För att stärka Järvalyftet vill Folkpartiet driva på för att flytta delar av Stockholms stads förvaltning och någon statlig myndighet till områden som Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby eller Akalla. Detta skriver jag om idag tillsammans med integrationsminister Erik Ullenhag i SvD Brännpunkt.

Vi vill flytta statlig myndighet till Järva

Ett antal utsatta stadsdelar runt om i Sverige har under lång tid drabbats av ett stort utanförskap. Regeringen och kommuner som Stockholm vidtar åtgärder med fokus på jobb, skola, trygghet, stadsplanering och företagande. Men vi behöver göra ännu mer för att få i gång en positiv spiral. Därför tar nu Folkpartiet initiativ till att flytta ut kommunal förvaltning och någon myndighet till områden som Rinkeby, Tensta och Husby. Närvaron av kommunal och statlig förvaltning kan leda till både fler arbetstillfällen och att områdenas status höjs.

Ett av våra grundläggande mål med integrationspolitiken är att Sverige ska hålla samman. Vi ska vara ett land där människor känner tillit till samhällets institutioner, tillhörighet med varandra och delaktighet i demokratin. Vi ska vara ett land för alla.

Regeringen har gjort stora satsningar för att förbättra integrationen. Språk och arbete har stått i fokus då det är vår övertygelse att just de är nycklarna in i det svenska samhället. Regeringen gör i årets budget ytterligare satsningar för att nyanlända invandrare ska få en bättre start i Sverige och snabbare komma i arbete. Och det går bra för många – till exempel har det aldrig varit så många utrikes födda som går till ett arbete som i dag.

Men samtidigt som vi ser att många individer lyckas är en av våra största sociala utmaningar att förbättra framtidsutsikterna och situationen i våra mest utsatta områden. I dessa områden är utanförskapet utbrett – sysselsättningsgraden är låg och beroendet av försörjningsstöd högt. Många barn växer upp med föräldrar och grannar som inte har ett arbete att gå till. Vi träffar unga människor som tappat tron på att de någonsin kommer att få ett arbete och som inte tror att samhället är till för dem. Känner man så som tonåring är det lätt att det blir en självuppfyllande profetia när man blir vuxen.

En annan utmaning är att få dem som har fått ett jobb att också stanna kvar i området. Vi vet av erfarenhet att de som lyckas med egen försörjning ofta väljer att flytta från utsatta delar av staden. Vi gör därför mycket för att öka tryggheten och stadsmiljöns attraktivitet. Bostäderna behöver bli fler och upplåtelseformerna mer varierade – i många av dessa områden är hyresrätten alltför dominerande.

Det behövs vidare en bra blandning av bostäder, företag, service och andra verksamheter. Genom fler bostäder och arbetsplatser förbättras underlaget för kaféer, restauranger, andra kommersiella lokaler samt utbyggd kollektivtrafik. Det är också angeläget att skapa starkare kontakt med omgivande områden. Då stärks den sociala integrationen, tryggheten och det ekonomiska utbytet. I dag saknar många människor dessa storstadskvaliteter i den splittrade förortsbebyggelsens avskilda enklaver.

Vi ser också över möjligheten att införa nystartszoner som ska göra det mer lönsamt för företag att anställa i områden med utbrett utanförskap. Men det behövs mer.

Järvalyftet, som är en av Stockholms långsiktiga investeringar för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta, har pågått i nära fem år. Målsättningen är att staden genom medverkan från boende och ett stort antal externa aktörer ska kunna skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. Arbetet med Järvalyftet är centralt och det är av stor vikt att de uttalade målsättningarna också nås.

För att stärka Järvalyftets arbete i att skapa fler arbetstillfällen vill Folkpartiet driva på för att flytta delar av Stockholms stads förvaltning och någon statlig myndighet till områden som Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby eller Akalla. En statlig myndighet höjer områdets status och visar att alla delar av Stockholm är viktiga.

Att samhällets institutioner finns närvarande där människor upplever sig som längst bort från samhället, trots att det tar knappt 20 minuter med tunnelbanan in till city, har ett viktigt signalvärde. En flytt av offentliga förvaltningar ökar också behovet av servicetjänster runt arbetsplatserna vilket i sig genererar nya arbetstillfällen. Alltför länge har det funnits för få myndigheter, politiska partier, företag och andra aktörer som förlagt sin verksamhet till dessa delar av staden.

