Den 1 mars 2011 drog utbildningsnämnden in tillståndet för förskolan Lilly Ny i Gamla stan, vilket jag skrev om här. Beslutet fattades efter att inspektion av verksamheten visat på mycket omfattande brister, som att barnens säkerhet och verksamhetens kvalité  inte kunde garanteras.

Efter närmare ett års handläggningstid kom förvaltningsrättens dom i ärendet den 23 februari 2012. I domen menar förvaltningsrätten att ” nämnden inte haft tillräcklig grund för sitt beslut att återkalla bolagets godkännande att driva förskola”. I dag har jag som ordförande i utbildningsnämnden undertecknat stadens överklagande av domen.

Förvaltningsrätten anmärker i domen på att ingen ny inspektion gjorts efter att tidsfristen för att rätta till bristerna gått ut. Detta stämmer inte och baseras på en missuppfattning om datumen från rättens sida. De brister som upptäckts på Lilla Ny skulle enligt förelägganden från utbildningsförvaltningen ha rättats till senast den 14 januari 2011, inte den 14 februari som det står i domen. Flera inspektioner gjordes på förskolan både innan och efter den 14 januari 2011.

Förvaltningsrätten skriver också i sin dom angående de problem med personaltäthet och personalomsättning, som var en av de allvarligaste bristerna, att antalet barn minskat kraftigt från november 2010 till februari 2011: ”Även om det inte kan antas bero på åtgärder som bolaget vidtagit medförde minskningen av antalet barn att personaltätheten hade ökat, innebärande att problemen med hög personalomsättning minskat i betydelse”. Sanningen är ju att anledningen till att personaltätheten ökade dramatiskt var att allt fler föräldrar valde att ta sina barn ur verksamheten på grund av de omfattande bristerna. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att förvaltningsrätten ser detta som en förmildrande omständighet.

Utbildningsnämndens beslut att dra in tillståndet för förskolan Lilla Ny grundade sig på en rad mycket allvarliga missförhållanden. Bland annat hade barn tappats bort och lämnats utan uppsikt utomhus. När tillståndet drogs in erbjöds samtliga barn plats i kommunal förskola på Södermalm vilket en klar majoritet av föräldrarna tackade ja till. För mig råder inga tvivel om att beslutet att dra in tillståndet var riktigt för att garantera barnens säkerhet och verksamhetens kvalitet. Därför överklagar vi nu domen.

Sist men inte minst konstaterar jag att även denna gång har förvaltningsrättens handläggning av ärendet dragit ut på tiden i ett helt år. Jag har tidigare varit mycket kritisk till de långa handläggningstiderna för tillståndsärenden för förskolor och på DN Debatt krävt att justitieministern tydligare prioroterar medel för dessa ärenden till domstolarna.

Annonser

5 Comments »

 1. hej Lotta

  är det inte ett skämt hur Utbildningsförvaltningens utredare gör
  i sin utredning.?

  är det inte ett skämt att s k politiker litar blint på vad som kommit fram i
  utredningar utan att själva på något sätt försoka förstå. Sedan så röstade samtliga mot Lilla Ny.

  Det saknas 0 kontroll av utredningar i så pass viktiga frågor. Dessutom söker UF efter sensationella uppgifter.

  gratulerar, det arbetas med sådant engagemang på Sveriges LEDANDE och största kommun.

  Att Lilla Ny hat vunnit i Kammarrätten visar i alla fall att Ni bör omvärdera Era rutiner. Lilla Ny kommer att stämma Stockholms stad på miljontals kronor, för att NI ansvariga förlitar Er på itredarnas arbete.

  Hur hon mår i dag, det vet inte Du, som har ledift i jul..

  Du gör detta för barnens bästa. Det är klart att du gör. Det innebär att domstolarna inte tyckrer om barn eller har barn.? Eller?

  Jag tror starkt på att Lilla Ny s huvudman valde att driva förskolla med kärlek till barn, eller vad tror du?

  Nästa gång du yttrar dig skall du åtminstone tänka igenom vilka slkador som du i din ställning har påsamkat andra.

  nendija

 2. Lilla Paradiset har fått inhibition vid Förvaltningsrätten. Det är ett positivt tecken FÖR BARNEN VID FÖRSKOLAN, VARS FÖRÄLDRAR ÄLSKAR OCH UPPSKATTAR DEN UTBILDNING OCH OMSORG SOM BEDRIVS DÄR.

  Av den överklagan som Lotta E har skickat till Högsta Förvaltningsdomstolen att döma verkar som Stockholms stad inte kan nya skollagen och vill ha en lektion i detta. Sorgligt från Sveriges ledande kommun. det finns SOU utredningar för att kontrollera varför den nya Skollagen omarbetats.

  .

 3. som sann folkpartist kan jag inte förstå att en liberal är emot privata förskolor. Och kämpar för kommunala förskolor som gett oss ungdomar som inte kan räkna eller läsa ……… vart är vi på väg ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s