Dagens Nyheters Stockholmsdel publicerar idag en intressant opinionsundersökning där man ställt frågan ”Är du för eller emot att man bygger fler skyskrapor i Stockholms innerstad?”. Totalt 55 % svarar att de är för nya skyskrapor i Stockholms innerstad och 38 % att de är emot.

I artikeln står det att Folkpartiet är ett av de partier som utmärkt sig som profilerade i frågan och har tagit ”bestämt avstånd från nya riktigt höga hus i de mest centrala delarna av Stockholm”. Det är en väldigt bra beskrivning av Folkpartiets politik på området – vi är ju absolut inte emot höga hus, men anser att de måste placeras på rätt plats. 

Vi anser att Stockholms vattenspegel och stadssilhuetten, som bildas av den gamla stenstaden och kyrktornen centralt, är unika och värda att skyddas. Därför sa vi nej till den så kallade badringen som skulle bryta vattenspegeln i Riddarfjärden och hindra sikten in mot centrala Stockholm. Därför säger vi också nej till höga skyskrapor nära Klara kyrka.

Vi säger däremot ja till spännande projekt där de passar in, som byggandet av ytterligare riktigt höga hus i Kista. Det måste byggas fler bostäder i Stockholm och skyskrapor är ett mycket spännande sätt att få in många bostäder på liten markyta – där det passar.

Några som idag inte helt delar vår syn på detta är Kristdemokraterna.

För dig som är intresserad av stadsbyggnadsfrågor kan jag rekommendera Stockholm Skyline och Yimby. Två livaktiga forum där stadsbyggnadsfrågor diskuteras.

Uppdatering: DN skriver idag om höga hus i Stockholm.

Annonser

8 Comments »

 1. Folkpartiets hållning när det gäller skyskrapor, att ni är emot riktigt höga hus i de centrala delarna av Stockholm känns betryggande. Vad blir det av Stockholm om förespråkarna för höghus i city lyckas får gehör för sina idéer?
  Vi måste värna om det som är unikt med vår huvudstad och vårt kulturarv.
  Däremot är det katastrofalt att Folkpartiet verkar säga ja till ”Nya Slussen” som en enhällig expertis dömer ut. En flod mellan Gamla stan och Södermalm i stället för upplevelsen av näset som fortfarande finns i det nuvarande Slussen! En omodern T-korsning med stora trafikproblem för alla trafikslag som måste trängas i samma utrymme! En stor och dominerande bilbro som uppmuntrar till att mera bilar förs in i stadskärnan och som är en riskfaktor för husen i Gamla stan. Detta är bara några av de anmärkningar som riktas mot det nya förslaget.
  Slussenprocessen kännetecknas också av desinformation. Antalet inlämnade protester från privatpersoner uppgavs från Stadsbyggnadskontoret vara 650 enligt vad som gick ut till pressen. I själva verkat var det drygt 4000! Mer än 6000 protester finns på upprop.nu/SMEK på internet. Motståndet ökar.Genom sin Kommunikationsplan tystar kommunen sina anställda som skall uppträda ”enigt” utåt. Starka ekonomiska intressen driver att en galleria skall byggas på Slussen och förstöra platsen för all framtid. Detta hanterande av stockholmarnas offentliga torg är ruttet! Avslå Sten Nordins med kumpaners förslag! Tillsätt en medborgarkommission som granskar de förslag som finns om hur Slussen, en av Stockholms viktigaste platser, skall gestaltas!
  MVH
  Gudrun Holmgren
  f.d. centerpartiröstare

 2. Gudrun Holmgren:
  Var finns den ”enhälliga expertis” som dömer ut nya slussen? Det du påstår är ju kort och gott inte sant! Det finns absolut de som är starkt kritiska mot nya slussen. Det handlar dock om långt ifrån någon ”enhällighet”. De undersökningar som gjorts i frågan visar klart större stöd för nya slussen,

  Det är intressant att du tycker att en T-korsning i en stad är ”omodernt”. Istället ska det vara trafikseparering för hela slanten, alltså fortsatt prioritering för biltrafiken mitt i Stockholms hjärta. Vem är det som egentligen har en omodern syn på slussen…?

  Du fortsätter med dina direkta osanningar när du påstår att en ”stor och dominerande bilbro [..] uppmuntrar till att mera bilar förs in i stadskärnan.”

  Hur skulle *mer* bilar kunna föras in i stadskärnan när bil-kapaciteten kraftigt minskas jämfört med dagens lösning? Ditt påstående är en ren osanning, och det vet du.

  Motståndet mot ”gallieran” är också märkligt. Du vill alltså förvägra Stockholmarna något som redan finns vid slussen? För du som är så insatt i slussen måste väl veta att det redan finns en galleria där? Det finns få platser som är mer lämpliga för handel än stora knutpunkter för kollektivtrafik. Men eftersom du verkar omhulda massbilismen så varmt kanske du föredrar att alla fortsätter att ta bilen till externa handelscentrum istället?

  • För att börja nerifrån: Jag åker oftast kommunalt och promenerar gärna till de affärer jag skall handla i om det inte är tunga saker jag skall bära. Den galleria som nu finns på Slussen är ytterst anspråkslös till volymen om man jämför med den planerade som sanktionerades redan 2008 utan att någon offentlig diskussion om den framtida användningen av Slussen ägt rum. Redan där började det demokratiunderskott som sedan kännetecknat hela Slussenprocessen. Stadsbyggnadskontorets Demoskopundersökningar med styrande frågor är inget att referera till. Till all desinformation som utgått från Stadsbyggnadskontoret hör uppgifterna till pressen att bara 650 privatpersoner protesterat mot ”Nya Slussen”. I själva verket var det mer än 4000. Bland annat tyckte man inte att c:a 2000 protestkort med individuella namnunderskrifer var värda att nämna till pressen, inte heller antalet namn på protestlistorna.
   Slussen tillhör vårt kulturarv.
   Citat från Riksantikvarieämbetet:
   ”Slussen är ett välkänt och högt värderat offentligt rum, som tillika tillför en tydlig avläsbar, historisk dimension till stadslandskapet.Behovet av sådana rika, offentliga rum, tillgängliga för alla, kommer med all sannorlikhet bestå även i framtiden.Det är en viktig uppgift för det allmänna att ta tillvara dessa platser. Särskild omsorg bör därför ägnas gestaltningen av dem. I Slussens fall handlar det alltså om hur t.ex topografin, vattenkontakten och utblickarna tas om hand. Omsorgen innebär dels en bra process där allmänna, medborgerliga intressen får komma till uttryck, dela att kommersiella och allmänna intressen balanseras. ytterst handlar det givetvis om hur den slutliga gestaltningen förmår tillgodose medborgarnas önskningar och behov.”
   Du och Herbert Tingesten, som kanske är samma person, dyker ju upp i alla kommentarsfält så fort det gäller Slussen. Redan söker Du förmodligen angreppspunkter i det jag skrivit. Ditt jobb tycks vara att angripa dem som arbetar för att det undermåliga ”Nya Slussen”-förslaget dras tillbaka.
   För Du tillhör väl proffs-lobbyisterna, Anders Gardebring?
   Gudrun Holmgren

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s