Min artikel på Aftonbladet om barn som nekas skolgång har fått vida spridning. En site i USA kallar det odemokratiskt och flera upprörda kommentatorer håller med. Som ett brev på posten kom också liknelserna mellan Hitler och mig.

Alla barn har rätt att gå i skolan. I Sverige har rätten till skolgång varit stadgad sedan 1842 och det är en av de viktigaste reformerna i svensk historia. Den har lett både till större möjligheter för den enskilde att bestämma över sitt eget liv och till större välstånd för Sverige. Det är också en reform som har blivit betydligt mindre kontroversiell med tiden.

Det är viktigt att upprätthålla skolplikten idag. Med anledning av den debatt som startade med min debattartikel har jag nu fått ett antal extraordinära mail från USA som tar ställning för hemundervisning och kritiserar mitt stöd för skolplikten. Jag har även fått liknande kritik från hemundervisningsivrare i Sverige.

Hemundervisning är en mycket liten fråga i Stockholm men som kan vara intressant av principiella skäl. De senaste åren har vi fått in en handfull ansökningar varav några kommer från en sekt. Jag är i princip emot hemundervisning. Forskning visar att barnen mår bra av att gå i skolan. Tyvärr finns det ett antal fall i Stockholm där elever av någon anledning inte går till skolan, och vi gör vårt yttersta för att hindra detta. En bra utbildning är det bästa vaccinet mot utanförskap senare i livet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det ibland kan finnas skäl till hemundervisning. Av de ytterst få ansökningar som Stockholm behandlat finns den ingen som uppfyller kraven (ens med den gamla, mer generösa lagstiftningen). Detta har också bekräftats i domstol när utbildningsnämndens beslut överklagats.

Jag har djup respekt för de individer som driver den principiella frågan om hemundervisning. Jag tycker dock att det är lite märkligt att Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige väljer att associera sig med en amerikansk organisation som uppenbarligen driver frågan om hemundervisning för att man vill hålla barnen borta från den övriga världen.

Bland de roligare breven jag fått hittade jag detta citat, som jag tycker är värt att återge.

“Maybe you should just castrate your men if you cannot trust parents to care for and teach their children or maybe you should just take the babies away right after they are born.  That way you can brainwash them with all your liberal beliefs and raise them as little liberal, God-hating, commi-socialists.“

Tidningen Världen idag har också uppmärksammat detta.

For the English speaking visitors I would like to recommend using  this link.

Annonser

73 Comments »

 1. Hm… Anar att den ”sekt” du nämner är Maranataförsamlingen i Stockholm, vilken aldrig någonsin ansökt om att bedriva hemundervisning. Du borde veta att varken det du kallar sekter, församlingar, föreningar eller andra grupper kan ansöka om att få bedriva hemundervisning. Det är föräldrar som gör det. Mer korrekthet önskvärt! /Karin Vidén

 2. Problemet grundar sig i bristen på reell valfrihet av skola för ens barn – där man som förälder _i mån av plats_ kan få möjligheten att placera barnen nån annanstans än på den skola som man i praktiken blir tilldelad.

  Detta medför inte mycket annat än att konkurrensen skolorna emellan uteblir. Problemskolor – där problematiken inte sällan döljs i annat än det inkompetenta ledarskap som råder – gapar efter mer pengar för att kunna möta den högre personaltäthet som ofta föreslås vara lösningen, istället för att försvinna eller omorganisera sig för att bättre möta barnens och föräldrarnas behov.

  Blunda inte för detta. Två fel gör inte ett rätt.

 3. Om du verkligen värnar om bra utbildning för barn, som det låter, så borde du väl informera dig om hur bra eller dåligt hemundervisning är, innan du uttalar dig i den frågan och säger ”Jag är i princip emot hemundervisning”. (Och du har INTE ägnat en timme åt att ta del av den internationella forskningen kring hemundervisning, om jag inte gissar fel)

  Annars är det ju som om du bara säger:
  ”Vi har en bra skola för de flesta i 150 år, och därför ska vi ta bort rätten att hemundervisa”.
  Som att säga:
  ”Vi har haft bra heterosexuella äktenskap för de flesta i 150 år, därför ska vi ta bort homosexuellas rättigheter.”

  Vill du förbjuda sekter också?
  Vad mer måste medborgare förbjudas, som inte passar in i din politiska subjektiva (!) åskådning?
  Är medborgaren per definition fri med okränkbara rättigheter?
  Eller är medborgaren bara jobbig och borde gå i ledband och ges föränderliga rättigheter som en regering ger dem?

  Farligt att vara politiker idag, när man ovarsamt och urskiljningslöst slänger ut finfina bäbisar med otrevligt badvatten – tänk om medborgarna fattar detta bättre än politiker!

  Sluta flina och gotta dig åt kommentarer som kanske är dummare än dina bloginlägg, och börja ta denna fråga på allvar, annars kan du aldrig tas på allvar – dvs. visa respekt.

 4. Ett fantastiskt inlägg, Lotta. ”Alla barn har rätt att gå i skolan. I Sverige har rätten till skolgång varit stadgad sedan 1842 och det är en av de viktigaste reformerna i svensk historia.”

  Det är väl ingen som vill neka sina barn en skolgång? Självklart har barn rätt till en utbildning! Det verkar så förskräckligt svårt att se att barn som hemundervisas faktiskt också får just detta – en utbildning. Inga hemundervisare vill undanhålla barnen utbildning, man vill be barnen hela världens kunskaper!

  Varför skulle det vara fel att ROHUS får stöd från en amerikansk hemundervisningsorganisation? Du funderar inte över att du själv (och ditt parti) samarbetar med partier med ”liknande” åsikter? Du står tex. sida vid sida med representanter för KD (som har flertal värderingar som är klart obehagliga för stora delar av befolkningen), för er gemensamma saks skull. Ni kallar er till och med för en Allians. Självklart skall ROHUS samarbeta med andra hemundervisningsorganisationer, samarbete ger styrka. Svenska hemundervisare har hela världens hemundervisare bakom sig, det handlar om många miljoner med samma mål. Kan du säga att du har lika många miljoner bakom dina tankar och värderingar?

  Det är väldigt ofint av dig att påtala att du fått mail som du ser som ”roliga”. Betänk då att dina åsikter säkerligen ses med ungefär samma lättjefulla ton som du använder dig av, runt om i världen. Dina åsikter är något som speglar en liten klicks tankar, i det stora hela så är ni ganska så ensamma, resten av världen tycker nämligen helt annorlunda. Denna lilla klick befinner sig i detta lilla land. Ett litet land som tagit på sig en gigantisk kostym av samvete och tror sig kunna styra hela världen. Intressant är att våra barn, i detta lilla land, tydligen kommer från en helt annan genpool eftersom de uppenbarligen är ensamma om att behöva skyddas från sina föräldrars inflytande.

  Lotta, läs på om hemundervisning. Träffa hemundervisande familjer. Först då kan du veta vad du pratar om. Då kanske du dessutom skulle inse att alla dessa engagerade, duktiga familjer är en resurs i samhället, en resurs som nu skräms iväg utomlands. Hemundervisningen försvinner inte, den bara flyttar. Dit ni inte kan nå den. Barnen kommer du inte längre åt (avsett nya möjligheter för socialtjänsten), du slipper se dem. Mår du bättre då?

 5. Hej skulle gärna vilja läsa forskningarna som kommit fram till att visar att barnen mår bra av att gå i skolan. Dom undersökningar jag sett visar en stor procent som mår dåligt i skolan. Kanske just dom skulle behöva en annan skolform eller slås dom bara ut per automatik? I den kommunen där jag bor anser exempelvis 52% i årskurs 8 och 61% av eleverna i andra året på gymnasiet att skolan inte agerar om lärare kränker elever. 17 % procent ser sexuella trakasserier som ett problem i 8:an. 14% säger att skolmljön är bra. 30% skolkar i olika utsträckning och ändå mår dom bra? Vi kanske ställer för låga krav på trivseln?

 6. Kommentarerna jag hor fran Lotta visar att hon inte har en aning om vad hem undervisande foraldrar tycker och tanker vare sig i Sverige eller i USA.
  I en tidigare blogg var vi kallade ”hemsittare”, nu forsoker vi halla barnen ifran varlden.
  Tvartom, jag vill att mina barn ska anvanda sin tid pa ett battre satt an att sitta i ett skol rum 6-8 timmar pa dag och vara uttrakade, och nar 12 ar har gatt sa kan dom inte sarkilt mycket om hur varlden fungerar och vilken plats dom har i den. I min sa kallade hem sittare mentalitet, sa har jag barn som snart ar 3 sprakiga, har rest runt om i varlden, sett kulturer och historia och vetenskap pa plats, kan lasa, skriva, rakna och gora en budget och ta ansvar for sig sjalva. Mina barn ar ar knappt tonaringar an. Dom flesta hem undervisande foraldrar vill faktiskt motsatsen av vad du sager, dom vill anvanda varlden som en skola. Dom vill hitta nya, battre satt att skola sina barn pa. Det viktigaste ar inte hur/var dom lar sig, men att dom lar sig det dom behover for att leva som produktiva medlemmar av samhallet.
  Jag formodar att Lotta tycker att foraldrarna av President Woodrow Wilson, USA, Presiden Theodore Roosevelt, USA, Albert Einstein vetenskaps man,
  General George Patton (befriade stor del av Europa fran andra varlds kriget) mfl att dom inte visste vad dom gjorde. Alla dessa och manga manga fler uppmarksammade manniskor var alla hem undervisade. Om dom kunde det, en del for hundra ar sedan, varfor kan vi inte idag?

