Idag skriver Skolverket i SvD om deras nya rapport som handlar om att likvärdigheten i svensk skola minskar. Detta är ett reellt problem som det är bra att Skolverket lyfter. Jag delar Skolverkets åsikt att en likvärdig skola är en fundamental del av det svenska samhället. En kärna i liberalismen är arbetet för allas lika möjligheter att förverkliga sig själva, och i det arbetet är skolan det kanske viktigaste verktyget. Det kan låta som en klyscha men klassresan börjar i klassrummet.

Skolverket skriver i SvD att ”resurser i form av stöd och skickliga lärare hamnar inte där de bäst behövs”, något man även pekat på tidigare. Kommunerna omfördelar för lite och för dåligt utifrån socioekonomiska variabler. Stockholm är en av de kommuner som satsar mest pengar på skolan generellt och dessutom har en mycket hög socioekonomisk omfördelning. Syftet med resursfördelningssystemet är att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå goda skolresultat, utifrån elevens bakgrund. Under 2011 fattade en politiskt enig utbildningsnämnd beslut om att förändra omfördelningsmodellen för att bli mer träffsäker. I den nya modellen läggs en ökad vikt vid hur länge en elev bott i Sverige, samt föräldrarnas utbildningsnivå. Dessutom påverkas beloppet av faktorer som elevens boende- och skolmiljö, familjesituation samt föräldrarnas inkomst. Här kan man läsa mer om förändringen.

Den socioekonomiska omfördelningsmodellen innebär att under 2011 fick den skola som fick mest pengar i tilläggsbelopp ca 55 000 kr per elev, och den skola som fick minst ca 1 400 kr per elev. Detta är utöver grundpengen som alla skolor får per elev.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2012 finns ett speciellt stycke om arbetet med att stärka skolorna i ytterstaden. Där skriver utbildningsnämnden bland annat:

Stärka ytterstaden

Skolorna i Stockholm har olikartade förutsättningar på grund av socioekonomiska förhållanden. Stadens resursfördelningssystem fungerar kompensatoriskt i detta avseende. I den uppföljande och stödjande verksamheten differentieras insatser med utgångspunkt i skolornas resultat.

Inom ramen för vision Järva 2030 och Söderortsvisionen genomförs en rad åtgärder för att motverka segregation och höja utbildningsresultaten. Denna satsning på ytterstadsområdena fortsätter och innebär bland annat samverkan med andra aktörer såsom företagare, bostadsförvaltare och föreningsliv.

Implementeringen av den framtagna strategin för Järva och Söderort fortsätter. Syftet är på att på sikt lyfta kunskapsresultaten i de skolor som har låg målupp­fyllelse. Målet är att ytterstadsskolornas attraktionskraft ska öka. En delrapport om resultatet kommer efter läsårets slut och är klar hösten 2012.

Med detta vill jag visa att Stockholm tar dessa frågor på största allvar och arbetar intensivt med dem. I Dagens Nyheter kan man idag läsa en intervju med en utredare ifrån Arbetarrörelsens tankesmedja. Hon lyfter fram insatser som fler lärare, mer individualiserad undervisning och läxläsningshjälp. Min bild är att de flesta av Stockholms skolor erbjuder läxläsningshjälp och individualiserad undervisning när det behövs. Angående lärartäthet verkar det finnas ett samband mellan högre socioekonomisk tilldelning och lärartäthet. Den skola som fick mest i omfördelningen 2011 har 14,7 lärare per 100 elever, medan den skola som fick minst i omfördelningen har 4,6 lärare per 100 elever, för läsåret 11/12.

Annonser

1 kommentar »

  1. Det är ju bra att du nu har vaknat och kommit på att det inte är bra med skolor som ingen vill gå på. Tyvärr på tok för sent för min familj då en sådan skola redan förstört möjligheten för vår dotter att få gå på samma skola som sina grannar och dagiskompisar. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har ju beslutat sig för att inte ta någon som helst notis om det som står i skollagen att barnen i en skola ”i hemmets närhet” och dessutom i möjligaste mån i den skola som föräldrarna väljer.

    Istället har man inriktat sig på att göra så lite som bara möjligt och utnyttja överblivna platser på skolor som totalt har misslyckats med att rekrytera elever från sitt eget närområde. Utbildningsförvaltningen säger att detta är på direkt direktiv från dig Lotta Edholm och att du instruerat dem att flytta enstaka barn så långt som bara möjligt utan att behöva betala för skolskjuts och placera dem på skolor som barn som bor i den skolans absoluta närhet i mycket liten utsträckning väljer att gå på.

    Se gärna även denna insändare i tidningen Mitt i Söderort från en förälder i samma situation som mig:
    http://epaper.mitti.se/epaper_misb/today/index.htm

    Jag tycker att du ska svara på den insändaren även om förhoppningen är mycket liten då jag har skickat ca 10 mail direkt till dig i den här frågan och bara fått intetsägande ickesvar från någon sekreterare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s