Nu är budgeten för Stockholms stad 2013 presenterad. Tillsammans med de övriga alliansgruppledarna i Stockholm har vi nyligen haft en pressträff kommande års budgetförslag.  Jag är stolt över att vi i Folkpartiet lyckats få gehör för så många av våra hjärtefrågor, och att det är en budget som i sin helhet präglas av framtidstro och satsningar på barn och unga. Budgetförslaget i sin helhet kan du läsa här.

Utbildning

Skolbudgeten ökar med över en halv miljard nästa år och schablonerna, dvs den peng som utgår för varje elev, höjs med tre procent.

När lärarnas löneavtal blev klart för ett par veckor sedan sköt Stockholms stad till 100 miljoner ytterligare i innevarande års budget för högre lärarlöner. Budgetökningen på tre procent för 2013 skapar goda förutsättningar för Stockholm att fortsätta arbetet med att ge skickliga lärare bra betalt. Dessutom slår vi i budgeten fast att staden ska inrätta tjänster som förstelärare och lektorer runt om i stadens skolor, tjänster som tack vare regeringens satsning på karriärtjänster innebär ett rejält lönelyft.

Den andra stora nyheten i årets skolbudget är de ökade insatserna för elever som behöver extra stöd för att nå upp till kunskapskraven och i slutändan bli behöriga till gymnasiet. Vi inför en garanti till läxhjälp i skolan eller på fritids för alla de elever som behöver extra stöd med skolarbetet för att nå upp till kunskapskraven. En utvidgad lässatsning genomförs där elever i de första skolåren under sommarlovet för stöd för ökad läskunnighet. Alla elever som går ut nian utan gymnasiebehörighet ges rätt till sommarskola. Arbetet med att höja resultaten på de skolor som har lägst gymnasiebehörighet intensifieras.

Även förskolans budget ökar kraftigt och schablonerna höjs med tre procent. Taket för barngruppernas storlek ligger kvar på 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i de äldre barngrupperna.

Utbyggnaden fortsätter i rask takt. En nyhet i årets budget är att ett särskilt förskoletal införs vid planering av nya bostadsområden, liknande de parkeringstal som redan finns. Ett riktmärke om 25 platser per 100 nya lägenheter utgör stadens förskoletal.

Arbetet med att öka andelen förskollärare fortsätter med målet att hälften av alla anställda på sikt ska vara förskollärare. Vi utökar vår satsning på vidareutbildning för barnskötare till förskollärare med målet att fördubbla antalet utbildningsplatser från 100 till 200.

Kulturbudget för bibliotek, kulturskola och fler besökare

För kulturen innebär budgeten en rekordstor anslagshöjning, ja faktiskt den största sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Reformerna och förändringarna fortsätter. Sammanlagt höjs budgeten med ca 40 miljoner kronor. För att locka fler besökare till stadens kulturinstitutioner avsätts medel för höjd kvalitet.

 I våras antog kulturnämnden en ambitiös strukturplan för biblioteken med förlängda öppettider och en rad satsningar på nya, flyttade och renoverade bibliotek. Nu höjs anslaget till Stockholms stadsbibliotek och pengarna ska särskilt gå till ytterstaden. Stockholms stad har sedan 2006 till 2012 ökat anslagen till biblioteken med 55 mnkr per år, från 223 till 278 miljoner kronor. 2013 höjs den siffran ytterligare.

 För att locka fler barn och ungdomar i socialt utsatta områden till musikundervisningen införs El Sistema i Stockholm. El Sistema är en särskild undervisningsform som förutom att lära eleverna att spela ett instrument också utvecklar deras sociala förmågor och samarbetsförmågor. Till undervisningen ska en etablerad orkester knytas som både kan bidra till undervisningen och utgöra goda förebilder för eleverna.

Kulturhuset och Stockholms stadsteater blir ett nytt allkonsthus

Kulturhuset och Stadsteaterns ska under 2013 slås samman till en kulturinstitution. Det blir ett allkonsthus mitt i Stockholms hjärta som spänner över såväl teater, kultursamtal, film, konst som litteratur. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt.

För att utveckla teatern ytterligare får Stadsteatern ett ökat anslag med 10 miljoner kronor. Vår förhoppning med anslagsökningen är både att teatern ska kunna behålla rekordpubliken och utveckla verksamheten ytterligare.

Stadsutveckling ska ge mer liv åt staden

Arbetet med stadsutveckling är en av de mest angelägna och spännande utmaningarna för Folkpartiet i Stockholm. I stadens budget för 2013 fortsätter vi vår satsning på att utveckla stadens torg till attraktivare mötesplatser.

Årets budget innebär också att Stockholms stad kommer att påbörja ett nytt sätt att arbeta vad gäller utvecklingen av stadsmiljön. Inspirationen kommer från det arbetssätt som internationellt kallas för ”tactical urbanism”, och innebär kortfattat att stockholmarna i samråd med stadsdelsnämnderna ges möjligheten att lägga fram egna förslag på hur man vill förändra sin närmiljö. De delar av staden som idag uppfattas som trista och döda kan genom stockholmarnas egna förslag på detta sätt omvandlas till levande stadsrum. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, gröna platser, handel och torg.

Stora satsningar på stadsdelarna

Årets budget präglas också av att många av stadsdelarnas budgetposter får rejäla påslag, utöver förskoleschablonen som jag redan nämnt. Hemtjänstpengen höjs med sex procent och ersättningen för olika verksamheter och boenden för funktionshindrade höjs med mellan två och sex procent. Budgeten för stadsdelarnas socialtjänst ökar med nästan 100 miljoner och en stor del av resurserna ska gå till arbetet med utsatta barn och unga. Bredbandsuppkoppling införs i socialbidragsnormen för barnfamiljer, en fråga som Folkpartiet drivit i flera år. Dessutom får föräldrar som går på jobbtorg förlängd ledighet från två till tre veckor för att kunna umgås med sina barn på sommarlovet.

Sänkt skatt

Stockholm har en mycket stark ekonomi och har de senaste åren gjort överskott i miljardklassen. Årets budget innebär också att kommunalskatten sänks med 15 öre. För Folkpartiet har det varit oerhört angeläget att skattesänkningen inte prioriterats framför nödvändiga satsningar på utbildning, kultur och omsorg. Som helhet är jag väldigt nöjd med årets budget som innehåller de största satsningarna på många år på en lång rad viktiga områden.

Läs mer

Kultur och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt bloggar om budgeten.

På dagens DN Stockholmsdebatt skriver jag tillsammans med Sten Nordin, Per Ankersjö och Ewa Samuelsson om satsningen på utsatta barn och unga i årets budget.

Läs mer om årets budget i DN, SvD, Metro

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s