  • FANTASTISKT inlägg Christina Coffey – särskilt slutknorren. Lotta har tydligen suttit vid skolbänken – syns på hennes kunskaper om sin omvärld.

 7. Lotta frågar i sin rubrik om hon är liberal kommunist etc. Den frågan kan nog bara hon själv svara på. Vad man kan fastställa är att hon verkar mer än villig – om hon haft mer politisk makt – att lagstifta om diktatoriska tillämpningar i jakten på oliktänkande. Skrämmande!

 8. Man kan inte bortse från fakta, hemundervisning har internationellt producerat bättre resultat än statlig skola.

  Att tro att hemskolning är att håla barnen hemma och borta från andra personer är helt och hållet en total missconception om hur den här typen av utbildning går till.

 9. Hejsan Lotta Edholm
  Att skydda varje människas rätt är inte enkelt i någon form eller mening, dock så är det just det vi alla betalar för. Varje människa investerar en tredjedel av sina ekonomiska medel varje månad, just för att få rätt att leva det liv som passar individen i fråga.

  Innan jag fortsätter,

  Vad det gäller slagord om sekter och annat, året är 2012 och det är dags att börja bena ut vad som är vad.

  SEKT . Wiki
  Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare. Ordet sekt kan härledas till latinets secta (princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram)[1]. Sekter finns inom religiösa respektive icke-religiösa ideologier. Sekter kan vara politiska, religiösa eller vara andra grupper eller föreningar. Somliga sekter kan påverka människors liv mycket, sina medlemmar, men även andra människor. Sekter finns inom så gott som alla religioner och ideologier. Ord som sekt, sekterism, sektledare används ofta i nedsättande betydelse, men de har ej alltid använts uteslutande i nedsättande betydelse. Ursprungligen kunde ordet sekt även ha neutral eller positiv betydelse. Ordet används i många fall för att betona avvikande livsstil, eller extrema åsikter eller starkt ledarskap. Även förtryck eller farliga åsikter kan åsyftas.

  Regeringsmålet MR är inte att behandla alla lika, det berör något helt annat än MR, som jag inte ens vill gå in på här och nu. Lika rättigheter är grundvärdet i allt arbete med var individs medfödda rätt. Vi bryter mot större delen av alla artiklar när vi försöker packa ihop alla i samma bunt.

  Rätt till utbildning innebär, om familjen väljer kommunal skola så skall det alternativet finnas där. Artiklarna är väl detaljerade vad det gäller allas rätt, där får miljoner olika aspekter plats, och det är just det som är mening.

  Ytterligare ett problem är våra fysiska och mentala olikheter, för att nämna en av väldigt många, ca: 10-15 % av alla människor som föds utvecklar ett känsligare emotionellt register/uppfattning. Psykologin har nu efter mycket om och med börjat förstå detta, dock lite sent. Jag är en typisk HSP som lever med djupare tankegångar, vilket leder till större ansvarskänsla mm. Jag är i dag pensionerad på grund av detta, egentligen fullt frisk och arbetsför, om inte…

  Det räckte dessvärre inte med en total diskriminering av mig som människa, mitt barn togs också ifrån mig och jag sitter nu ensam i mitt hem, totalt isolerad från omvärden, utan min Domenic Johansson! Ärendet har fram tills nu kostat samhället/skattebetalarna miljoner kronor!

  Min avsikt var att axla ett större ansvar angående mitt barn, det är mitt jobb som far. Det är också min reaktion på regeringens 10-15 år långa uppmaning om att ta större ansvar, vilket gäller oss alla!

  Jag arbetar nu 7 dagar i veckan med mänskliga rättigheter, först och främst för att få tillbaka något som tagits ifrån mig med grunden, total respekt för andra människors liv och hälsa!

  Den pension jag tar emot räcker inte till, ändå så betalar jag själv det arbete jag utför för andras bästa och deras rättigheter.

  Den besvikelse jag känner i dag är något få ens kan uppfatta vidden av. Den skada som uppstått kommer aldrig att gå över, mitt enda barn kommer aldrig att få det liv han en gång hade rätt till, ett så pass kraftigt trauma som vi alla har utrustats med går aldrig över, det är en saga som många går och tror på. Man vet när man själv varit med om!

  Rätten till utbildning handlar om att alla skall få möjlighet att utbilda sig, vart och hur bestäms av föräldrarna, / 26:3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. / När inte föräldrarna väljer så skall samhället bistå med det bästa dom kan.

  Så, angående tankar om vem som skall utbilda barnen. På grund av att jag frågade om hemskolningsmaterial våren 2008, samt nämnde mänskliga rättigheter så sitter jag där jag sitter i dag, isolerad med min fru som snart inte går att rädda.

  Jag har nu lagt ut korten på bordet vad det gäller effekten på brott mot andras rättigheter.

  Jag önskar nu att få diskutera ämnet hemskolning med Dig öppet. Jag känner att jag gjort vad jag kan för att försöka starta en dialog, men det tycks inte fungera. Jag tror på att vi skall kliva fram mer i ljuset och sluta vara så fånigt perfekta. Vår vilja styr också för mycket, vad jag vill är ingen annans lag.

  Min första fråga till Dig är, med facit i hand, uppfattar Du att omstruktureringen Du påmanar är rätt i fråga om minoritetsgrupp?

  Skyddet för dessa stärks år för år, jag ser inte förbi tankegångarna där, dom krockar med varandra.

  Tack för att Du tog Dig tid att läsa mitt meddelande!

  Vänliga hälsningar

 10. För att spinna vidare på det Berno tar upp, beträffande frågeställningen i rubriken, som retoriskt är skriven så att det åtminstone underförstått ska vara omöjligt att inte gå i fetaste oxymoronfällan om man inte skrattar och avfärdar det som nonsens. Nu skrattar väl jag och avfärdar det som nonsens, då jag är trött på värdekonservativa Fox News-forumiter som inte gör mycket annat än hatar… Ja, jag inser hur jag låter 🙂

  Med risk för att, ur betraktarens ögon, trilla ner i fallgropen ändå, så är det enkelt; det handlar enbart om frihet kontra förmynderi – det senare av de två överrepresenterat hos både nazismen och kommunismen (lätt för de flesta svenskar att hålla med om), men i absoluta termer definitivt inte frånvarande hos demokraterna (”liberals” – ej att förväxla med klassisk liberalism), som genomdrivit många regeringsprogram med de bästa av intentioner, på bekostnad av medborgarnas friheter samt de diametralt motsatta effekter de inte alltför sällan resulterat i.

 11. Hej, jag fick hemundervisning från det jag började 4:an till jag slutade 9:an. Har sedan utbildat mig till lärare och arbetar sen tio år tillbaka som lärare i grundskolan. Och jag har många gånger känt sorg inför hur otillräcklig man är som lärare, hur hård och tuff skolan många gånger är för barnen. Trots alla vackra ord från regering, riksdag, skolverk, och oss lärare, så förekommer allt för ofta hårda ord och kränkningar.

  Jag tror egentligen inte det är så bra att man samlar ihop 20 jämnåriga barn som bara har en eller i bästa fall två vuxna ledare. Jag tror det är lättare att fostra trygga, kärleksfulla människor i en mer åldersblandad gemenskap av människor som har djupa tillitsfulla relationer till varandra som t ex en famlij, gärna med fler än två generationer. Men samtidigt är jag kluven. Vi kan ju inte ge upp samhällsprojektet heller. Vi måst ju leva tillsammans och i skolan möts barn från olika samhällsgrupper och meningen är ju att vi ska lära oss att förstå och respektera varandra.

  Förr var det mer ordning i skolorna hör man ofta, för att den var auktoritär, och många gånger hård och kränkande. Jag har mött elever som nyligen kommit från t ex mellanöstern och kan berätta rysliga historier om en sådan skola än idag. I dagens skola är det meningen att vi ska lära eleverna att lyssna på varandra(klart att det måste bli lite rörigt ibland när alla ska få komma till tals) och att vi alla ska respektera varandra. Jag hoppas att vi är på väg dit och att vi även ska lyssna på dem som väljer att använda massor av tid, pengar och energi på att ge sina barn den undervisning som de anser vara bäst i hemmet.

