Skickliga lärare ska ha högre lön, det är min bestämda uppfattning. Därför är det mycket glädjande att jag idag kan presentera en ny satsning på 100 miljoner kronor för högre lärarlöner. Jag skriver om detta på SvD Brännpunkt idag tillsammans med Sten Nordin (M), Per Ankersjö (C) och Ewa Samuelsson (KD).

Nu höjer vi lärarlönerna i Stockholm

Under flera årtionden har lärarna halkat efter lönemässigt. Det nya avtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting med ett lönelyft på 4,2 procent, och en avtalslängd som möjliggör ett långsiktigt arbete med skolans utveckling, lägger grunden för fortsatt kvalitetsutveckling i skolan och att vi kan rekrytera alla lärare skolan så väl behöver.

Alliansen i Stockholms stad kommer att aktivt hedra detta avtal och kommer att bli en mycket aktiv part för att tillsammans med lärarna genomföra avtalet och förbättringarna av skolan. Läraryrket är ett i högsta grad akademiskt yrke som kräver lång utbildning. Visserligen är en lärares genomsnittslön högre i Stockholm än i övriga landet, men nu tar vi ansvaret att med detta avtal i handen genomföra fler förbättringar.

Forskningen har visat att läraren är avgörande för elevernas resultat. Kvaliteten på skolan kan helt enkelt inte bli bättre än kvaliteten hos dess lärare. Därför är det oerhört viktigt att ha en plan för att ytterligare höja skickligheten hos våra lärare.

Stockholm växer kraftigt. Antalet förskolebarn har ökat under många år och många barn når nu skolåldern. Det ställer stora krav på staden, både att bygga ut förskola och skola, men också på att kunna rekrytera tillräckligt med skicklig personal. Redan nu ser vi en brist på förskollärare, och mycket snart kommer det även att saknas ämneslärare i framför allt matematik och naturvetenskap.

För att kunna rekrytera de lärare vi behöver är vi beroende av att lärarutbildningarna attraherar rätt personer. Men läraryrket existerar inte i ett vakuum. Att utbildningarna kan locka till sig dagens ungdomar beror i hög grad på hur läraryrket uppfattas. Naturligtvis är lönesättningen en del av detta.

Regeringen satsar nu stort på att möjliggöra för kommunerna att inrätta karriärtjänster. Stockholms stad välkomnar detta varmt! Satsningen innebär att staten finansierar merkostnaden för de lektorat och förstelärartjänster som inrättas, med lönelyft kring 5000 kr per månad för förstelärare och 10 000 kronor per månad för lektorer. Tanken bakom reformen är att öka möjligheten för särskilt skickliga lärare att göra karriär utan att lämna yrket och därmed förbättra undervisningen i våra skolor. Stockholms stad kommer redan från i sommar, när denna reform träder i kraft börja rekrytera till de nya tjänsterna. Det kan handla om så mycket som 400 lärartjänster i våra skolor som omvandlas till förstelärare och lektorat.

Staden visar dock att vi redan nu skapar utrymme för det nya lönelyftet på 4,2 procent, som ju skall betalas retroaktivt från 1 april 2012, genom att utöka skolornas budget med 100 miljoner kronor. Detta möjliggörs av stadens starka finanser och tillväxt av skatteunderlaget.

De extra resurserna kommer att fördelas ut till de olika skolformerna: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. De fristående skolorna får också del av denna satsning i enlighet med våra principer om lika villkor. Vår intention är att rektorer och förskolechefer nu aktivt använder pengarna till ökad lönespridning bland lärarna. De lärare som är särskilt skickliga i undervisningssituationen skall ha en större andel.

Löneskillnaderna bland lärarna minskar över tid. Det går inte att försvara när man förstår vikten av bra lärare och tror att lön är en viktig drivkraft för framtidens lärare. Vi tror på idén att skickliga lärare och pedagoger ska ha högre lön. I dagens skola finns det alldeles för få verktyg för rektorer som vill belöna de skickligaste lärarna.

Som ansvariga i Sveriges största kommun vill vi nu uppmuntra våra kollegor i andra kommuner att göra som vi. Det är av avgörande betydelse för Sverige att vi höjer läraryrkets attraktionskraft så att fler av våra mest begåvade ungdomar väljer lärarbanan.

Annonser

6 kommentarer »

 1. Så är det också för den svenska skolan. Tankarna väcks av en signerad ledartext i Dagens Nyheter idag. Den skol- och utbildningsintresserade Johannes Åman skriver under rubriken ” Finska undret: Skola byggd på förtroende ” om en del av hemligheten med finska skolans framgångar när det gäller kunskapsresultaten och med skolans och lärarnas status i samhället.

 2. Låt lärare i låg- och högpresterande skolor byta plats under två år, endast så kan vi se hur stark förklaring läraren har som orsak till elevernas kunskaper och betyg. Är kvalitén på svensk skoldebatt en konsekvens av den usla skolan månne?

 3. Enligt denna politik bör således speciallärare och lärare i särskolan inte ha höjd lön? Det kräver inte mycket förnuft att begripa att en populär innerstadsskola har högre betygsnitt än en skola i en socialt utsatt förort. Alla lärare ”lyckas” på Adolf Fredrik och Östra Real. Tro inte att skillnaden förklaras utifrån pedagogik.

 4. ”Den exakta siffran som vi har erhållit från våra analyser visar att ca 7% av variationen i läs- och stavningsförmåga kan tillskrivas de aktiviteter som äger rum i klassrummet. Det är vikigt att framhålla att våra resultat inte utesluter att läraren är av betydelse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen.”

  http://www.ep.liu.se/ecp/032/002/ecp0832002.pdf

  Professor Stefan Samuelsson, Linköpings universitet

  Hur skillnaden mellan olika skolor bör förstås som en pedagogisk fråga som
  sedan uttrycks i lön är skolpolitikens uppgift. Här krävs förnuft!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s