I torsdags deltog jag i Studio ett för att prata om barn som inte går i skolan. Det var en bra diskussionen om skolplikt och hur man ska se på de absolut mest utsatta barn som faktiskt hålls borta från skolan. Min kristdemokratiska motdebattör Annika Eclund och jag hade i mångt och mycket samma syn på problematiken, med skillnaden att hon inte vill öppna upp för ökade befogenheter för att hjälpa dessa barn, utan istället satsa på att skapa ”långsiktigt förtroende mellan skolan och hemmet”. Självklart ska skolan göra så mycket som möjligt för att samarbetet med hemmet ska fungera bra,  men tyvärr finns det faktiskt fall där det inte fungerar. Ett sätt att bedöma samhällen är genom att titta på hur man behandlar de absolut mest utsatta. Jag vill mena att detta är ett sådant tillfälle när vi måste ta ett steg tillbaka och konstatera att antingen lämnar vi dessa barn åt sitt öde i ett hem utan skola och ofta socialt liv, eller så går samhället in för att hjälpa och säkra barnens rätt till utbildning för att trygga ett gott liv.

Annonser

8 Comments »

 1. Det allvarliga med Lotta Edholms hela resonemang är att hon inte gör någon som helst analys över ”barn som hålls borta från skolan”. Hennes formulering visar i själva verket hennes egen tendentiösa tolkning.

  Mer neutralt skulle vi säga ”barn som av någon anledning inte kommer till skolan”. Om Lotta Edholm besvärade sig om ens en mest elementär analys, som att exempelvis läsa kommentarerna till hennes blogg så skulle hon upptäcka att i denna grupp finns en enorm bredd med barn. Här finns barn som får en kvalificerad hemundervising av sina föräldrar och förmodligen har bättre förutsättningar att klara sig i livet än många skolbarn. Här finns barn som vägrar gå i skolan på grund av mobbning eller därför att skolan inte kan hantera deras känslighet eller funktionshinder. Här finns barn där skolan har klantat sig så i den milda grad att vare sig föräldrar eller skola vill ha något med skolan att göra. Jag känner personligen till ”barn som inte kommer till skolan” i alla ovanstående kategorier.

  Lotta Edholm nämner dock ingen av dessa utan håller sig istället med obekräfade myter om olika extremister. Jag har personligen aldrig träffat några sådana barn, även de givetvis skulle kunna finnas.

  Däremot vet både Lotta Edholm och jag att tiotusentals barn regelbundet mobbas i skolan, att tiotusentals barn inte når ens elementära minimikunskaper, att barn med vissa neuropsykiatriska funktionshinder presterar långt under förmåga beroende på skolmiljön. Om Lotta Edholm läser på ytterligare så kommer hon att finna forskning som antyder att så mycket som en tredjedel av alla skolbarn knappast någonsin kommer att komma till sin rätt i skolmiljö – så kallade orkidébarn.

  Med sin förvridna verklighetsuppfattning försöker Lotta Edholm få det till att ”barn som inte kommer till skolan” är de mest utsatta, och därmed underförstått att barn som kommer till skolan är de minst utsatta. Tyvärr talar dock alla fakta emot en sådan förenklad syn.

  Lotta Edholm måste erkänna att en del barn kommer att klara sig väsentligt bättre om ”de hålls borta från skolan” och istället får en god familjebaserad hemundervisning. I linje med internationella konventioner brukade man i Sverige kunna ansöka om sådan hemundervisning hos sin hemkommun, och hade man en någorlunda vidsynt hemkommun så fick man tillstånd i utbyte mot löfte om insyn – en rimlig form av kontroll.

  Denna möljighet avsåg Folkpartiet att avskaffa och lade därmed till det odefinierade tillägget att ”synnerliga skäl” skulle krävas för hemundervisning. Denna extra lagtext är för närvarande under utredning i tre mål i Kammarrätten och därmed vet ännu ingen vad det egentligen kommer att betyda.

  Genom att grovt försvåra för hemundervisning har man skapat dagens orimliga situation där man inte har en aning om huruvida ”barn som inte kommer till skolan” har det jättebra, eller inte har det bra. Att sedan vilja lagstifta utifrån en sådan icke-analys är helt enkelt korkat för uttrycka sig milt.