 12. Även jag har både gått samt arbetat som lärare i skolan, åk 1-9 alla ämnen. Utöver det så hade jag även en 1 års tjänst inom kommunen som vuxenutbildare. Jag kände mig också otroligt hämmad i mitt arbete, vilket är förfärligt då barn och vuxna har rätt till en lärare som både kan och får uttrycka sig ordentligt. Barn känner sig också tryggare i hemmet, man känner varandra väldigt väl när man lever tillsammans vilket bäddar för en lugn och fridfull grundutbildning.

  Barn behöver emotionellt stöd från sina biologiska föräldrar, mycket mer än vad vi tidigare trodde. Jag kände även av det när jag arbetade med dom yngre klasserna, vilket återigen påminner oss om hemskolning som ett alternativ, för att alla skall få sina fulla rätt.

  Avslutningsvis, om 99,9% av Sveriges befolkning vill att alla skall gå i skolan så är det givetvis helt öppet att få tycka och aggera så, det är den gruppens rättighet. Jag har vidare ingenting att göra med andras val, så länge jag får ha mitt fria val.

  Tack

 13. Allvarligt talat, Lotta:

  Nedanstående fråga har INGEN politiker eller tjänsteman någonsin svarat på, och detta är ju den egentliga frågan, som alla här ställer:

  **************************
  För dig som politiker, vad är problemet/problemen med hemundervisning som ger bra sociala och kunskapsmässiga resultat?
  **************************

  Läs alla ord, och svara på dem. Inget om vad skola är eller borde vara. Bara frågan, på helt egna ben. Hela frågan.

  Svarar du på den frågan, öppet och tydligt, så vet alla som läser din blogg och hela svenska folket var du står.

  • Fler frågor som inte har med själva skolfrågan att göra utan själva tillvägagångssättet att genomföra skolpliktsplanen kommer här.

   Är det okej för en demokrati att bötfälla oliktänkande?

   Bör alla inordna sig under Statens sätt att tolka vad som är bra för våra egna barn? Vill vi ha ett Totalitärt samhälle?

   Vad vinner Staten på att ta barn ifrån föräldrar som engagerar sig i deras utveckling och utbildning, samtidigt som man ser mellan fingrarna när det finns föräldrar som inte bryr sig alls om sina barns utbildning eller liv? Bör vi inte uppmuntra ett större föräldraansvar?

   Man kan ju tycka att det är bortkastad tid att ställa frågor till en politiker som aldrig svarar, men det är skönt att ställa frågorna ivarje fall 🙂

   Jag tror inte på filosofin En skola ett folk.

   • Bra frågor.

    Men som du säger – Lotta har gått vidare, här kommer inga svar från henne, skulle jag tro. Två nya blogginlägg om annat, betydligt mindre viktigt har redan skrivits nu…

    Det här är en mycket vanlig reaktion hos politiker – när frågorna blir för svåra, går man vidare. Utan att svara. Trots att det är så busenkelt ATT svara. Här. Så att alla som ställt frågorna ser.

    Lotta: Nu hoppas jag att du eller din/a spökskrivare lägger helgen på att bemöta ALLA mycket relevanta och adekvata frågorna! Detta måste du kunna ställas till svars för!

 14. It has been an interesting discussion and it has been interesting to read your views once again but i fear you have failed to justify certain claims and reforms.

  You state that “children are entitled to attend school”, but surely that does not mean that children are “required” to go to school. The word entitled has a completely different meaning to required. And yes I’m sure certain reforms have given people opportunities, but so could allowing people the freedom to home educate. It could create more jobs, it could give young aspiring teachers a chance of experience before going into a school as tutors and I’m sure there are countless other ways it could give people opportunities including giving those who are fleeing Sweden a chance to stay in the country they love.

  The idea that all homeschoolers come from a sect should surely be erased and be extinct now. Soon that idea will go and what will you cling on to then? By making that statement it’s not that I assume, but it is that i know you have probably never met any people who home school or wish to home school and which is why you still hold that opinion.

  I disagree with the notion of it being undemocratic, however it does highlight the downfall with this beautiful notion of democracy. This suggests that the majority have the upper hand and the minority isn’t cared for as much, you even say this in your own words by suggesting it “isn’t a big problem in Stockholm”. Yeah it may not be a big problem in Stockholm. But tell that to the families who have to leave the country because the civil liberties have been smashed because of these so called “liberal” reforms. I would also like to point out that the word liberal is defined as “Not limited to or by established, traditional, orthodox, or authoritarian attitudes, views, or dogmas; free from BIGOTRY. Favouring proposals for reform, open to new ideas for progress, and tolerant of the ideas and behaviour of others; broad-minded.” Not one of these is represented in either of the pieces i have read about your views on home schooling.

  As to the research part of your argument, do you not think there is research that supports home schooling as well. I’m guessing you’ve never searched for it or read any research that supports the opposing argument either. Surely someone in your position needs to make a balanced argument to form a basis for reform or their own individual opinion, as you know and will be aware that many people will read and analyse it.

  I also find it quite depressing that you have made a mockery of home educators by portraying a quote which you know does not represent many people of the home scholars in Sweden, and is written to make them look like fundamentalist sects who all claim extremist views.

  I hope you read this and have a chance to respond, i look forward to seeing your reply.

 15. Det är fascinerande att läsa din artikel Lotta. Du går ut stenhårt och säger att skolplikten är det viktigaste som finns och att du av princip är emot hemskolning. Med en sådan inställning är det inte konstigt att Jan Björklund fick igenom sin nya skollag.
  Det som slår mig mest är att alla de politiker som är emot hemskolning inte har läst den forskning som finns i ämnet och inte ämnar göra så heller. Beror detta på att de gått i statlig skola och är så indoktrinerade att inget annat duger än världens bästa skitskola. Varför denna ovilja att läsa forskningen och ta till sig vad som fungerar och frodas runt om i världen och välkomna det som ett alternativ. Ser man detta som ett problem att en liten lycklig grupp människor i Sverige inte får samma inskränkta syn på utbildning som Folkpartiet och deras ”liberala” medlemmar.
  Du är inte en liberalkommunist Lotta. Du och Jan Björklund är utbildningsfascister. Ni ser inga alternativ till skolan, och framförallt ni vill inte ha alternativ och därför förbjuder ni detta alternativ. Andra medlemmar i Folkpartiet vill att sociala myndigheter skall ha rätten att gå in och omhändertaga barnen som hemskolas och rädda dessa glada och duktiga barn från en fantastisk utbildning och engagerade föräldrar.

  Folkpartiet är synnerligen en liberal samling människor som gått i den gamla och hårda skolan, den som Jan Björklund så gärna vill tillbaka till.

 16. Hej!

  Jag bor tillsammans med en familj vars barn har blivit omhändertagen på felaktiga grunder med ett resultat där familj och vänner får lida.

  Själv kan jag inte skaffa familj här i Sverige då jag ej vill utsätta mina framtida barn för den risk att de frihetsberövas och förstörs mentalt.

  När jag var liten såg jag Sverige som ett land i världstoppen där famijens social trygghet och hälsa ALLTID kom i första hand.
  Politiker och dess tjänstemän var noga utvalda med stor omsorg för att värna om folkets välmående.

  Det är denna bild jag vill komma tillbaka till,
  få erfara och återskapa.

  Barn är mänsklighetens framtid,
  de ska vårdas med en tro av hopp och kärlek.
  Starkaste anknytningen mellan ett barn och dess föräldrar byggger på kärlek.
  För att finna hopp i livet är en själv beroende av kärlek.

  Hälsningar!

 17. Lotta Edholm tycker att det är märkligt att Riksorganisationen för Hemundervisning – ROHUS – har kontakter med organisationer som Lotta Edholm inte gillar, och om vilka hennes kunskaper återigen är ersatta av fördomar.

  Detta är inte alls märkligt. Självklart skulle ROHUS föredra att få stöd för hemundervisning av samtliga svenska riksdagspartier, inklusive Folkpartiet, istället för att behöva ge oss utomlands till en annan kulturell context för att hitta stöd. Men det är Folkpartiet och alliansen som tvingar många goda familjer i till viten och i exil. Det är vårt problem, och det minskar tyvärr våra valmöjligheter.

  Sedan har ju inte ens Folkpartiet kunnat undvika att samarbeta med partier vars uppfattning man inte delar i alla frågor, eller hur? Den typen av nära samarbeten har inte ROHUS med någon annan organisation.

