Idag skriver jag tillsammans med Ann-Katrin Åslund (FP) på Aftonbladets debattsida om att socialtjänstlagen måste ändras så att socialtjänsten har möjlighet att gripa in när barn hålls borta från skolan av sina föräldrar – ofta av religiösa eller ideologiska skäl. Alla barn har rätt till utbildning. I skollagen står det att utbildningen ska ”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna”. Detta är oförenligt med ett system där föräldrar helt enkelt kan vägra skicka sina barn till skolan och socialtjänsten står helt utan lagstöd för att ingripa. Biträdande socialminister Maria Larsson, med ansvar för bland annat barnens villkor, bör ta initiativ för att ändra socialtjänstlagen så att socialtjänsten har åtgärder att ta till när föräldrar håller barn borta från skolan.

Annonser

23 kommentarer »

 1. Barn har rätt till kunskap och den får inte alla barn tillgång till bara för att de går till skolan! Menar du att föräldrar inte har huvudansvar för sina barn?
  Jag ryser av dessa nya svenska tankar som mer liknar gamla kommuniststaters skol- och familjepolitik.

 2. Hej Lotta!

  Varför driver du kampanj mot hemundervisare? Tyvärr verkar du gå på dina egna känslor istället för att hålla dig till fakta. Hur många hemundervisade barn har du träffat?

  Mvh

 3. 4 frågor till svenska politikkare om hemundervisning:

  Det finns många självutnämnda experter på detta område i Sverige som i själva verket inte vet någonting alls. Kanske kan de skollagen, men de förstår inte innebörden i vad den beskriver visavi hemundervisning.

  Varje ”expert” som uttalar sig i frågan bör testas genom följande frågor?

  1. Nämn några studier på hemundervisningens akademiska resultat som du läst. Vilka var slutsatserna?

  2. Vem gjorde den omtalade jämförande studien på hemundervisade barn och skolbarn visavi social förmåga? Vilken var slutsatsen?

  3. Kan du förklara de psykologiska mekanismerna bakom hemundervisade barns goda sociala utveckling?

  4. Vad säger FN:s särskilde Rapportör för Rätten till Utbildning om hemundervisning.

  Kan ni inte svara på detta som en politikker >> http://freesweden.net

 4. Lotta, du skriver i en kommentar till din artikel i Aftonbladet att ”all forskning visar att skolan är extremt viktig för ett barns utveckling”.

  Detta påstående tarvar faktiskt ett antal referenser från din sida. Helt klart är att det är felaktigt att säga ”all forskning” eftersom det finns åtskillig både evidensbaserad och kvalitativ forskning som visar att skolan egentligen bara passar för 20-30% av alla barn.

  Du säger det inte rent ut, men alla vi som är insatta i frågan förstår att du med artikeln avser hemundervisning, alltså där föräldrarna själva undervisar sina barn i familjemiljö. Forskningen som gjorts på hemundervisning visar närmast entydigt på raka motsatsen till vad du påstår i artikeln. Hemundervisning är mycket framgångsrikt både akademiskt och socialt.

  Särskilt i den sociala utvecklingen har hemundervisning fördel. Läs exempelvis ”Home Schooling and the Question of Socialization” i en av USA:s mest ansedda vetenskapliga tidskrifter ”The Peabody Journal of Education”.

  Inget demokratiskt land har lyckats stoppa hemundervisning. Till och med i Tyskland där det är öppet olagligt förekommer hemundervisning t.o.m. i högre grad än i Sverige. Tyvärr har dock många länder orsakat många goda familjer mycket smärta innan de tvingats ge sig, i likhet med alla demokratiska frihetskamper genom historien.

