Jag skriver i senaste numret av Skolvärlden om fördelarna med lärarcoacher. Min text är en replik på Per Acke Orstadius mycket kritiska text om lärarcoacher som var med i förra numret av Skolvärlden.

Coacher skapar karriärmöjligheter

I senaste numret av Skolvärlden skriver Per Acke Orstadius en mycket kritisk debattartikel om ”superpedagoger”, alltså lärare som ska utveckla och stärka andra lärare.

För att lyfta kunskapsresultaten i svensk skola måste vi diskutera kvaliteten på undervisningen. Lärare, precis som alla andra yrkeskategorier, behöver fortbildning, och, inte minst, kvalificerad feedback på sitt arbete. Det finns också forskning som visar att lärare gynnas av att få feedback på hur de undervisar och av att ta del av varandras undervisning.

Många lärare vittnar om hur svårt det kan vara att få feedback på sin undervisning. Väl medvetna om detta har därför Stockholm anställt ett antal lärarcoacher. Coacherna är inriktade på matematik och NO samt svenska och svenska som andraspråk, och riktar sig till lärare som undervisar i årskurserna 4 till 9. Tanken är att de ska arbeta aktivt med att stödja lärarna till att bli ännu bättre lärare.

Satsningen på coacherna ger också skickliga lärare en karriärmöjlighet. Många gånger tvingas duktiga lärare ut ur klassrummen för att bli skolledare eller byråkrater om de vill utvecklas. Lärarcoacher är ett steg i rätt riktning för att erbjuda lärare fler möjligheter framåt i karriären.

Orstadius ställer en skola med höga krav på eleverna i motsats till en skola där lärare bryr sig om eleverna. Jag menar att en sådan motsättning är falsk. Det finns en bred forskning som visar att höga förväntningar på eleverna bäddar för goda resultat.

Avslutningsvis anser Orstadius att vi bör ”befria” lärarna från kunskapsmål, betygskriterier, att skriva individuella planer och rapporter, fixering vid nationella prov och noggrann betygssättning. All erfarenhet jag har från mina fem år som skolborgarråd i Stockholm visar på motsatsen. Att utvärdera elevernas resultat är nödvändigt bl a för att kunna sätta in rätt åtgärder när elever har svårt att nå målen.

Att ta bort alla kunskapskrav, nationella prov och utvärderingar gynnar inte elevernas kunskapsutveckling. Forskning har dessutom visat att det är pojkar från studieovana hem som förlorar mest på en sådan skola.

Med forskning i ryggen satsar regeringen och Stockholm på att utveckla kvaliteten på undervisningen genom lärarcoacher. Det enda som borde vara kontroversiellt med detta är varför det inte gjorts tidigare.

Lotta Edholm (FP)

Skolborgarråd, Stockholms stad

Annonser

1 kommentar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s