Svenska Dagbladet har under de senaste dagarna uppmärksammat bristen på förskollärare i Stockholmsregionen. Jag instämmer helt i att detta är ett stort problem och att det krävs en rad olika insatser för att nå målet att varannan anställd i Stockholms förskolor ska vara förskollärare. Precis som jag skrev på bloggen i går så är det grundläggande problemet att det inte utbildas tillräckligt många nya förskollärare i vår region. Jag blev därför mycket bekymrad över biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis kommentar i dagens SvD att lärosätena i dag ”utbildar så många som vi vet kommer att behövas”.

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen slår varje år nya rekord. Detta har också lett till missbedömningar från statligt håll när det gäller exempelvis behoven av investeringar i infrastruktur. Min analys är att denna typ av felaktiga bedömningar kring behoven gäller även förskollärarutbildningen.

De senaste åren har antalet förskolebarn ökat med mellan 3 500 och 5 500 barn per år i Stockholms län. Enbart i Stockholms stad ligger den årliga ökningen på omkring 2000 barn i förskolan. Mellan år 2001 och 2011 ökade antalet barn i länets förskolor med mer än 50 procent, eller över 40 000 barn. Under samma period har andelen förskollärare minskat från 44% till 38% i Stockholms län.

För att upprätthålla den andel förskollärare vi nu har i regionen krävs att ungefär varannan nyanställd är förskollärare, vilket betyder minst 300 personer varje år. Utöver detta räknar Stockholms stad med att närmare 1 100 förskollärare behöver anställas för att nå målet om 50 procent. För hela Stockholms län ligger den siffran sannolikt på omkring 2 500 förskollärare.

Att antalet utbildningsplaster är på tok för få jämfört med behovet är en relativt enkel matematik. Om kommunerna i Stockholms län ska ha en rimlig chans att nå målet om hälften förskollärare inom fem år krävs att över 800 förskollärare anställs i länet varje år. Minst 300 för att kompensera barnökningen, och ytterligare 500 för att höja andelen förskollärare. Detta kan jämföras med de ca 850 studenter som antagits på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet, Södertörns högskola, Mälardalens högskola och Uppsala universitet det senaste året. Det innebär att Stockholms län i praktiken behöver göra anspråk på i stort sett samtliga förskollärare som  utexamineras i Stockholms-och Mälardalsregionen varje år. Det säger sig självt att detta inte är möjligt, eller ens önskvärt med hänsyn till behovet av förskollärare i övriga delar av Mälardalsregionen.

En rad kommuner, bland dem Stockholm, har vidtagit egna åtgärder för att öka antalet förskollärare som utbildas. I samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola erbjuds barnskötare en vidareutbildning till förskollärare. Utbildningen har varit mycket framgångsrik och Stockholms stad har som mål att ständigt ha minst 100 personer i utbildning. Det senaste året har dock lärosätena valt att inte göra några nya intagningar. Detta är förstås oerhört oroande och försämrar kommunernas möjligheter att ha en hög andel förskollärare i förskolan.

Söktrycket till förskollärarutbildningen vid Stockholm universitet är högt – i vintras gick det dryg 10 sökande per plats. Även vidareutbildningen för barnskötare till förskollärare är mycket populär. Kommunerna i Stockholms län har ett kraftigt behov av att anställa fler förskollärare. Det är hög tid att antalet platser på förskollärarutbildningen utökas, och att den uppskattade vidareutbildningen drar igång på nytt!

Annonser

4 Comments »

  1. Håller skolborgarrådet med SKL att läraryrket är bland det viktigaste yrket inom staden. Men SKL säger en sak i teorin men agerar helt annorlunda i praktiken. Elever som höjer sina resultat och betyg betyder ingenting i praktiken, trots att SKL säger att det ska synas i lönekuvertet. Varför har Stockholm den lägsta pedagogtätheten inom förskolan i Länet? Anser skolborgarrådet att lön/ arbetsvillkor och status har ett samband?

  2. Vad spelar det för roll hur många förskollärare det utbildas när förskolorna i Stockholm inte är intresserad av att anställa nyexaminerade förskollärare?
    Förskolorna struntar fullständigt i målet på 50% när de anställer, de anställer hellre barnskötare med erfarenhet.

    Någon som glömt att informera förskolecheferna om målen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s