DN Stockholm skriver idag om barngruppernas storlek på förskolorna i Stockholms stad. Det är en intressant artikel som visar den varierande situation som stadsdelarna, och olika delar av stadsdelarna, befinner sig i. Stockholms stad växer som bekant kraftigt, särskilt vad gäller barn i förskoleålder. De senaste åren har vi byggt ut förskolan i snabb takt, vilket nu resulterat i att vissa stadsdelar kommit ikapp och kunnat uppfylla de mål om barngruppernas storlek som vi har i staden, högst 14 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i storbarnsgrupper. I en del andra stadsdelar finns det mycket arbete kvar att göra, liksom vissa områden inom stadsdelarna uppfyller målen bättre än andra. Det är oerhört viktigt att vi bevakar och arbetar för att stadsdelarna ska hålla de barngruppsstorlekar som kommunfullmäktige i Stockholms stad har bestämt.

Stockholms stad hade 2011 i genomsnitt 14,9 barn per avdelning, att jämföra med de andra storstäderna, Göteborgs snitt på 17,6 barn och Malmös på 17,7. Vi har även det lägsta snittet på barngrupper i Stockholms län där en del kommuner har uppemot 20 barn som barngruppssnitt. Detta är dock ett snitt och självklart är det inte bra när barngrupper överskrider de gränser som kommunfullmäktige satt upp. Arbetssätt och pedagogik varierar stort mellan olika förskolor och i varje förskolas verksamhet under dagen, vilket också gör frågan om barngruppens storlek mer komplex. Ett annat mått är hur många förskolebarn det är inskrivna per personal i förskolan. Stockholm har en högre personaltäthet än rikssnittet, trots den stora utbyggnad som pågått de senaste åren.

Annonser

2 kommentarer »

  1. Jag vill ta upp en anslutande fråga kring barnomsorg. Ev ”Nattis” är ju på gång och min fråga är hur intresset är från personal att arbeta med detta nattetid?
    Varför kommer inte det med i debatten? Det tycks ju bara vara föräldrarnas behov som diskuteras bl.a av din partikollega i regeringen NS.

  2. Hej – på min sons förskola på Söder är det i höst 37 barn i hans grupp. Blandat småbarn och större barn (från 1 år upp till 6 år). Vad anser du om den storleken på en barngrupp?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s