Enligt dagens SvD går länsstyrelsen hårt åt det nya förslaget till detaljplan för Orgelpipan 6, Citybanans framtida huvudentré och stationshus. Länsstyrelsen kritiserar framför allt byggnadens föreslagna höjd, vilken är ungefär 8 meter högre än platsens befintliga hotell. En sådan hög byggnad skulle få betydande effekt på den omgivande stadsmiljön och även negativt påverka klassiska Stockholmsvyer, exempelvis skulle delar av Klara Kyrka skymmas. Till mångt och mycket har därför länsstyrelsen rätt.

Självklart ska vi bygga mycket, och även på sina ställen riktigt högt, men vi som har ansvar för att forma stadens utveckling måste se att en ny byggnad i staden inte endast är en enskild fråga. Det handlar om en helhet. Vi måste alltid väga in även hur den omgivande stadsmiljön och stadens karaktär påverkas. Enligt oss finns det ingen motsatsställning mellan höga ambitioner i bostadsbyggandet och ansvarstagandet för stadens skönhet och kulturhistoriska värden.

För oss är det därför oerhört viktigt att planeringen och utformningen av Station City sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett. Detta bör vara en självklarhet då man planerar ny bebyggelse på denna centrala plats på Vasagatan. Märkligt nog verkar vi vara ensamma om denna slutsats.

Orgelpipans högdel är idag 10 våningar. Omgivande bebyggelse varierar mellan 5 och 10 våningar. Byggnadens utformning bör därför inte överstiga dagens höjd. Vi godtar därför inte de 2-3 extra våningar som föreslås i det nu liggande förslaget. Precis som länsstyrelsen är vi fullständigt övertygade om att en bra och samlad stationslösning kan rymmas inom dagens 10 våningar.

Orgelpipan 6 kommer att innehålla den framtida huvudentrén till Citybanan. Fastigheten blir genom detta en symbol för Stockholm, och en av de första byggnader som turister och andra kommer att se och ta intryck av. Det är därför ytterst angeläget att Station City får en högkvalitativ arkitektonisk utformning. För att säkra att så sker anser vi också att byggnadens slutliga utformning bör tas fram genom ett gestaltningsprogram.

För övrigt ställer vi oss positiva till det föreslagna innehållet i byggnaden, med hotell och kommersiella ytor. Det kommer att öka rörelsen och aktiviteten runt huset, vilket är positivt för hela området. Platsen blir tryggare och snyggare än idag. Entréerna till den nya Citybanan bör också göras så attraktiva som möjligt och bör också förses med konstnärlig utsmyckning.

Stockholms stadsutveckling måste bygga på både förnyelse och varsamhet – inte dumhet.

SvD: Station City kan behöva ritas om

Annonser

3 kommentarer »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s