  Rohus är religiöst och partipolitiskt obundet. Vi verkar för rätten att hemundervisa i Sverige utifrån vad som sägs i de internationella MR-konventionerna, inklusive Europakonventionen som är svensk lag, samt vad som uttrycks av FN:s särskilde rapportör om rätten till utbildning. Det står vi för, vare sig mer eller mindre. Det borde Lotta Edholm och Folkpartiet också kunna göra.

  Jonas Himmelstrand
  ordförande i ROHUS

 18. Lotta, jag är glad att du känner djup respekt för oss driver den principella frågan om hemundervisning. Jag tror att jag kan tala för många svenska hemundervisare när jag säger att vi i hög grad känner att vi förtjänar den respekten. Vi är ambitiösa föräldrar med både kunskap och engagemang i våra barn. Vi är pionjärer inom utbildning i kunskapssamhället.

  Men människor som man känner en djup respekt för i en sakfråga vitesbelägger man inte i samma sakfråga med 180000 kr som din kollega gjorde i en av dina grannkommuner. Inte heller jagar med dem med socialtjänsten såsom tjänstemännen gör i din egen kommun Stockholm. Och inte heller kräver man lagförslag för att möjliggöra tvångsomhändertagande av deras barn. Och framförallt gör man aldrig, aldrig som Gotlands kommun gjorde. Man gör inte så mot människor man känner djup respekt för. Detta måste du kunna förstå.

  Hela denna debatt började därför att du okunnigt klumpade ihop alla barn som inte kommer till skolan, utan att fråga varför, och utan att ta reda på hur de egentligen hade det. Det är lite av Lars Ekborgs ironiska monolog ”Bunta ihop dom och slå ihjäl dom” över det hela, med den stora skillnaden att du menade ett obehagligt allvar. Erkänn, Lotta, att det var ett klumpigt uttalande – misstag kan alla göra – och ta tillbaka det.

 19. Jag kan se referenserna till nazism och kommunism, men jag har svårt att tänka mig att någon skulle vara dum nog att kalla dig liberal. Allt du säger är ju så oliberalt att det är läskigt att läsa dina inlägg! Jag tror att det bara är du själv som vill kalla dig liberal, ingen annan skulle komma på tanken att göra så!

 20. Hej!

  Mitt namn är Patrik Lerin

  Jag bor tillsammans med familjen Johansson vars barn har blivit omhändertagen på felaktiga grunder med ett resultat där familj och vänner får lida.

  Själv kan jag inte skaffa familj här i Sverige då jag ej vill utsätta mina framtida barn för den risk att de frihetsberövas och förstörs mentalt.

  När jag var liten såg jag Sverige som ett land i världstoppen där famijens social trygghet och hälsa ALLTID stod i första rummet.
  Politiker och dess tjänstemän var noga utvalda med stor omsorg för att värna om folkets välmående.

  Det är denna bild jag vill komma tillbaka till,
  få erfara och återskapa.

  Barn är mänsklighetens framtid,
  de ska vårdas med en tro av hopp och kärlek.

  Starkaste anknytningen mellan ett barn och dess föräldrar byggger på kärlek.
  För att finna hopp i livet är en själv beroende av kärlek.

  En dialog krävs emellan Sveriges tjänstemän och dess familjer i hopp om att finna kärleken i att återförenas som en familj

  Låt oss leva i ett välfärdsland,
  där ens nationalitet är värd att upprätthållas och kan tala i fred till våra grannländer.

  Frihet, jämlikhet, broderskap

  Må väl
  /Patrik

  • Om det görs för barnets väl och framtida utveckling kanske man ändå måste se det som motiverat? Sången guenerina kommer man genast att tänka på, , kanska måste barnet gå sin egen väg om inget annat kan göras?

   • Fast det är ju precis så föräldrarna ser det också. Om barnet indoktrineras i strikt religiös tro och isoleras från omvärlden kan jag köpa att det eventuellt kan behövas ett ingripande från socialtjänst. Men för föräldrar som väljer att hemundervisa sitt barn för att dom är engagerade i sitt barn och vill ge denne en bra undervisning, då är det bara läskigt att se såna som Lotta försöka hindra föräldrarna.

 21. Jag skulle vilja poängtera något som sällan nämns. De mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar, texten får plats på ett fåtal A4 sidor! Trots detta brister ca: 95% av alla tjänstemän i vetskapen om den. Jag har varit noga med att fråga i stort sett alla tjänstemän jag kommit i kontakt med under ca: 2,5 års tid. Läget uppfattar jag hade varit allvarligt om siffran skulle visa 25% !

  1948 års universiella deklaration är kontentan av ca: 2500 års arbete, med Grekland som ursprung. Deklarationen från 1948 står sedan som grund i dagens arbete för varje människas rätt i samhället, vilket utgör den till, Den Egentliga Lagen. Det poängterades även under samrådet för mänskliga rättigheter i Maj 2011.

  Lagen säger följande,

  Artikel 28
  Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

  – Var och en till fullo, vilket betyder och innefattar alla.

  – Ingressen sprider även ljus över hur arbetet med MR skall se ut.

  Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

  Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att ”göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden”.

  – Allt arbete med MR skall utgå ifrån kungörelsen 1948. Alla viljor måste kliva undan, det handlar om största möjliga respekt för varje individs liv och frihet.

  Möjligheten att hemskola är inte bara en rätt, alternativet skall även stödjas från regeringens sida.

  Tack!

 22. Lotta!
  När ska ni politiker lära er läsa och förstå vad ni läser? Nej förlåt! Ni har ju gått i kommunal skola! Det är stor skillnad på RÄTTIGHET och PLIKT. Jag tror nog att du lyckas slå upp det i någon ordbok med hjälp av någon pedagog.

  En rättighet kan man låta bli att utnyttja!
  Att göra om rätten till utbildning till en närvaroplikt i ett dysfunktionellt skolsystem är så typiskt det svenska kontrollbehovet.
  Jag skulle dra mig för att tala om att jag är svensk om jag var utomlands, jag skulle skämmas för mycket!

 23. FN’s/United Nations Declaration of Human Rights
  Article 26
  •(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
  •(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
  •(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

  Om man laser direkt fran FN’s deklaration sa star det ingen stans att skolgangen maste vara statlig. Det star dar emot att den ska vara gratis. Det star bara att barn ska ga i skolan men inte var nagon stans. Det star ocksa att foraldrar har ratten att valja. Om jag forstar saken ratt sa kan jag valja att hem undervisa och det ska vara betalt for. Fragan ar av vem? det star inte? men kanske staten skulle betala materialen for dom foraldrar som valjer att hemundervisa. Om allt det andra foljs i dessa 3 paragrafer sa finns det inget som sager att staten har ratten att forneka en foralder att hemundervisa.

  Kara Politiker i Sverige, ni kan inte valja vilka rattigheter ni vill folja och ta bort dom ni inte tycker om.
  Antingen har vi alla dessa ratter eller inte. Den fundamentala ratten ar att kunna bestamma over sitt eget liv. Bade goda och daliga val. Den lagen foljs extremt val is vissa fall i Sverige. Tex: min syster i Stockholm, har psykiska problem mm, har ingen sjukdoms insikt och ar pa vag utfors i livet, med stor risk for att inte overleva pga hennes bekymmer. Men, konstigt nog nar vi i familjen ber om hjalp for henne sa heter det ” att vi kan inte ga in och tvinga henne till hjalp for hon har rattighet att valja daliga saker”. Jag kan lova dig att hon ar mer utsatt an nagot barn i hela Sverige som blir hemundervisat. Men hjalp finns inte att fa. Lagarna halls inte konsekvent i Sverige. Sa kan det inte vara. Vi har ratten att valja hem undervisning aven om nagon annan tycker det ar ett daligt val sa ar det min ratt och mitt val.

 24. I have have never seen so much apparently willful educational ignorance about homeschooling or totalitarian posturing; and coming from a state official claiming to represent democracy and freedom makes it all the more alarming. Rather than take up your blog space and waste my time I append an article I have written on this matter:

  http://freesweden.net/edholm2.html

 25. Lotta Edholm, jag såg att Du pratade om Strindberg i ett inlägg, jag håller med om att hans läror skall undervisas!

  – Har underklassen inga andra medel än rösträtt? Revolution.

  – I kampen för en rättvis sak är inga medel för enkla. Vad är vackrare än att se själva det onda i det godas tjänst?

  – Ursprungligen var språket ett medel för förståelse – men efterhand har det blivit ett medel för missförstånd.

  – Mot vems intresse har överklassen stiftat lagarne. Mot underklassen, naturligtvis!

  – Skall då icke riksdagen vara ett uttryck för både överklassens och underklassens önskningar? Nej, bara för underklassens.

  – Vad är lagar? Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig.

  Avslutningsvis: Vad är samvete? Känslan av att man icke lytt en föreskrift.

  / August Strindberg!

  Föreskrift i denna fråga = Universiella Rättigheter!

