Utbildningsförvaltningen tog tidigare i vår fram ett förslag om att flytta Karlbergs skola från dess nuvarande lokaler runt Norrbackagatan till lokaler precis över kommungränsen till Solna.  Utbildningsförvaltningen har under flera år letat efter nya lokaler till Karlbergs skola så att skolan ska kunna växa till en skola fr o m förskoleklass till årskurs 6. Det är ovanligt att flytta en skola utanför kommungränsen men i det här fallet handlade det om ca 350 m från huvuddelen av lokalerna till den nya adressen.

På utbildningsförvaltningens förslag undertecknade jag ett så kallat ordförandebeslut, alltså ett beslut där jag representerar utbildningsnämnden, om att ge ett inhyrningsmedgivande till utbildningsförvaltningen i de nya lokalerna i Solna. Anledningen till att ett ordförandebeslut föreslogs var att frågan också måste komma upp i stadens ekonomiutskott, eftersom det rör en större ekonomisk fråga vid inhyrning av lokaler, och tiden var därför knapp.

Efter att jag undertecknade ordförandebeslutet fick jag ytterligare information om de tilltänkta lokalerna i Solna. Det visade sig att det redan 2006 gjorts buller- och luftpartikelmätningar på platsen som visade på att nivåer för skolverksamhet överskreds. Dessutom gjordes då en riskanalys som enligt mig är allvarlig då den visar att lokalernas närhet till farligt gods som transporteras på Essingeleden kan få allvarliga följder vid en olycka. Detta ledde till att Solna kommun år 2006 nekade skolverksamhet att starta i lokalerna. Detta var inget som jag var medveten om då jag tog ordförandebeslutet om inhyrningsmedgivande.

Alla gruppledare i utbildningsnämnden fick information om förslaget att flytta skolan och om ordförandebeslutet på ett möte med utbildningsförvaltningen 10 april.

På utbildningsnämnden den 19 april diskuterades denna fråga grundligt. Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av en enig nämnd att återkomma dels med buller- och luftmätningar, liksom med alternativa förslag på lokaler till skolan. Jag kan dock redan nu konstatera att det mot bakgrund av de riskanalyser och mätningar som gjordes 2006, som ledde till att Solna nekade en skola att starta i dessa lokaler, inte är möjligt att flytta skolan dit. Något nytt lär knappast framkomma av nya mätningar då det såvitt jag vet inte gjorts några förbättringar på området sedan dess. Idag har jag också fått information av utbildningsförvaltningen att de bedömer att skolvägen inte är tillräckligt säker.

Mot bakgrund av all denna nya information kommer jag att agera så att vi inte flyttar Karlbergs skola till Tomtebodavägen. Istället får utbildningsförvaltningen i uppdrag att hitta alternativa lösningar. Alla föräldrar ska uppleva att deras barn går i en trygg skola och jag hoppas att detta kan lugna alla de oroade föräldrar jag har haft kontakt med.

Annonser

2 Comments »

  1. Skönt att du tog ett annat beslut, men att döma av filmen som visades på ABC TV, så behöver man ju inte vara speciellt clever för att fatta att läget var omöjligt för en skola, även om det bara var 360m från Krlbergsskolan. Var det fågelvägen? Syns ju direkt att den bil- o tågtrafik som finns intill omöjliggör en acceptabel miljö att bedriva skolverksamhet i plus att alla som jobbar i centrum eller söder ut skall tvingas åka ToR norrut först….Miljösmart?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s