De senaste veckorna har jag fått en del frågor om Stockholms verksamhetsstöd till skolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd. Bakgrunden är utbildningsnämndens beslut i slutet av september om en minskning av stödet under sista kvartalet 2012.

Jag vill börja med att slå fast att varje elev enligt lag har rätt till det stöd behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå kunskapskraven. Den nya skollagen har inneburit ett stärkt stöd för elevers rätt till stöd, bland annat genom hårdare krav på hur åtgärdsprogram utformas. Det har också blivit möjligt för föräldrar att överklaga rektors beslut kring stödet till deras barn.

Stockholms stad avsätter en relativt hög andel av stadens skolbudget till särskilt stöd, både genom ett högt socioekonomiskt anslag och genom ett högt verksamhetsstöd. De två senaste åren har verksamhetsstödet ökat mycket kraftigt, med över 100 miljoner kronor. I budget för 2012 avsatte utbildningsnämnden 243 miljoner kronor till verksamhetsstöd.

Samtidigt som anslaget ökat år från år, har också andelen elever i framför allt fristående specialskolor ökat mycket kraftigt. På bara fem år har antalet stockholmselever i fristående specialskolor ökat från 48 till 410. Denna mycket kraftiga ökning har lett till att fler elever än beräknat har bedömts vara i behov av särskilt stöd 2012. Det har gjort att kostnaderna för verksamhetsstödet till skolorna blir större än väntat, och beräknas bli närmare 340 miljoner, alltså nästan 100 miljoner mer än budgeterat.

Utbildningsnämndens beslut i september innebär att 80 miljoner av det totala underskottet på 100 miljoner skjuts till från andra delar av nämndens budget. Resterande del av underskottet, vilket alltså beräknas bli omkring 20 miljoner, hanteras genom att verksamhetsstödet till minskas med 25 procent för det sista kvartalet 2012.

Detta innebär alltså inte, som det förekommit uppgifter om, att det totala stödet minskar med 25 procent. Tvärtom ökar verksamhetsstödet jämfört med budget med omkring 80 miljoner. Den genomsnittliga ersättningen per elev är i det närmaste oförändrad jämfört med budget.

I december kommer utbildningsnämnden fatta beslut om verksamhetsplan och budget för 2013. Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av systemet för verksamhetsstöd inom grundskola och gymnasieskola.

Annonser

3 Comments »

 1. Märklig slutsats – att stödet har ökat?
  Man kan väl inte säga att stödet har ökat då ni gjort en ”felbudgetering” som resulterade i att ni dels varit tvungna att skjuta till mer pengar och dels via mail(!) gett skolorna beskedet om att beloppet per elev minskar med 25% för okt, nov, dec. Ett belopp som beslutats på utbildningsförvaltningen utifrån den enskilda elevens behov. Behov som inte minskar för att ni anser att de är för många elever med särskilda behov.

  Att efterfrågan på fristående specialskolor har ökat borde ni kanske göra en egen analys av: Vad är det som dessa skolor erbjuder som gör att föräldrar och elever väljer bort Stockholms stads egna skolor? Vilket resultat genererar insatserna för den enskilda eleven? Om dessa skolor skapar förutsättningar för skolframgång för elever som skolan tidigare har misslyckats med så är det en katastrof att så kortsiktigt fokusera att budgeten inte hålls, samtidigt som Stockholms stad har god ekonomi.

 2. En felaktig bild? Vi som lever i verkligheten ser konsekvenserna av den ”felaktiga bilden”. Så det är ganska uppenbart att det är ni som har en felaktig bild av vad som händer när det försvinner pengar från en verksamhet. Skolor sparkar lärare, slutar ta in stöd för barn i vanliga klasser som i sin tur gör att barnen inte får det stöd som de har rätt till. För oss som är i behov av detta stöd så är det förödande och barnen mår sämre.

  Om du är intresserad av att se vår ”felaktiga bild” så är du välkommen ut på ett studiebesök i verkligheten.

 3. Ja, jag kan inte annat än instämma med ovanstående talare. Detta är att slå undan benen på de som redan har det svårt.
  Du är mer än hjärtligt välkommen till Snitz Gymnasium vid Odenplan Stockholm så får du med egna öron höra hur det ser ut i verkligheten i dagens Sverige.
  Att gömma sig på en blogg känns för mig väldigt fegt, självklart ska du ut till gemene berrörde man och förklara varför pengar har dragits in.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s