 5. Jag tycker helt enkelt det är sorgligt att läsa det du skriver. Jag tycker det är sorgligt att så många fortfarande lever med bilden av att det är nödvändigt för alla barn att gå i skolan för att de ska växa upp till bra och fungerade personer med god kunskap och sociala förmågor. Som Roger här ovanför frågade, hur många hemundervisade barn har du träffat? Min gissning är 0. Själv har jag varit hemundervisad under nästan hela min uppväxt, ett år gick jag i skolan innan mina föräldrar bestämde sig för att hemundervisa mig och mina två syskon. Det har inte alltid varit lätt, pga den inställning många i Sverige har till just hemundervisning tack vare alla fördomar om det, men jag är så otroligt tacksam för att mina föräldrar trots det valde att göra det här! Från min egen erfarenhet så VET jag att hemundervisning fungerar. Och inte bara för mig, utan också för de hundratals hemundervisade barn jag har träffat och varit i kontakt med i Sverige och över hela världen. Och den dagen jag får egna barn så kommer jag utan tvekan att välja att hemundervisa dem! Eftersom att jag vet hur bra det fungerar (BÅDE socialt och kunskapsmässigt!) och kan utifrån egen erfarenhet säga att det är något jag vill ge mina egna barn. Och om Sverige då fortfarande gör livet hårt för de som vill hemundervisa sina barn och fortsätter att hota och terrorisera fullt fungerande familjer på sättet som de gör, ja då är valet enkelt, då flyttar jag härifrån.

 6. Hej,
  jag skrev ett inlägg som inte kom in. Jag undrar varför? Vi måste våga ha debatt om ett så viktigt ämne.
  Alla barn har rätt till utbildning och att utvecklas i en harmonisk miljö. Det är mycket mer sympatiskt och demokratiskt med läroplikt som bl.a. Finland har än skolplikt. Det skulle tillåta andra alternativ som hemundervisning som växer sig större i världen och är ett spännande alternativ!
  Det är allt annat än gammalmodigt och kan passa vissa barn och föräldrar fantastiskt bra. Finns spännande forskning att läsa i ämnet.

 7. Lotta,

  Europakonventionen säger i första tilläggsprotokollet, artikel 2 (svensk lag sedan 1995-01-01): ”Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” FNs deklaration, artikel 26:3 säger: ”Rätten att välja den undervisning som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.” Europakonventionens och FN:s deklarationer betyder i klartext att det är föräldrarna, inte staten, som helt och håller bestämmer över sina barns uppfostran och undervisning. Bakom andra tolkningar ligger besynnerliga skäl, inte ”synnerliga”…. Staten SKALL respektera föräldrarna. Tydligare än så kan det inte bli. Föräldrarna ska bestämma över sina barns undervisning. Inte staten. Punkt.

  Varför har Sverige som enda land i modern tid anammat samma lagstiftning som Adolf Hitler genomförde på -30-talet och förbjudit föräldrar att undervisa sina barn? Det är djupt upprörande.

 8. Sorry to respond to this in English, but my Swedish is very limited (I relied heavily on google translate to read most of the comments above my one). Would you say that it would be a child’s human right to be educated outside a school if that is what the child wishes, or if it is decided by the parents and doctors, with the child’s agreement, that it is better for the child not to go to school, but for the child to be educated at home, by the child’s parents or by means of a distance learning programme? I know several such children in Germany who were removed from their family by social services, who jumped on any attempt to home educate as having an ideological basis.

  Can you point us to this research (referred to by Jonas Himmelstrand above) that says that school is extremely important for a child’s development? Did it compare the children in school with a control group of children who never attended school, or who left school to be educated from home? I have to say that I find it astounding that you refer to ”all research”, which implies that there is not one study you can find on home educated children. If you’re interested in looking into this, I can point you to this website, which is one of the most unbiased sources on home education that I know of:
  http://gaither.wordpress.com/

  Here is a website on research into home education by a professor at an American university:
  http://www.indiana.edu/~homeeduc/

  And here is the website of Christian Beck, a professor in Education at Oslo University:
  http://folk.uio.no/cbeck/Websitecb%25252520english.html