  Folkpartiet har nu i en lång rad frågor profilerat sig som riksdagens mest populistiska parti i skolfrågor – man saknar kunskap och lagstiftar i bästa fall efter åsikter och i sämsta fall efter fördomar. Lotta Edholms under senaste veckan har bara ytterligare bestyrkt detta.

 2. Jag heter Paulus , och är hemundervisad av mina föräldrar, som tillhörde Maranataförsamlingen i Stockholm. Jag är nu 30 år, bor i Norge, och lever just det liv jag önskar.

  Jag tycker illa om att skryta. Men den senaste tiden har den undervisning som mina föräldrar valde för mig ställts mot väggen, och anklagats för att vara ovärdig; samtidigt som de framställs som om de ”höll mig hemma”. Därför tar jag mig friheten att berätta några valda delar av mitt liv:

  Mitt hem var mycket harmoniskt. Jag umgicks med många olika människor, både barn, vuxna och äldre.

  Efter min tid som hemundervisad, gick jag på gymnasiet, där jag klarade mig förhållandevis bra – med huvudsakligen mvg i de ämnen jag studerade.

  Jag har alltid haft lätt för att knyta kontakt med människor, och i det arbete jag nu står i, möter jag dagligen nya människor från olika kulturer.

  Jag har aldrig blivit ”hållen hemma”. Jag har aldrig blivit fråntagen någon rättighet som andra barn haft. Jag har aldrig saknat något av pedagogisk eller akademisk art i min hemundervisning.

  I stället för Edholms förslag om att lagstadga att föräldrar inte har någon som helst rätt till sina egna barn, utan att barnen är statens egendom – föreslår jag tester av hemundervisningen. Håller den inte måttet – så tillsätt åtgärder. Håller den måttet – låt föräldrarna vara.

  Med vänliga hälsningar, och önskan om en snar bättring från denna ideologiska felklivningen.

 3. Hej!
  Jag är fullt medveten om att det finns olika kategorier av hemmasittare. Detta har jag också både sagt och skrivit. I Stockholm har vi dock endast haft en handfull barn som ansökt om hemundervisning. Samtliga har avslagits av en enig utbildningsnämnd och de besluten har heller inte ändrats av högre instans.
  Det är sant att folkpartiet inte är en anhängare av hemundervisning och att lagstiftningen nu skärpts. Lika sant är dock att övriga allianspartier delar den uppfattningen.
  Det man kan säga, generellt, är att skolan är en viktig skyddsfaktor för barn.

  • ”I Stockholm har vi dock endast haft en handfull barn som ansökt om hemundervisning. Samtliga har avslagits av en enig utbildningsnämnd och de besluten har heller inte ändrats av högre instans.”

   Varför skulle man ansöka om hemundervisning när man vet att det i praktiken är olagligt? Det kanske inte är så konstigt att det bara finns en handfull exempel som inte återspeglar en normalitet under dessa förutsättningar?

   Det här visar också hur rädda föräldrar är för att ansöka om hemundervisning. Något av det värsta en förälder kan vara med om är att bli av med sitt barn. Därför vågar de flesta inte på något sätt visa att man avviker från det som anses ”normalt” i samhället. Man gör allt för att inte dra på sig uppmärksamhet.

   Man kan tycka att en skollag borde vara baserad på kunskap och inte på fördomar. Man kan också tycka att man med allt prat om att ”vi gillar olika” osv. borde vilja skapa ett samhälle där vi vågar vara och tillåta ”olika” på riktigt. Inte bara genom en knapp på bröstet eller ett tillägg till sin facebookprofil.

   Ett positivt exempel finns att hämta i USA. Ron Paul föreslår att familjer som hemskolar skall få skattelättnader av det enkla skälet att de tar ett stort lass från samhället. Dessutom har man ju konstaterat att hemskolade elever faktiskt blir bättre(inblandade i mindre problem som kostar samhället pengar) samhällsmedborgare och presterar minst lika bra i högskola, om inte bättre.

