Socialdemokraterna meddelade idag i utbildningsnämnden att de anser att ansvaret för grundskolan i Stockholms stad ska återföras till stadsdelsnämnderna. Stockholm fick 2007 kritik från Skolverket för bristande styrning och uppföljning av kunskapsresultaten vilket bland annat berodde på att ansvaret var decentraliserat till stadsdelsnämnderna. År 2007 överfördes ansvaret för grundskolan från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden på Folkpartiets initiativ. Nu har alla skolor i Stockholms stad, oavsett stadsdel, en likvärdig resursfördelning och kunskapsuppföljning.

Jag föreslår att socialdemokraterna i Stockholm frågar sina socialdemokratiska partikollegor i Malmö hur resultaten påverkas av att lägga ansvaret på stadsdelsnämnderna. Där centraliseras ansvaret för skolan nu, fem år efter att Stockholm gjort samma förändring.  Skolinspektionen presenterade i höstas en granskning av Malmös skolor. Kritiken som framfördes var hård. Malmö hade misslyckats med att förse eleverna med den utbildning de har rätt till. Skolinspektionens rapport pekar specifikt ut ansvarsfördelningen i Malmö som en anledning till de stora problemen. ”Alltför ofta saknas en styrning från huvudmannen, som skulle göra de nödvändiga åtgärderna och radikala greppen möjliga. Hela ansvaret för förskola, fritidshem och grundskola har i stället förts över till stadsdelsfullmäktige, vilket inneburit att kvaliteten i styrning och ledning är mycket varierande.”, skrev Skolinspektionen.

Allt fler ansluter sig till kritiken mot kommunaliseringen av skolan då den skapat enorma skillnader i resurser och styrning mellan olika skolor beroende på vilken kommun den ligger i. Fragmentariseringen till stadsdelsnämnder är en uppdelning på ytterligare en politisk nivå och ger en ytterligare brist på styrning och likvärdighet i förutsättningar.  När andra städer nu gör samma förändring som Stockholm och centraliserar skolan till stadsnivå vill socialdemokraterna vrida tillbaka klockan och återinföra ett system som kritiserades för att det inte möjliggjorde styrning. Det är makalöst historielöst.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s