa elevens arbeten, dra sig till minnes hur eleven har arbetat (”arbetsprocessen” som är betygsgrundande), gå igenom de olika uppgifternas krav & betygskriterier med tanke på elevens grad av uppfyllelse, dokumentera allt detta samt göra en sammantagen bedömning? En timme per elev? Två timmar per elev? Säg att läraren är riktigt snabb och ger varje elev en halvtimme. Då har den här läraren en arbetsbörda på runt två och en halv vecka heltid för att göra detta EN gång.

  Alltså: tänk på att en lärare i ämnen med liten timplan har fler elever och därmed behöver motsvarande MER tid avsatt för bedömningsarbetet.

 2. Dessutom: Ta in som ett GRUNDLÄGGANDE krav för ALLA framtida förändringar inom skolan, en generalklausul, att varje ändring ska bedömas avseend hur lärarnas (och rektorers?) arbetsbörda påverkas, med tydlig prioritering att:
  1. I första hand ska den icke-undervisande arbetsbördan för lärarna minimeras.
  2. I andra hand ska någon icke-undervisande arbetsuppgift tas bort när en annan läggs till.
  3. I tredje hand ska tillräcklig tid avsättas för att utföra de tillkommande icke-undervisande arbetsuppgifterna.

  Poängen är att systemet per automatik ska omöjliggöra att lärarnas icke-undervisande arbetsbörda obemärkt och utan kompensation ökas steg för steg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s