Idag har Skolinspektionen begärt kompletteringar från Stockholms stadsdelsnämnder gällande den granskning av den kommunala förskolan som gjordes i fjol. Huvudkritiken i Skolinspektionens granskning består i att det råder ojämlikhet i kvaliteten mellan de kommunala förskolorna i Stockholm samt att det är för låg andel personal med pedagogisk högskoleutbildning.

Sedan denna kritik framkom har Stockholms stad satt in flera kvalitetshöjande åtgärder. Flera åtgärder har fokuserat på att stärka förskollärarens roll som pedagogisk ledare.

Ökad andel förskollärare. Målsättningen är att minst 50 procent av medarbetarna i stadens förskolor ska ha pedagogisk högskoleutbildning, för att på sikt öka ytterligare. Samtliga stadsdelsnämnder ska säkerställa att det pedagogiska arbetet leds av medarbetare med pedagogisk högskoleutbildning. Jag har skrivit om detta tidigare här.

Vidareutbilda barnskötare. Satsningen på att utbilda fler barnskötare till förskollärare fortsätter, för detta ändamål satsas 15 miljoner år 2012. Staden måste också göra ytterligare insatser i samarbete med andra aktörer för att öka antalet förskollärare.

Förskoleplanen utvecklas. Läroplanen för förskolan har förtydligats och kompletterats med nya mål när det gäller språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolans pedagogiska uppdrag har förtydligats och även förskollärarnas ansvar. Arbetet med matematik och språkutveckling är även fortsättningsvis prioriterade områden där arbetet i förskolan ska fördjupas. I detta arbete är det även viktigt att de pedagogiska miljöerna utvecklas. Förskollärarnas roll ska stärkas och utvecklas.

Fortsatt tak för barngruppstorlek. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte bestå av fler än 18 barn. Detta tak förtydligades i Tertialrapport två.

Skolinspektionen lyfter fram flera viktiga utvecklingsområden för den kommunala förskolan i Stockholm. Stadsdelarna har ett viktigt arbete framför sig.

Annonser

2 Comments »

  1. Kommer det att finnas en bättre utbildning för personal när det gäller typiska barnsjukdomar också? Det finns nämligen vissa myter och okunskap om allting som gärna kallas för ”magsjuka”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s