Förskolan är en egen skolform och det första steget i det livslånga lärandet. En bra pedagogisk verksamhet med fokus på språk, natur och matematik är en självklarhet för mig. Men lika självklart är att Stockholms förskolor ska vara öppna under ordinarie arbetstid. I budgetförslaget för Stockholms stad 2012 tar vi upp denna fråga.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska fristående och kommunala förskolor tillhandahålla förskola alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30. Om föräldrarna efterfrågar barnomsorg inom dessa ramtider ska förskolan erbjuda detta. Det är grundläggande att förskolorna faktiskt anpassar sina öppettider inom ramarna när föräldrarna behöver det och inte tvärtom. Många föräldrar väljer i dag att hämta barnen från förskolan ganska tidigt på eftermiddagen, och det är givetvis ett ställningstagande som varje familj måste göra. Om alla föräldrar vill hämta tidigare än 18:30 kan förskolan självklart stänga tidigare, men bara så länge ingen efterfrågar senare öppettider. Ingen ska behöva arbeta deltid i Stockholm för att förskolan inte håller öppet inom ramtiderna. Ingen förälder ska heller behöva känna att verksamheten på förskolan inte håller en hög kvalitet ända fram till stängning.

På många förskolor i Stockholm fungerar detta alldeles utmärkt. Samtidigt vet vi, genom signaler från föräldrar, att det finns förskolor som inte är lika lyhörda för föräldrarnas önskemål om öppethållande inom ramtiden. Det kommande året ska vi skärpa granskningen av förskolornas öppettider för att säkra att reglerna om öppethållande följs, och att alla förskolor erbjuder en bra pedagogisk verksamhet hela dagen.

I Stockholms förskoleplan regleras rätten för varje förskola att stänga klockan 16.00 en dag i månaden för planering. Dessutom medges två planeringsdagar per termin. Förärldrarna ska informeras i god tid och de som inte kan vara hemma med sina barn ska erbjudas barnomsorg i en annan förskola dessa dagar. Bakgrunden till denna regel är för att en bra pedagogisk verksamhet också kräver planering. Förskolan är i dag en egen skolform. Precis som i skolan behöver förskolans personal tid för planering och utvärdering. För Folkpartiet är detta en viktig förutsättning för förskolans arbete med till exempel språkutveckling, matematik och naturvetenskap.

Budgetförslaget innehåller också två andra förslag för att förenkla vardagen för småbarnsföräldrar.

Det första förslaget handlar om mer flexibla möjligheter att fördela tiden i förskolan för barn vars föräldrar är föräldralediga med småsyskon. Stockholm hör till de mest generösa kommunerna i landet, med rätt till 30 timmars förskola för dessa barn. I dag saknas ett centralt regelverk, men på de allra flesta kommunala förskolor gäller i dag tiden 9-15, fem dagar i vecka för dessa barn. Många föräldrar efterfrågar flexiblare regler, som att kunna lämna och hämta lite tidigare på dagen eller ha barnet i förskola fyra lite längre dagar i veckan. Under året ska vi se över detta med målet om flexiblare regler.

Det andra förslaget rör den gemensamma förskolekö som i dag omfattar alla kommunala förskolor och ca 10 procent av de fristående. I budget föreslås att kösystemet ses över så att fler fristående förskolor vill ansluta sig till den gemensamma kön. Även detta skulle bidra till att förenkla för föräldrar, som i dag ofta ställer sina barn i en mängd olika förskoleköer.

*Uppdatering* DN skriver också om detta idag.

Annonser

8 Comments »

 1. Det är bra att man nu ser över detta. Något som förvisso borde ha gjorts för länge sedan. De föreslagna reformerna innebär i praktiken bara att man ser till att skolagen efterlevs och att de riktlinjer man sätter upp hädanefter får underkasta sig skolagen (och avtalsrätten).

  Stockholm kommuns riktlinjer för barnomsorgen vittnar tydligt om hur dåligt pålästa författarna är. Vidare värre så har påpekanden om detta fullkomligt ignorerats av såväl kommunen, enhetschefer som t o m förvaltningsrätten.

  Här finns mer information om detta – http://www.sunar.se/2008/12/17/en-lag-som-inte-finns/

 2. Det är mycket prat om föräldrars rättigheter men inte ett ord om barnens behov, tragiskt.

  Om man inte vill eller orkar umgås med sitt första barn utan vill ha det så länge som möjligt på förskolan kanske man inte ska skaffa ett barn till.

