I en debattartikel (DN 12/12) skriver ett antal företrädare för fristående resurskolor om verksamhetsstödet till elever i behov av särskilt stöd. Här kan man läsa mitt svar.

Artikelförfattarna lyfter fram alla elevers rätt till stöd för att klara av skolan. Det tycker jag är positivt, inte minst därför att den nya skollagen har inneburit en förstärkning av elevers rätt till stöd, bland annat genom hårdare krav på hur åtgärdsprogram utformas. Det har också blivit möjligt för föräldrar att överklaga rektors beslut kring stödet till deras barn.

Det är rektor som är pedagogiskt ansvarig och den som ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Skollagen slår fast att om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges sådant stöd. Dessa regler gäller oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Om skolan brister i sitt stöd ska det självklart anmälas till skolinspektionen.

Jag delar skribenternas uppfattning att samhället måste satsa på de elever som har det allra svårast i skolan. En god utbildning är det bästa vaccinet mot arbetslöshet och utanförskap.

I Stockholm finns det möjlighet att utöver skolpengen söka extra medel för de elever som behöver extra stöd. Stockholms stad avsätter en relativt hög andel av skolbudgeten till särskilt stöd, både genom ett högt socioekonomiskt anslag och genom ett högt verksamhetsstöd.

De senaste åren har verksamhetsstödet ökat mycket kraftigt. För tre år sedan, 2009, låg det totala stödet på 90 miljoner kronor medan prognosen för 2012 ligger på 323 miljoner kronor.

Stockholm är en storstad där många elever rör sig över kommungränserna. Det är viktigt att länets kommuner har ett likvärdigt system för verksamhetsstöd. Stockholms stad har förmodligen det högsta grundbeloppet per elev i länet och ligger dessutom högt bland länets kommuner när det gäller i utbetalning av verksamhetsstöd per elev. Även om man tittar på verksamhetsstödets andel av den totala budgeten ligger Stockholms stad högt.

Avslutningsvis vill jag understryka att alla elever har rätt till det stöd som krävs för att få en bra undervisning. Detta stöd har man rätt till enligt skollagen och kan aldrig åsidosättas av budgetskäl, det är rektors skyldighet att erbjuda sina elever det stöd som krävs.

Annonser

2 Comments »

  1. Skämmes Lotta!
    Nu står du med ena handen och hytter med pekfingret och pratar om ”rektors skyldighet” medan du med andra handen febrilt drar undan mattan som rektor står på genom att kraftfullt skära ned bidragen. Som att stå och säga att det minsann är brandchefens skyldighet att släcka bränder och sedan dra in alla medel till brandbilarnas bensin.

    ”Det finns extra pengar för elever med stödbehov” har du mage att skriva samma dag som du beslutar i Stockholms utbildningsnämnd att bidragen för 2013 ska skäras ned ytterligare. En nedskärning som ska drabba varenda unge i kommunen med behov av särskilt stöd…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s