Igår presenterades en revisionsrapport där samverkan mellan skola och socialtjänst i Stockholms stad utvärderats. Rapporten visar på brister från både skolans och socialtjänstens sida. Sedan förra året har Stockholms stad tydliga riktlinjer för hur samverkan ska ske bland annat kring elever som uteblir från skolan, placerade och utsatta barn. I revisionsrapporten framgår det att riktlinjerna inte alltid följs av skolor och socialtjänst. Det är totalt oacceptabelt att det är så. Skolan är många gånger utsatta barns enda fasta punkt i livet, därför är det allvarligt att samverkan mellan skola och socialtjänst inte fungerar som den ska. Det bästa vaccinet mot utanförskap är en bra skolgång.

Samarbetet mellan skola och socialtjänst är avgörande för att kunna hjälpa de barn som far illa i tid. Detta är en prioriterad fråga både för utbildnings- och socialnämnden. Därför kommer utbildningar att startas där skol- och socialtjänstchefer ska mötas för närmare samverkan. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får också i uppdrag att intensifiera arbetet med att riktlinjerna följs på skol- och stadsdelsnivå.

I budgeten för 2012 läggs flera förslag fram för att förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst. Dessa förslag blir nu ännu mer aktuella i ljuset av revisionsrapporten. Här är några av förslagen som läggs fram:

– Varje skola ska ha en kontaktperson hos socialtjänsten. I 2012 års budget klargörs att varje skola och förskola ska ha en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten. Det kommer att underlätta i den mycket viktiga kontakten mellan skolan och socialtjänsten när ett barn misstänks fara illa.
– Bättre skolgång för placerade barn. Inget barn ska placeras utan att det finns en skolplanering. Stockholms stad ska ställa höga krav på placerade barns skolgång och kräva att läxhjälp finns för placerade barn.
– Anpassad hjälp till utsatta elever. ”Elevhälsa på nätet” ska utredas för att stärka elevhälsans möjligheter att fånga upp och möta elever alla tider på dygnet. Det är viktigt att även de elever som inte har normal dygnsrytm har tillgång till elevhälsan, därför ska vi kunna möta upp eleverna på internet när det passar dem.
– Minska den olovliga frånvaron. Skolk är ett av de tydligaste varningstecknen på att något inte står rätt till. När elever är borta från skolan och det finns misstanke om att de far illa ska alltid socialtjänsten kopplas in. Utbildningsnämnden ska under de kommande åren ytterligare förbättra rutinerna för skolplacering, skolpliktsbevakning och elevernas frånvaro.
– Utökat föräldrastödsprogrammen. Staden har ett stort ansvar att planera så att barnen erbjuds en god uppväxtmiljö, en bra förskola och skola med möjlighet till hjälp och stöd när det behövs. Under nästa år förstärks fokus på tidiga insatser till barn och ungdomar. Stödet till föräldrarna är en viktig del i det förebyggande arbetet. Staden satsar därför ytterligare 10 miljoner kronor till föräldrastödsprogrammen under 2012.
– Socialtjänst online. Under 2012 kommer socialtjänsten finnas tillgänglig på nätet för att fler ska kunna söka hjälp och stöd dygnet runt.
 Inrätta journummer. Vi vill utreda möjligheten att inrätta ett journummer dit skola, förskola och andra kan ringa anonymt för att få råd om hur de kan agera när de misstänker att ett barn far illa. Skolan är central när det gäller att tidigt uppmärksamma barn och ungdomar som behöver samhällets stöd. Ju tidigare problem uppmärksammas desto tidigare kan samhället hjälpa.
– Snabba insatser med Skolakut. En skolakut utreds för akuta placeringar av grundskoleelever som tillfälligt måste flyttas från skolan t ex på grund av grova våldsbrott. Det är oerhört viktigt att snabbt kunna flytta på elever som allvarligt förstör för sig själv och andra.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s