Vi gör mycket, både på statlig och på kommunal nivå, för att bryta det utanförskap som människor, inte minst i dessa områden, befinner sig i. En politik som leder till att fler människor får ett arbete och som ökar tryggheten, förbättrar boendemiljön och stadsmiljöns attraktivitet är avgörande för att bryta utanförskapet. En positiv samhällsutveckling skapas genom att lyfta, inte bara individer, utan hela samhällen.

LOTTA EDHOLM (FP)

skolborgarråd och ordförande, Folkpartiet Stockholms stad

ERIK ULLENHAG (FP)

integrationsminister och andre vice ordförande Folkpartiet

Annonser

5 kommentarer »

  1. Det är bättre att Ni båda personligen med era familjer flyttar dit, så får Ni bättre ”närkontakt” och minskar ”utanförskapet”.

  2. Flytta gärna arbetsplatser till områden men då sådant som de som bor där kan söka och få arbete på. ”Alltför länge har det funnits för få myndigheter, politiska partier, företag och andra aktörer som förlagt sin verksamhet till dessa delar av staden”. Varför inte föregå med gott exempel och flytta FP:s centrala kansli dit? Det är ju bara 20 min T-bana till city. Stora Nygatan 2A i Gamla Stan kan istället bli ombyggda lägenheter? Jag ser uppriktigt fram emot ert goda föredömme. Det finns dom som säger att ni personligen bör flytta till områden som nu utpekas. Så ser jag det inte men ni kan genom er påverkan göra era ovanstående förslag till er egen politik inom FP!

  3. Ja, det är lite märkligt att säga att någon har ”drabbats” av ett utanförskap, när Alliansen själva har gjort vad de kunnat för att förstärka segregationen i Stockholm. Innerstaden är etniskt och socialt rensad. Det bor färre invandrare i innerstan nu än för 20 år sedan. I och med utförsäljningen av hyresrätter med billig hyra och uppförande av nya hyresrätter med betydligt högre hyror, har man dessutom effektivt lyckats stänga den lilla dörr som fanns in till innerstan för folk med låg inkomst. Att sedan säga att man vill att invandrare som får jobb och arbetar sig upp ska stimuleras att bo kvar i förorten är rent horribelt. Är ni så rädda för att få en invandrare till granne?

    Stockholmare förfasar sig över det som sker i Malmö, men flytta in hela Järvabefolkningen till Vasastan eller Kungsholmen så ska vi se om white flight-människorna fortfarande är beredda att sitta och trycka ”like” på ”Vi gillar olika” på Facebook. Stockholm är Sveriges mest segregerade stad och det är rätt tröttsamt med alla dessa politiker som inte förstår att vi ser hur ni agerar, var ni bosätter er och hur ni lever era liv. Därför betyder det ni säger INGENTING! Vi ser ju att det är bara läpparnas bekännelse.

  4. Är ju verkligen skeptisk till nyttan med att flytta olika myndigheter m.m. till ”drabbade” förorter. På vilket sätt förväntas förortens invånare gynnas av detta? Låter vettigare, som bograhn är inne på: försök få dit verksamheter som ger jobb till de människor som bor där. Det som Eva nämner om hyresrätter är säkert välmenat, men frågan är om det är mer rätt att man tvingas tillgripa fusk med svartkontrakt eller köplatser (eller ha turen att ha framsynta föräldrar som sätter en i bostadskö på ettårsdagen) för att få en lägenhet i innerstaden, eller om det kanske möjligen kan vara mer rättvist att det är ekonomisk betalningsförmåga som fäller avgörandet. Det står i princip vem som helst fritt att lagligt skaffa sig ekonomsik styrka, t.ex. genom studier följt av hyfsat välbetalt jobb kombinerat med sparsamhet, eller eget företagande. Jag vill inte ignorera eller förminska de problem på det här området som ”invandrare” möter, men är lösningen verkligen att ha ett system där skrupelfrihet, fusk, ruffel och båg, samt ren och skär brottslighet utgör ”vägen in”?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s