 9. ♥Har idag talat med en bekant om hemundervisning; summan av det samtalet är skrämmande. Fördomar, fördomar och åter fördomar: de får inget socialt umgänge, föräldrarna måste vara högt utbildade (det är lärare också men är hur korkade som helst ibland…har tre ungar i åldern 15,20 och 25…aldrig mer), de lär sig inget, de blir isolerade från samhället och lär sig inget om hr det fungerar sedan på arbetsplatsen(Nä nu…), hur ska man göra om man bor i Tensta på åttonde våningen, de får inget pedagogist specialstöd(?), you name it. Idag har sonen lyckats avverka skola nr 3…skolan har misslyckats, rektorn anmäld för trakasserier och för kränkande behandling av elever och föräldrar…rektorsransvar? Nope. Socialt kompetent? Nope ingen iddes kolla.Läraransvar? Nope de sluta’, när det blev för hotfullt – men lämnade elever och föräldrar kvar, med frågor utan svar. Svenska skolan är ett skämt. Resurserna tryter än en gång, lärare kränker eleverna – har varit ute på VFU. Usch. Mobbing, stress, ohållbara arbetsmiljöer både fysiskt och mentalt: mögel, favoriserande lärare, lärare med psykiska problem, lärare med noll koll på demokrati och lika värde, jantelag, kom inte hit tro att du e nåt-mentalitet, skvaller, förtal, sniffande elever, slagsmål, knivar, lärare respekterar inte elverna, eleverna respekterar bara sig själva, religionsbråk om sjal hit sjal dit, ta ut ungen från svensklektionen å gå till modersmålsundervisningen fast de inte vill – de vill läsa svenska, lärare som kränker lärarstudenter, lärarutbildnignar som inte fungerar, de sänker kraven, pengar, pengar å åter pengar….skitgöra asså. AVskaffa både soc och svenska skolan. Fram med våra rättigheter som föräldrar. På alla plan. AVskaffa denna förbannade jantelag, låt UNGDOMARNA tala om vad som behövs och HUR det skall göras, för vi lever väl i en demokrati!? Nope….staten är staten och det innebär att staten rår om dina ungar, vad de får och inte får lära sig…ja fy fanken vilken stinkande soppa – å så nu detta. Hoppas familjerna flyr det här landet. NU. Peace…♥

 10. Ом utbildningen ska ”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna” varför då får socialtjänsten besöka svensk skola och STÖRA undervisningen? Varför infiltrerar socialtjänsten lärare på skolan att tillämpa till barn uppfunna av socialtjänsten mentala diagnoser, som barn ej lider utav?
  Varför får Socialtjänsten TESTA skkolbarn i årsklasserna 6 och 9 efter programmet Tean Screen för att med 25% i förfväg bestämda KVOTETER utstämpla barn som psykiskst störda? ÄR det demokratiskt? ÄR det ”mänskliga rättigehter´???

 11. Dear Ms. Edholm:
  I am so thankful my Swedish forebears were able to immigrate to America, the land of the free. We appreciate our founders granting us the liberties we have and cherish so dearly. Anyone can home school their children if desired. Your dictatorial school policy is something one would expect in Marxist and/or Islamist states where free religious expression is denied and where thought control is complete. What I have been reading in our American press indicates that Sweden is to be condemned for putting in place such repressive policies to the detriment of all those freedom-loving souls one would hope Sweden still has somewhere in its beautiful land.

  May your people rise up and overturn such monstrose abuse of a family’s right to educate their children as they see fit.

  June Engdahl
  Minnesota, USA

 12. Det Lotta skriver vittnar om hennes ologiska tankegång – värna om mänskilga rättigheter och förståelse, fred, ­tolerans och vänskap mellan ­folken samtidigt som hon ivrar om förbud, hot och straff för såna som inte vill följa hennes uppfattning om vad ”tolerans” är. Viktoria, din kommentar ur hjärtat på Aftonbladets hemsida är en skön kontrast till (liberal)kommunistnazisternas framfart. Lottas anhängare visar tydligt att dom gillar politiskt förtryck, Jonas Jonasson tycker ju att Viktoria ska fly landet om inte landets politiska förtryck passar, sådant kallas normalt för INtolerans. Jag undrar om Jonas Jonasson lärde sig det i den svenska skolan?

 13. Debatten kanske har svalnat men intressant att hemskolning förbjudits samtidigt som svenska skolan har gått ner sig… Om det är god utbildning för barn man eftersöker är knappast den svenska skolan svaret.

  Om man fruktar indoktrinering och utanförskap som är faran kan det lätt lösas med insyn i verksamheten…men nu vet vi ju att det inte är det som eftersökt utan ”lika barn leka bäst”. Vi ska alla stöpas i den svenska skolan till likatänkande individer, det är lättast så..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s