 26. Alla är avslutningsvis lika inför lagen, så jag ser ingen överklass, jag ser bara människor som tittar ner på mig!

 27. http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf

  Ärade Lotta Edholm, jag tilltalar Din tjänsteman Lotta Edholm skolborgarråd i Stockholms stad!

  Eftersom Dina förslag kan komma att gälla alla, så tar jag förslaget Du lägger fram som en diskriminering av mina rättigheter. Jag uppfattar situationen som sådan, att Du måste svara på tilltal om det är så att den som tilltalar Dig vill ha ett svar, det är ingredienserna för en dialog.

  Jag kräver ett svar på tilltal, det är det jag betalat för och arbetat för. Undervisningen i skolan har lett till att jag ställer krav på dom tjänstemän som arbetar i Sverige, det är så jag uppfattat utbildningen.

  Om jag känner mig kränkt i hemmet, så skall jag gå till ansvarig tjänsteman och klaga, vilket jag nu genom detta meddelande gör.

  Jag åberopar artikel 30 i MR

  Artikel 30
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Min fråga till Dig är följande: Jag ser inte verktyget som ger Dig rätt att bryta mot ovanstående artikel, om den finnes var vänlig visa upp den, jag är garanterad alla rättigheter i förklaringen och kungörelsen från 1948, det är så jag uppfattat situationen!

  Anser Du att jag har fel?

  mvh

 28. Jag postade länken till Europakonventionen för att poängtera något, det är också ett verktyg som kommer EFTER artikel 30 i MR!

  Jag uppfattar situationen som sådan, kan jag muntligt försvara artikel 30, så gäller den också!

  Min uppfattning är, döm mig inte för något jag inte gjort, vilket betyder i denna mening, kom och tillrättavisa mig om och när jag misslyckats, tills dess får Du vara så vänlig att stödja min fulla rätt!

  Lagboken är vidare inte en lagbok, det är en författningssamling, vilket är ett sammansatt ord med ursprung från att förutfatta, som också det är en livlig blandning av ord och betydelser.

  Författningssamlingen är en samling förutfattade meningar. (Vi väljer ord för att beskriva vad saker och ting är) En förutfattad mening är, – Ni får Ej hemskola för att Ni kommer att misslyckas, vilket är ett förtal (För-tal, som att sia in i framtiden, påtala resultat i framtiden).

  Författningen alkoholförbud i trafiken köper jag, – Drick inte, det kan hända något medan Du kör för att Du är berusad! Vilket är sant, dock så gäller det inte alla.

  Jag är vidare inte berusad av något i frågan om hemskolning, inte mer än att jag känner att det är mitt ansvar och därför min fulla rätt.

  Jag kräver också följande av alla tjänstemän, se samrådet angående mänskliga rättigheter som hölls i Riksdagen den 23:maj 2011, jag var där och jag bara väntar på nästa tillfälle. Det ligger på SVT Play

  Det är enligt min uppfattning, det minsta man kan begära av alla som utför tjänster. Att se den enorma splittring som nu råder är minst sagt förvånande. Den ena delen av regeringen säger till mig, hjälp till, ta ansvar, tryck på, agera, respektera mm. Den andra delen gör precis tvärt emot, vilket inte är hållbart.

  Enligt Svenska Akademins ordbok
  PLIKT
  [fsv. plikt, lydnad, näpst, botgöring m. m.; liksom fd. plict, bot, straff, d. pligt, plikt (förpliktelse, i ä. d. äv.: lydnadsförhållande, högtidligt löfte straff bot), av mlt. plicht, sedlig l. rättslig förpliktelse, skatt, tjänst, deltagande m. m., motsv. mnl. plicht, plecht (holl. plicht) risk plikt, tjänst vartill man är förpliktad omsorg, skuld m. m., ffris. plicht, omvårdnad, ansvar, fht. o. mht. phlicht (t. pflicht), omvårdnad, deltagande, gemenskap, tjänst, nit m. m., feng. pliht, fara m. m. (eng. plight, vådlig belägenhet, åtagande m. m.); av ett germ. plehti-, till roten i PLÄGA.– Jfr BEPLIKTA, BIPLIKTA,

  vs

  Artikel 30
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Artikel 26
  3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

  – I vårt fall så behövs inte en andra hand, jag ber inte om den tjänsten i detta fall, tack men nej tack för erbjudandet påtvingad service!

  /

  Jag har inte uttryckt något i anda av att kränka något eller någon, det är inte min avsikt. Jag agerar under mina rättigheter fullt ut! I fall det ändå skulle missuppfattas,… jag respekterar Dig och Dina rättigheter fullt ut, därimot så godkänner jag inte ditt arbete för att det påverkar min vardag och mina rättigheter, vars beslut är tagna med sunt förnuft och samvete som Ej strider mot någon annans rättighet!

  Jag väntar på svar!

  Med vänliga hälsningar!

 29. Ärade Lotta Edholm
  Jag ser ännu inga svar: Har Du antagit Dig tjänstemannauppdraget i tron av att man kan diskriminera alla som inte tycker lika. Jag väntar på flertalet svar efter tilltal direkt till Dig.

  Jag skulle aldrig kräva ett svar från dig privat, Du har all rätt till Ditt privatliv och allt Du gör då, dock så handlar detta om Din tjänst som speglas på regeringens hemsida. Den innefattar öppen kontakt med alla, vare sig Dom tycker med eller mot Dig.

  Vänliga hälsningar

 30. Lite jurudik

  Genom Kungörelse = Order

  1 kap. Statsskickets grunder
  2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. osv

  – – –

  – Som jag nämnde tidigare

  2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

  – Vilket vill säga: Jag tror inte på kommunal skola, det är min ensak och min rätt. Dock så tvingas jag att tro samt tycka som andra, vilket är ett brott!

  – – –

  5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

  – Domenics Mamma Annie har förts till akuten på lasarettet 7 gånger på 2,5 år, varvid flera med andningsstillestånd och hjärtstillestånd. Detta på grund av psykisk kollaps = Psykisk tortyr.

  – – –

  Skydd mot diskriminering

  12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

  – Förbud mot hemskolning strider mot Grundlagen!

  – – –

  Utbildning och forskning

  18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.

  Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. Lag (2010:1408).

  – Det står alla barn som omfatts, det står inte alla barn. Alla barn som omfattas av skolplikt är dom som valt det alternativet.

  – Det står även igen, har rätt till

  – – –

  Europakonventionen

  19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408)

  – Vidare till,

  Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

  Artikel – 3 Förbud mot tortyr
  Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

  – Vi som fått våra grundläggande friheter tagna ifrån oss resulterar i förstörda liv, vilket är förnedrande! i vårt fall är det även grav psykisk tortyr, ingen annat råder då det är vi som bestämmer hur vi mår, känner och uppfattar situationen. Därför är det väldigt viktigt att man som politiker vekligen lyssnar på alla minoritetsgrupper, det är det man får betalt för!

  Artikel 8

  Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv sitt hem och sin korrespondens.

  Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av den rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

  – Familjeliv innebär också dom beslut som tages.
  Hemskolning har ingenting med rikets säkerhet att göra, inte heller den allmänna, inte heller har det att göra med ordning, billigare blir det dessutom för staten!

  Med mera…

  Det är på många vis ytterst brottsligt att förbjuda hemskolning, det strider mot personlig integritet, kulturell rätt, religiös rätt, det är förnedrande och diskriminerande mm, dessutom flyttar fler och fler familjer ifrån Sverige just på grund av detta, andra vågar inte åka hit mm.

  Var så God och känn efter vad Vi känner, först då kan vi börja diskutera våra trasiga liv och våra omintetgjorda grundläggande rättigheter!

  mvh

  Väntar fortfarande på svar/dialog!

 31. Statstjänstemannalag 19.8.1994/750

  2 §

  Syftet med denna lag är att säkerställa att statens uppgifter sköts på ett resultatgivande och ändamålsenligt sätt samt så att kraven på rättssäkerhet uppfylls och att säkerställa tjänstemannens rättigheter i förhållande till arbetsgivaren.

  – Ändamålet vad det gäller Mänskliga Rättigheter handlar om full respekt till dessa, här finner Du ytterligare information om detta, hämtat från regeringens hemsida.

  – Så arbetar regeringen med mänskliga rättigheter i Sverige

  Regeringens långsiktiga mål är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Med detta avses att de mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom Sveriges internationella åtaganden, inte får kränkas. Den svenska rättsordningen skall stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna skall följas på såväl nationell som kommunal nivå.

  – Rättigheterna ska respekteras och vårdas av alla som utför en tjänst i Sverige. Det är så riksdagen och alla vill ha det! Om nåt annat sägs, var vänlig meddela detta.

  33 §
  En tjänstemans tjänsteförhållande kan genast upplösas, om tjänstemannen grovt bryter mot eller åsidosätter sin tjänsteplikt.