 4. Tack Paulus och Jonas for era kommentarer.
  Det finns fortfarande hopp for Sverige. Jag ar en Svenska som bor utomlands och ser med ledsamhet pa Sverige och hur foraldrars rattigheter forsvinner varje dag.
  Om nu Svenska skol systemet ar sa bra sa skulle ju alla svenska foraldrar vara helt kapabla att erbjuda en bra hemundervisning. Om dom nu inte ar kapabla sa maste vi ju titta pa systemet dom kommer ifran eller hur?
  Det finns valdigt manga barn som ar mer uttsatta i skolan en vad dom ar i en harmonisk hemma miljo. Dom flesta hem undervisade barn har det bra. Om dom svenska politkerna bara var villiga att studera hur det funkar i andra lander sa skulle dom se det.
  Jag vet att barn har rattigheter men nar slutar dom? nar dom fyller arton ar och ar vuxna och inte langre kan ta avvagda beslut som det skrevs i en annan blog? Om nu vuxna foraldrar inte kan besluta om sina egna barn for att dom inte ar kapabla hur far vi nagonsin nagra kapabla vuxna att leda varat land? Vart kommer dessa vuxna ifran som kan bestamma battre an dom andra? Vem ar det som ar sa perfekt att dom kan ta battre beslut?
  Vad ger staten ratten att saga att manskliga rattigheter inte galler langre? Barnen tillhor ju inte staten! utan foraldrarna och dom har faktiskt rattigheter ocksa. Sverige ar inte langre ett fritt land.
  Jag tror att svenska politiker ar radda for att inte ha allt under deras kontroll: sa som alla barn och alla foraldrar. Darfor far det inte finnas alternativ. Men det gar att losa detta problem med att erbjuda bra skol material och mojligheter till test av kompetens av barnen. Det fungerar valdigt bra i USA och andra lander.
  Varlden forandras varje dag, forhoppningsvis for det battre, vi anvander ny teknik, nya system och forbattringar over allt. Vi letar nya losningar till allt utom varat utdaterade skol system. Varfor?

 5. Utsatta barn!

  Barn utsätts för extrem psykisk terror i detta land, så lyder rapporterna vad det gäller barnens mentala hälsa, vilken bara blir värre och värre. Jag var i kontakt med barn psykologer i samband med att vårt barn blev kidnappat på Arlanda flygplats, dom lade fram det så här. Att slita ett barn från sin biologiska föräldrar på det sättet, är det samma som att våldföra sig sexuellt på barnet, om inte värre! Han kräktes som sagt så pass så han fick föras till akuten på lasarette, trots detta tycker samhället att dom gjort rätt, jag tänker inte ens kommentera det uttalandet!

  Jag har för avsikt att hålla tyst så fort jag sitter med komplett familj igen, i mitt hem, där jag kan åtnjuta mina medfödda rättigheter som utges av den allmänna deklarationen, utan att någon tvingar på mig ett sätt att leva på, i fall att!

  1948 så gjorde man en Kungörelse, vilket betyder Internationell order. Jag förstår den, men attackeras av andra som inte gör det!

  Innan man ens tänker på att föreslå splittring av familjer så skall man ha varit med om det själv först, varför? Jo, väldigt enkelt, genom att ge order om något man inte varit med om, så ger man också order utan att veta dess konsekvens, ansvarslöst handlande kan man också säga!

  Ej medveten om ens handling är ännu närmare sanningen!

  mvh

 6. Lotta :: Jag är fullt medveten om att det finns olika kategorier av hemmasittare.

  Fråga: Vad vet Du om dessa?

  Lotta :: I Stockholm har vi dock endast haft en handfull barn som ansökt om hemundervisning. Samtliga har avslagits av en enig utbildningsnämnd och de besluten har heller inte ändrats av högre instans.

  Påstående: Ovanstående säger ingenting om nämnden har rätt eller fel, hur man än vänder och vrider på det så är det ett brott mot FN deklarationen.

  Lotta :: Det är sant att folkpartiet inte är en anhängare av hemundervisning och att lagstiftningen nu skärpts.

  Note: Brott mot MR

  Lotta :: Lika sant är dock att övriga allianspartier delar den uppfattningen.
  Det man kan säga, generellt, är att skolan är en viktig skyddsfaktor för barn.

  Svar: Uppfattar Ni det som, och ni får uppfatta världen precis hur som helst, dock inte tvinga på Er uppfattning på andra, det har inte jag bett om/betalat för/gått med på.

  Väntar på reflektion!

  mvh

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s