Stockholm är en del av en starkt växande region som utgör själva motorn i Sveriges ekonomi. För att regionens positiva utveckling ska fortsätta, vilket inte bara är viktigt för stockholmarna utan för hela landet, krävs en väl fungerande infrastruktur. En infrastruktur som idag är farligt nära sitt kapacitetstak.

Om vi ska lyckas med att bereda plats för alla nya stockholmare och alla nya arbetstillfällen måste vi både bygga ut och utveckla infrastruktursystemet, samtidigt som vi effektiviserar vår användning av det. Behovet av att förstärka kollektivtrafiken till ostsektorn och att avlasta trafiken förbi Slussen är i detta sammanhang två nyckelfrågor.

Tunnelbanenätet är den enskilt viktigaste delen av trafiksystem och varje dag görs ungefär 1,1 miljoner resor med tunnelbana. En siffra som ständigt ökar, och tunnelbanans kapacitetstak kommer därmed för var dag närmare. För att tunnelbanan även i fortsättningen ska vara det kapacitetsstarkaste, pålitligaste och snabbaste kollektiva färdsättet krävs det att den både utvecklas och byggs ut. Den kanske viktigaste utbyggnaden är att förlänga tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka Centrum. En förlängd Blå linje kommer att avlasta både vägtrafiken längs Värmdöleden/Stadsgårdsleden samt tunnelbanans Gröna och Röda linje vid Slussen.

En annan mycket viktig aspekt är att den sedan länge planerade och diskuterade ringleden runt staden fullbordas, genom en Östlig förbindelse. Byggandet av en Östlig förbindelse, som kopplas ihop med Norra och Södra länken, skulle innebära att Stockholm får en led där biltrafiken lätt kan välja riktning runt staden istället för att åka igenom den – kanske i värsta fall genom riksintresset Gamla stan. Att trafikströmmarna på detta sätt kan fördelas förbi Stockholms innerstad kommer betyda mycket för den idag överbelastade Stockholmstrafiken.

Det är därför glädjande att regeringen i en DN-artikel idag meddelar att de kommer att verka för en lösning som möjliggör båda dessa ytterst viktiga projekt. Förslaget innebär att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och den Östliga förbindelsen samordnas, så att tunnelbanan och fordonstrafiken kan samsas i samma sänktunnlar under Saltsjön till Nacka. Denna lösning kommer att ge stora samordningsvinster. Givetvis måste den exakta dragningen av tunnelbanan, vägen och tunneln analyseras mycket noggrant i det fortsatta arbetet, så att den optimala sträckningen uppnås. Det är exempelvis viktigt att man ser över hur de boende i Hammarby Sjöstad kan få en bekväm och naturlig koppling till tunnelbanan.

Ett effektivt transportsystem med god framkomlighet och tillgänglighet är en förutsättning för Stockholms – och Sveriges – tillväxt. Det centrala målet för Folkpartiet är därför att skapa en trafiksituation i Stockholm som kännetecknas av bättre framkomlighet och värnandet av miljö. Dagens tilltagande trafikinfarkt måste lösas. För individen är det en fråga om såväl frihet som ekonomi.

Annonser

2 Comments »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s