  Riksdagen förbereder riktlinjer och mål som skall arbetas på samt nås, det står inte att man får motarbeta!

  Rätten att hemskola är min medfödda rättighet, om inte annat sägs efter detta inlägg så uppfattar jag det som att Du godkänner mitt påstående och att jag kan referera till Dig.

  Brottsbalken Kap 3
  5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

  Jag kan garantera att jag Ej kan må sämre, min fru är också illa illa berörd, både fysiskt och psykiskt. Endast förbudet mot hemskolning vad det gäller oss och vår familj började redan våren 2008, då satte sig politiker på tvären trots att det var lagligt, och vad händer? Vi förlorar vårt enda barn, förlorar alla våra pengar, resa, möbler, hem och allt, en ny start i livet, och livet självt.

  Jag är öppen för disussion fram tills fredag i nästa vecka, dvs den 27 Januari 2012!

  Christer Johansson

 32. Så här står det i Folkpartiets Partiprogram från 2007.

  Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Vi är utrustade med förnuft,
  känsla, samvete, förmåga att ta ansvar och att utvecklas. Oavsett bakgrund, begåvning, fysisk och
  mental styrka måste alla människor få många livschanser, många möjligheter att växa och utvecklas.

  Det står vidare att:

  Kraven på jämlikhet betyder inte att alla skall leva likadant, utan att alla skall ha möjligheter att utvecklas som självständiga människor.

  Den enskildes värdighet och integritet får inte kränkas. Staten skall behandla alla människor med lika hänsyn och respekt och skydda den enskildes rätt så länge hon inte kränker andra människors lika rätt. Detta skydd skall gälla mot offentliga och privata makthavare lika väl som mot
  fördomar och intolerans.

  Slutsats:

  Folkpartiet har våldfört sig på sina egna principer och dragit sitt eget partiprogram i smutsen. Det är viktigare för Fp att förfölja föräldrar som engagerar sig i sina barns utbildning än att följa sitt eget partiprogram. Hur sjukt är det? Vad är det som driver Folkpartiet till att kränka den enskildes värdighet? En sak är säker, det är absolut inte deras eget partiprogram. Så min uppmaning till Lotta och Jan Björklund och alla hans kumpaner i det egna partiet är: Läs erat eget partiprogram! (Vilken skam att bli påmind om sin egen politik av utomstående).

  • Att Lotta inte förstår varför folk blir upprörda när hon ta deras barn i från dem måste det bero på att hon inte själv har barn. Vi älskar våra barn! 🙂

 33. Att det är så ok att bara tycka en massa ogrundad skit som sen sprids i media är bedrövligt men är en naturlig följd av fördumningsprocessen som pågår. Tänk om våra politiker kunde börja pröva att förankra sina beslut i vetenskap och forskning.

  Att sedan kalla sig liberal och samtidigt arbeta för att under hot om våld införa det ena påtvingande förtrycket efter det andra blir milt uttryckt patetiskt och hör just hemma inom socialism och fascism. Kalla din politiska åskådning vid sitt rätta namn eller fundera på hur du skall förankra dina åsikter och handlingar i den ideologi du säger dig företräda.

  Ni politiker konfiskerar merparten av vårt arbete under förevändningen att ni är bäst på att leverera vissa tjänster men hur ser det ut. Utan att någon kan överklaga försämrar ni de försäkringar ni tar betalt för och dessutom har tagit monopol på. Service i form av skola, sjukvård, rättsväsende, försvar, barnomsorg och åldringsvård förfaller och blir sämre och sämre.

  För mig är det mycket märkligt att folk accepterar denna totala inkompetens. Möjligen pga just det faktum att gör man inte det så råkar man ut för ert våld via er våldsapparat. Ungefär som vilken maffia eller mcgäng som helst med den skillnaden att lagen inte inbegriper er och att maffian i vilket fall erkänner att de är kriminella.

  För allt i världen fundera över vad du håller på med och vilka krafter i samhället du arbetar åt. Som det är nu är det föga hedrande.

 34. Lotta jag rekommenderar dig att läsa denna text. http://www.mises.se/2011/10/12/det-fascistiska-hotet/ Den tar upp förhållandena i USA. De har gått längre än oss på en del områden men vi har kommit längre på andra. Det borde vara lätt för dig att överföra innehållet till Svenska respektive EUs förhållanden.

  Hitler dödades men fascismen lever i större välmåga än någonsin.

  Detta kan vara en av de viktigare texter du kommer att läsa. Jag hoppas du tar till dig av innehållet speciellt den lilla delen om nationalisering av barn.

  Det är min förhoppning att det kan vara en väckarklocka för dig.

 35. Men hallå, nu tycker jag att ni är lite orättvisa. Inte ett inlägg stöder Lotta i hennes rätt till en kommunistnazistfascistisk åsikt om barnomsorg och utbildning. Klart att Lotta har rätt att hysa sådan åsikter och även vädra dem i diverse media. Tårta-på-tårta fascister (man behöver ju inte ange alla epitet) blir inte riktiga fascister förrän de tar makten och utövar sina vansinniga åsikter genom staten eller någon annan myndighet, Det är det som är haken. Men Lotta är ju inte ensam fascist, hela den svenska riksdagen (utom en liberal centerpartist) röstade igenom ett lagförslag som gjorde mänskliga rättigheter helt onödiga. Att dessa våra folkvalda fascister sedan önskar sätta på sig själva olika epitet som ”liberal”, ”demokrat” o.s.v. är naturligtvis bara en personlig uppfattning. Ingen objektiv analys av Lottas åsikter kan komma fram till att de skulle spegla en liberal ideologi, men Lotta har väl rätt att kalla sig liberal om hon vill. Det enda vi riktiga liberaler vill är att mänskliga rättigheter respekteras, att fascistiska åsikter inte pådyvlas oss som lagstiftning eller myndighetsutövning och att vi får tycka åt oss själva. Det är vi bra på, ingen annan behöver tycka åt oss, speciellt inte när tyckandet går ut på att förtrycka. Synd att Lotta inte svarar på alla inlägg efter att själv ha satt igång lavinen. Har man sagt A…

 36. Det sorgliga är nog att hon tror att fascistvarningarna är tillmälen och inte varnande feedback.

  Politikers vanliga förhållningssätt. ”De förstår inte. Vi vill ju endast väl. Ser de inte det goda som vi gör?”

  Vad är det som gör att politiker har så dålig distans till det de gör att de inte ens förstår vad de håller på med när de får skriande påpekande om hur tokigt det är?

 37. Klipp ur egen artikel 2010:
  ”Hemundervisningen har kommit att bli en politisk fråga, och det finns ett och annat anmärkningsvärt i senaste tidens skolpolitiska uttalanden som bör uppmärksammas. Från alliansens håll påstår man att elevers och föräldrars rätt att välja skola är en av de mest fundamentala delarna i en liberal skolpolitik. Vidare påstår man att mångfalden ökar möjligheten för varje elev att hitta en skola som passar just honom eller henne. Hemundervisare utesluts dock utan skrupler ur den mångfald som har satt sin egen gräns mitt i svenska skollagens texter, där föräldrar ges möjlighet att hemundervisa. När hemundervisade barn har ”hittat en skola som passar just honom eller henne” ska de förbjudas, baktalas, sektförklaras, hängas ut i media och som pricken över i kommer så vitesförelägganden inseglande genom brevinkastet. Detta är inget annat än en mångfaldens paradox som överlever genom att utesluta icke önskvärda!
  Tyvärr vet svenska folket väldigt lite om hemundervisning som undervisningsform. Man tror allmänt att det handlar om isolering och indoktrinering, medan den istället skulle kunna vara många till hjälp och stöd om den blev mer allmänt accepterad. Man förfasar sig och talar sig varm om den sociala träning som bara och endast skolinstitutionen kan ge eleverna, och detta genom att i flera timmar varje dag under flera års tid umgås och arbeta tillsammans i en och samma åldersgrupp. Var finns den sociala träningen i denna jämnårigorienterade grupp?

 38. Pingback: Bloggstammistips
 39. Jag tror inte att Lotta liksom många andra politiker har någon ideologi. Politiska partier är bara en plattform för att få en position i samhället och driva sina egna idéer. Vilket parti i dag följer sin egen ideologi? Liberalismen är död.

 40. Kommentarerna till denna artikel tar nog priset. Så mycket gaga har jag inte läst på länge. Det handlar inte om politik eller fascism. Det handlar om ett sammhälleligt uppdrag. att ubilda barnen så att de kan fostras till hyggliga, normala samhällsmedborgare. Personligen tror jag att det är bättre med en resursstark gemensam skola med ett tydligt uppdrag att förmedla en gemensam utbildning men också ta hand om varje enskild individs förutsättningar och intressen.

