Skolvärlden har publicerat en debattartikel där jag kritiserar Socialdemokraterna för att de vill stycka upp skolan i Stockholm och lägga ut ansvaret på stadsdelsnämnderna. Det är ingen hemlighet att Folkpartiet helst av allt vill att skolan ska förstatligas, men i väntan på det vore Socialdemokraternas historielösa förslag ett steg bakåt.

Edholm sågar S: Stadsdelsnämnder klarar inte skolansvar

Skolinspektionen presenterade i höstas en granskning av Malmös grundskolor. Kritiken var hård och tog bland annat upp den bristande politiska styrningen. En förklaring till detta var att det politiska ansvaret för skolan låg på stadsdelsnämnderna och att nödvändiga verktyg för styrning därmed saknades. Ilmar Reepalu (S) har nu efter mycket om och men tagit inspiration från Stockholm och lyfter ansvaret från stadsdelarna till en central grundskolenämnd.

Skolinspektionen presenterade i höstas en granskning av Malmös grundskolor. Kritiken var hård och tog bland annat upp den bristande politiska styrningen. En förklaring till detta var att det politiska ansvaret för skolan låg på stadsdelsnämnderna och att nödvändiga verktyg för styrning därmed saknades. Ilmar Reepalu (S) har nu efter mycket om och men tagit inspiration från Stockholm och lyfter ansvaret från stadsdelarna till en central grundskolenämnd.

Det är därför mycket förvånande att Socialdemokraterna i Stockholm vill gå åt ett helt annat håll, tillbaka i tiden, tillbaka till det som uppenbarligen inte fungerade. Tillbaka till den ordning Skolinspektionen gett Malmö stad stark kritik för. Socialdemokraterna drömmer sig tillbaka till den tid som var, och vill nu stycka upp ansvaret för skolan och sprida ut det på 14 olika stadsdelar enligt ett förslag som lades i utbildningsnämnden den 23 augusti 2012.

Dåvarande Skolverket kritiserade Stockholm 2007 för bristande styrning och uppföljning av kunskapsresultaten. En förklaring till den bristande styrningen var att ansvaret för grundskolan åvilade respektive stadsdelsnämnd. På Folkpartiets initiativ överfördes samma år ansvaret för grundskolan från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Nu har alla skolor i Stockholms stad, oavsett stadsdel, en bättre fördelning av resurser och metoder för att följa upp elevernas kunskaper. Det finns nu en, inte 14, utbildningsnämnd för grundskolan i Stockholms stad. Det tycker socialdemokraterna är dåligt.

När ansvaret för skolan i Stockholm låg på stadsdelsnämnderna var det flera nämnder som konsekvent tog pengar från skolans budget och la på andra utgiftsposter som t ex snöröjning och parkskötsel. Stadsledningskontoret undersökte detta och såg att varje år försvann ca 100 miljoner kronor från utbildning. Skolan prioriterades inte av alla stadsdelsnämnder.

Efter att ansvaret flyttats till en stadsövergripande nivå fungerar styrningen bättre och bl a har ett mer exakt resursfördelningssystem införts, som tar hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Det innebär att den skola som fick mest resurser i socioekonomiskt tilläggsbelopp 2011 nästan fick dubbelt så mycket resurser som den minst socioekonomiskt utsatta skolan.

Det är förvånande att Socialdemokraterna i Stockholm inte har frågat sina socialdemokratiska partikollegor i Malmö hur resultaten påverkas av att lägga ansvaret på stadsdelsnämnderna. Där centraliseras ansvaret för skolan nu, fem år efter att Stockholm gjort samma förändring.

Malmö har misslyckats med att förse eleverna med den utbildning de har rätt till. Skolinspektionens rapport pekar specifikt ut ansvarsfördelningen i Malmö som en anledning till de stora problemen. ”Alltför ofta saknas en styrning från huvudmannen, som skulle göra de nödvändiga åtgärderna och radikala greppen möjliga. Hela ansvaret för förskola, fritidshem och grundskola har i stället förts över till stadsdelsfullmäktige, vilket inneburit att kvaliteten i styrning och ledning är mycket varierande.”

Katrin Stjernfeldt Jammeh, den socialdemokratiska ordföranden i utbildningsnämnden i Malmö, säger att systemet där skolan ligger på stadsdelsnämnderna är problematisk. Som argument framför hon att stadsdelsnämnderna inte ser till helheten och inte bidrar till att minska segregationen. Det är två mycket viktiga argument som socialdemokraterna i Stockholm helt bortser från.

Om socialdemokraterna vinner valet 2014 i Stockholm och lägger över ansvaret för grundskolan på stadsdelsnämnderna kommer en period av omorganiseringar i skolan. Det skulle inte bara vara kostsamt utan även innebära en stor börda på redan tungt belastade lärare och skolledare. Mindre pengar till undervisning, mer till administration.

Allt fler ansluter sig till kritiken mot kommunaliseringen av skolan då denna skapat enorma skillnader i resurser och styrning mellan olika skolor beroende på vilken kommun skolan ligger i. Att föra över ansvaret till stadsdelsnämnder är att göra ansvaret än mer diffust och ökar bristen på styrning och likvärdighet. När andra städer nu gör samma förändring som Stockholm och centraliserar ansvaret för skolan vill socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och återinföra ett system som kritiserades för att det inte möjliggjorde styrning. Det är historielöst.

Annonser

1 kommentar »

  1. Kanske har du rätt men det är ju inte så att du och förvaltningen har lyckats särskilt bra. Ska man var helt ärlig kan det väl knappast bli sämre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s