  Ingen ska få mig att tro att hemundervisning kan hållas på samma nivå som i en vanlig skola. Jag anser mig själv vara övergenomsnittligt allmänbildad och har dessutom universitetsexamina men jag skulle inte vilja göra det.

  Den här friskolehysterin kommer bara att ge oss problem. Vem tror ni vill anställa en människa som är så till den milda grad bortskämd och van vid att få allting skräddarsytt till sina egna behov. Vi ser redan tecken på detta med generation jag och generation a la carte.

  Dessutom tycker jag att det verkar som om de flesta kommentatorer här argumenterar mest utifrån sina egna behov, inte sina barns.

  Stå på dig Lotta Edholm, du har nu vunnit en röst åt Fp i nästa val.

  • ”Så mycket gaga har jag inte läst på länge.” – Bra utgångspunkt för en diskussion, eller hur Kurt.
   ”Ingen ska få mig att tro att hemundervisning kan hållas på samma nivå som i en vanlig skola.” – Då var diskussionen avslutad. Inte ens med fakta går det att påverka Kurt.
   I övrigt signalerar det du skriver tydligt att du inte överhuvudtaget har satt dig in i vad hemundervisning är, eller statistik om vare sig skolan eller hemundervisning. Arrogant också att påpeka att det inte handlar om politik och sedan avsluta med att Lotta har vunnit en röst åt Fp i nästa val.

   Ingen har nekat dig att ha en personlig uppfattning om utbildning och att ge dina barn möjlighet att gå i skola om du nu TROR (jag bygger min uppfattning på fakta, statistik och erfarenhet) att dina barn får mest ut av det. Det märkliga är att en politiker på ansvarspost anser att hennes åsikt, också uppenbart baserad på TRO, ska gälla som lag över andra och hotar med åtgärder om man inte rättar sig i ledet. Vad är det om inte totalitärt? Liberal ideologi?

  • Kurt, jag är själv hemundervisad och det sårar mig att du påstår att jag inte kan vara en hygglig, normal samhällsmedborgare – och det påstår du utan att du över huvud taget har träffat mig! Du kanske borde träffa någon som blivit hemundervisad innan du börjar slänga ur dig förutfattade meningar om oss? För hur kan du annars veta om det är sant?

   Det var ju tråkigt att höra att du trots all den utbildning du fått fortfarande inte anser dig själv som kapabel att föra vidare din kunskap till dina barn. Men du litar på att lärarna i skolan, som mycket möjligen är mindre utbildade än du, är duktigare på det. Jag är imponerad över din tillit till skolsystemet!
   Förövrigt så har undersökningar och forskning visat att barn som blivit hemundervisade har lika goda eller oftast bättre resultat än de som gått i skolan, och detta oavset föräldrarnas utbildningsnivå.

   Jag måste även berätta att hemundervisning inte har försvårat det för mig att själv få jobb (ja, tänk att jag blivit anställd, trots att jag enligt dig inte är en hygglig, normal samhällsmedborgare och tydligen är så till den milda grad bortskämd och van vid att få allt skräddasytt till mina egna behov!). Av alla de hemundervisade jag känner eller har träffat från Sverige och ett 20-tal andra länder så har ingen av dem haft större problem att få jobb än de som gått i skola. Jag jobbar inte själv just nu, men det är inte för att jag inte kan få jobb utan för att för tillfället studerar på universitet.

   Dessutom måste jag fråga hur många av generation jag och generation a la carte som du pratar om har blivit hemundervisade, eller som gått i friskolor? Har inte majoriteten av dessa generationer gått i vanlig skola? Och ändå påstår du att vanlig skola ska ta bort det här problemet? Intressant teori! Jag har en känsla av att det inte fungerar så… Som Albert Einstein sa ”We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

   Ja, jag argumenterar utifrån mina egna behov, inte mina barns. Men jag var ett av de här barnen som föräldrarna som skriver här nu argumenterar för. Och när jag någon gång i framtiden får barn så är det dem jag kommer argumentera för. Jag vill kunna ge mina barn samma underbara barndom som jag hade och samma förutsättningar för ett bra liv som jag fått. För det tycker jag de är värda!

 41. Kurt, en väldigt intressant infallsvinkel när man börjar en diskussion med att klargöra att man inte är beredd att lyssna eller ta till sig argument. Att sedan vilja lägga sin röst på fp för att Lotta driver en kamp för att socialtjänsten lättare ska kunna ta barn från sina föräldrar är lite osympatiskt. Men sådan är ju demokratin, alla har rätt till sin åsikt. Frågan är om vi kan fortsätta att förvägra det svenska samhället en kommission för mänskliga rättigheter. Hur länge ska vi vända FN:resolution (art 26:3 med förklaring) ryggen som är accepterad över hela världen utom i Tyskland och Sverige. Ja tycker man att mänskliga rättigheter inte ska gälla i Sverige kan man lägga en röst på Lotta (om man bor i Stockholm).

 42. Hej Lotta,

  Jag inser att det här är ett gammalt inlägg men jag hoppas att due ser och läser det här iallafall. Jag håller med dig att utbilding är extremt viktigt och att det är bäst om alla barn går i skolan men jag tror inte att du riktigt inser vad det är du säger när du säger att barn borde omhändertas i fall att föräldrarna vill hemundervisa barnen. Jag tror inte du riktigt vet vad det innebär för ett barn att bli tagen från hennes mamma och pappa, från hennes hem, hennes säng, hennes älskade hund, kompisarna på gatan, tryggheten, traditionerna – allting som är hem – och plaserad med totala främlingar där allting är annorlunda, otryggt och läskingt. Hur tror du att det känns för en 8-åring som älskar sina föräldrar och trivs hemma att bli ryckt ur hemmet och få hela livet ställt up och ner? Jag tror att det måste vara väldigt traumatiskt. Så traumatiskt att det lämnar djupa känslomässiga sår. Kan du tänka dig hur förtvivlande det måste vara för ett barn? Hur svårt det skulle vara att förstå. Tänk på alla kvällar barnet skulle spendera i sängen in fosterhemmet gråtandes av hemlängtan och längtan efter mamma. Längta efter hela hennes liv som tagits ifrån henne. Nu istället har hon kastats in i en annan familj där hon inte känner någon och måste anpassa sig till en helt ny och främmande vardag. Förmodigen livrädd, men mamma och pappa är inte där för att trösta. Det måste kännas väldigt ensamt. På sätt och vis att bli tagen från älskade föräldrar och en glad vardag måste vara väldigt likt erfarenheten barn har när föräldrar dör och vi vet hur traumatiskt det är för barn och hur mycket det påvärkar deras framtid.

  Att omhänderta ett barn är en väldigt extrem åtgärd och är ingenting som ska göras lättsinnigt. Det har ett oerhört negativt effekt på ett barn och ska BARA göras om det är absolut nödvändigt. Att utsätta ett barn för så mycket trauma och smärta bara så att de kan få sin utbildning i en skola istället för i hemmet är nästan barbariskt. Jag skulle till och med kunna säga att det är grymt. Att du kan tycka ett det är bättre att utsätta ett barn för någonting så extremt än att låta ett barn bli utbildad i hemmet är sanslöst. Visst vore det bättre om föräldrarna lät barnet gå i skolan men i fall att barnet har engagerade föräldrar och en bra hem miljö så tycker jag att det tyder på ignorans och naivitet att förespåka att ett barn ska slitas från det här hemmet och istället växa upp som fosterbarn. Fosterbarn som ofta flyttas från ett fosterhem till ett annat flera gånger och får växa upp utan ett garanterat permanent hem, utan trygghet och den ovillkorliga kärlek som föräldrar ger. Hur kan du tycka att detta är bättre för ett barns utveckling än att bo med omsorgsfulla föräldrar, även om dom har knäppa ideer? Tror du att barnen skulle ha en lyckligare, mer stimulerande barndom i fosterhem? Är det verkligen värt att utsätta ett barn för det trauma som separation från föräldrarna innebär bara för att få barnet att gå i formell skola?

  Att låta ett barn vara hållen hemma från skolan är inte bra men man måste väga vilket alternativ är minst skadligt. Man måste inse hur extremt omhändertagande är och tänka igenom exakt hur mycket ett barn skadas från att få en otraditionell utbildning. Det vore annorlunda om de barn som hålls hemma var nekade en utbilding helt och hållet men så är inte fallet i de flesta av dessa fall. Engagerade föräldrar kan ge sina barn en bra utbildning och låta barned delta i olika aktiviteter för att stimulera deras sociala utveckling. En sådan situation är knappast sådan vanskötelse att det rättfärdigar separation från föräldrarna och plasering i fosterhem.

  Alla barn har en rätt till en utbildning men det finns andra sätt att se till att dom får det än att vända deras liv upp och ner. Till exempel, staten skully kunna kräva regelbundna prov av hemundervisade barn så att de kan visa att de har lärt sig vad de skulle ha lärt sig. Man skulle kunna kräva regelbunden kontakt med skolan. Och man skulle kunna kräva att hemundervisade barn deltar i andra aktiviteter där de kan vara med andra barn.
  Även om jag inte är en förespråkare för hemundervisning så kan jag inte neka att månge hemundervisade barn är väldigt bra utbildade och välartade. Men hade de blivit omhändertagna or blivit fosterbarn så hade deras situation varit väldigt annorlunda – värre.

  Jag spenderade fem år av min barndom i fosterhem och det var inte en positive erfarenhet alls. Tvärt om. Men jag är glad att jag var äldre när jag var omhändertagen och inte ett litet barn. Jag är glad att jag inte var så liten som Alexander, en 6-åring i ett av mina fosterhem some bara grät och grät efter mamma and var så pass ledsen att han inte var med mamma att han började bli aggressive och började slåss.
  Tyvärr är Alexander inte all unik. Jag hoppas att du tänker om din önskan att omhänderta barn som inte går i skolan och istället hittar på andra metoder för att lösa problemet. Låt inte barn lida some jag och Alexander led helt i onödan.

  Tack för att du tog dig tid att läsa mitt långa inlägg:)

 43. Artikel av Lena Olsson publicerad 7 jul 2009

  Socialen vet inte vad ”barnets bästa” betyder

  ”Efterlyser nu ett bevis på vilket resultat socialens arbete fått. Och en ekonomisk rapport angående kostnaderna för vården ‘för barnens bästa’.”

  Hur bygger man en osynlig bomb? En som varken hörs eller syns förrän den detonerat och skadan redan är skedd?

  forts………..

  http://www.sourze.se/Socialen_vet_inte_vad_%22barnets_b%C3%A4sta%22_betyder_10681007.asp#.T3RYK41mVuM.facebook

 44. Du har ju redan fått svar på din ursprungliga ”fråga”, men jag kan ju intyga att stämpeln kommunist och nazist passar alldeles utmärkt på dig. Liberal är du däremot inte för fem öre. Ett sådant praktexempel på vidrig människosyn som du uppvisar, stöter man inte på ofta.

  Nu är mina egna barn vuxna och självständiga, men jag kan försäkra dig om dina hyrda gangstrar hade dykt upp för att ta ifrån mig mina barn, hade jag utan tveka dödat dem och sedan flytt landet med min familj. Svenska statens våld har man all rätt att försvara sig mot även med extrema metoder.

  • Du skriver:
   ”För ett år sedan var det en en flitig debatt om just hemundervisning här på bloggen”.

   Nej, det var det inte. Definition av begreppet ”debatt”: ”En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga.”

   I detta blogginlägg är du inte en närvarande part. Du har inte svarat på de viktiga frågorna du fått från dina motparter – vilket bekräftar att ”debatt” inte är anledningen till att du har denna blogg.

 45. Yes, you are!
  Hitler has done it first in Germany!

  Zum 70 Jahrestag des deutschen Schulzwangs – Informationen und Hintergründe

  Pressemitteilung des Netzwerks Bildungsfreiheit vom 4.7.2008

  Frei lernt es sich besser

  70 Jahre Schulzwang sind genug – ein Relikt hat sich überlebt

  Als am 6. Juli 1938 die nationalsozialistische Führung unter Adolf Hitler und Reichsminister Dr. Rust in Berchtesgaden das Reichsschulpflichtgesetz unterzeichnete, konnte sie nicht ahnen, dass die wesentlichen Bestandteile dieses Gesetzes auch 70 Jahre danach noch ihre Gültigkeit haben würden. Mit dem Untergang des vermeintlich „tausendjährigen Reiches“ verschwanden zwar die meisten Gesetze und Verordnungen aus jener Zeit, der europaweit einmalige deutsche Schulzwang, der es dem Staat ermöglicht, Schüler mit Hilfe der Polizei und notfalls unter Einsatz von Gewalt der Schule zuzuführen, blieb unverändert. Die Schulgesetze der meisten Bundesländer übernahmen den Paragraphen fast wörtlich in ihre Gesetzgebung.

  Der 6. Juli 1938 stellte eine historische Zäsur dar, waren doch bis zu diesem Tag auch schulfreie, alternative Bildungswege möglich und wurden, wenn auch in bescheidenem Maße, praktiziert. Obwohl 1717 in Preußen die Schulpflicht eingeführt wurde, konnte man in der Reichsverfassung vom 28.3.1849 noch lesen: „Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung“. Die bestehende Schulpflicht wurde bis 1938 immer im Sinne einer Unterrichtspflicht verstanden und ließ Ausnahmen zu. Die meisten demokratisch verfassten Staaten der Welt kennen daher bis heute keinen Schulzwang, sondern praktizieren eine Bildungspflicht, die Raum für eine Vielzahl von Alternativen bietet, wie Kinder heute lernen.

 46. from http://www.johntaylorgatto.com/bookstore/dumbdnblum1.htm
  ”The Blumenfeld Education Letter – May 1993

  Dumbing Us Down: the Hidden Curriculum of Compulsory Schooling
  By John Taylor Gatto
  Reviewed by Samuel L. Blumenfeld

  No one in America today is better qualified to report on the true condition of our government education system than John Taylor Gatto, the now-famous educator who spent 26 years teaching in six different schools in New York City and quit because he could no longer take part in a system that destroys lives by destroying minds

  In 1990 the New York “Senate named Mr. Gatto New York City Teacher of the Year. The speech he gave at that occasion, “The Psychopathic School,” amounted to a devastating indictment of public education (reprinted in BEL, May 1991, under the title “Why Schools Don’t Educate”). In 1991 Mr. Gatto was named New York State Teacher of the Year, at which occasion he gave a speech, “The Seven-Lesson Schoolteacher,” so insightful of the wrong-headedness of public education that it will probably become a classic in educational literature

  These two remarkable speeches, plus several others, including one entitled “We Need Less School, Not More,” were published in book form last year. And what a powerful book it is, only 104 pages long, readable in one or two sittings. With Outcome-Based Education being imposed on schools across America, we will get much more school, not less, and the content of that schooling will produce far more confusion than we already have …

  In his speech, “The Seven-Lesson Schoolteacher,” Gatto describes the seven lessons that are taught in all public schools by all teachers in America, whether they know it or not. He writes:

  The first lesson I teach is confusion. Everything I teach is out of context. I teach the un-relating of everything. I teach dis-connections….Even in the best of schools a close examination of curriculum and its sequences turns up a lack of coherence, full of internal contradictions….Confusion is thrust upon kids by too many strange adults, each working along with only the thinnest relationship with each other, pretending, for the most part, to an expertise they do not possess….In a world where home is only a ghost, because both parents work…or because something else has left everybody too confused to maintain a family relation, I teach you how to accept confusion as your destiny.

  The second lesson I teach is class position….The children are numbered so that if any get away they can be returned to the right class….My job is to make them like being locked together with children who bear numbers like their own.…If I do my job well, the kids can’t even imagine themselves somewhere else, because I’ve shown them how to envy and fear the better classes and how to have contempt for the dumb classes….That’s the real lesson of any rigged competition like school. You come to know your place.

  The third lesson I teach is indifference….When the bell rings I insist they drop whatever it is we have been doing and proceed quickly to the next work station. They must turn on and off like a light switch….Bells inoculate each undertaking with indifference.

  The fourth lesson I teach is emotional dependency. By stars and red checks, smiles and frowns, prizes, honors, and disgraces, I teach kids to surrender their will to the predestinated chain of command.

  The fifth lesson I teach is intellectual dependency….It is the most important lesson, that we must wait for other people better trained than ourselves, to make the meanings of our lives….[Only], the teacher can determine what my kids must study, or rather, only the people who pay me can make those decisions, which I then enforce. If I’m told that evolution is a fact instead of a theory, I transmit that as ordered, punishing deviants who resist what I have been told to tell them to think….Successful children do the thinking I assign them with a minimum of resistance and a decent show of enthusiasm….Bad kids fight this, of course, even though they lack the concepts to know what they are fighting, struggling to make decisions for themselves about what they will learn and when they will learn it…Fortunately there are tested procedures to break the will of those who resist; it is more difficult, naturally, if the kids have respectable parents who come to their aid, but that happens less and less in spite of the bad reputation of schools. No middle-class parents I have ever met actually believe that their kid’s school is one of the bad ones. No one single parent in twenty-six years of teaching.

  The sixth lesson I teach is provisional self-esteem….The lesson of report cards, and tests is that children should not trust themselves or their parents but should instead rely on the evaluation of certified officials. People need to be told what they are worth.

  The seventh lesson I teach is that one can’t hide. I teach students they are always watched, that each is under constant surveillance by myself and my colleagues….The meaning of constant surveillance and denial of privacy is that no one can be trusted, that privacy is not legitimate. …”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s