  Om förskolan ska ha öppet så många timmar undrar man om kommun kompenserar ekonomiskt annars måste ju personaltäthet bli sämre då personalen den måste täcka väldigt många timmar.

 3. Håller med föregående talare; vem ser till barnets bästa? Det är helt vansinnigt att så små barn som förskolan faktiskt huserar ofta vistas där längre än personalen som arbetar på densamma. Jag är själv förskollärare och ser dagligen barn på 1,5 år som kan vara på förskolan mellan 07.00 till 17.30. Det är inte hälsosamt! Missförstå mig rätt, förskolan är en betydelsefull och viktig miljö för barn att vistas i, men absolut inte så många timmar per dag.

  Vilket parti vågar se frågan ur ett barnperspektiv och införa antal maxtimmar för barn på förskolan? Tänk dig själv att arbeta minst 10 timmars pass varje dag. Jag tänker mig att åtta timmar/dag skulle kunna fungera som ett maxtak för barn på förskola.

  Sen ställer jag mig frågande till detta med flexibla tider för föräldralediga, hur skall detta se ut? Den pedagogiska verksamheten bedrivs främst mellan 9-15.00 på förskolan av den enkla anledningen att det är då det är mest personal och att alla barn är på plats då. Jag vill understryka att förskolan är ingen plats för föräldrar att ”dumpa” av sina barn lite när man känner för det (läs: passar den vuxne och dennes aktiviteter). Förskolan är till för barnen och deras utveckling tillsammans med andra barn. Därför att det viktigt att hålla ramtider mellan 9-15.00. Också för att understryka, som tidigare sagt, förskolan är inte en plats för barnpassning utan en plats för pedagogisk verksamhet,

 4. Jag håller med om att det är en god tanke med att se över tiderna och att förskolorna har skyldighet att efter behov att hålla öppet vissa tider. MEN det jag är rädd för är att kvalitén i verksamheten kan försämras och barnens rättigheter behöver ses över, precis som de två personerna innan mig skrivit. Som det ser ut idag diskuteras inte ens barns rätt till semester eller barns rätt till att vistas rimliga tider i förskolan, utan bara föräldrars rättigheter. Förutsättningarna för en kvalitativ förskoleverksamhet, omsorg och lärande är att barnen är utvilade, friska, trygga och känner att det är roligt att vistas på förskolan och blir barnen det av långa dagar på förskolan?
  Med vänlig hälsning
  Lisa Jakobsson, förskollärare i Stockholms stad och förälder till barn i förskolan.

 5. Jag är trebarnsmor, varav de två yngsta är tvillingar som är 3 mån (2 mån korrigerat pga prematuritet). Storebror som är 4 år går på förskola. För vår del innebär nuvarande regler att samtliga i familjen kommer ikläm. Jag hinner varken sova eller äta (snittar 4-5 h sömn, äter sällan) storebror blir understimulerad och tvillingarna blir oroliga när storebror söker uppmärksamhet o så är den onda cikeln igång. Alla rutiner förstörs o obalansen är ett faktum. Syskon påverkas om familjen är i obalans vilket vissa inte verkar ta hänsyn till. Kommunen (o tydligen andra kommentarsskrivare) anser att dom inte kan/bör hjälpa oss med flexiblare tider. Jag menar att innan man slänger sig med kommentarer som ”att vi inte borde skaffa fler barn” kunde man kanske tänka på att alla familjer har olika behov o förutsättningar. Vi valde inte att skaffa tvillingar, det var naturens val. Det är inskränkt att tro att alla har samma förutsättningar. Återinför möjligheten till flexiblare tider på förskolan. En idé som ligger helt i linjen med vad jag associerar som liberal o därmed Folkpartistisk.

 6. Till Emma Nedin: Det är ju precis det som förskolan INTE är till för. Förskolan är en PEDAGOGISK verksamhet som är till för ditt/dina barn, INTE den vuxnes eventuella behov av att sova eller styra upp vardagen. Tyvärr, hur jobbigt det än må vara med vaknätter och annat så är det faktiskt inte förskolans roll att hjälpa dig med detta. Det är ingen nanny-verksamhet, Och hur kul är det för din son att komma in vid säg, 11-snåret, när halva dagen gått och de andra barnen redan är igång med sitt? Och hur skall personalen ha en chans att kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet om det är någon sorts öppet hus verksamhet som bedrivs? Nej, skärpning, Man läser inte till förskollärare i fyra år för att vara någon slags överkvalificerad barnflicka.

 7. Svar till anonyma O (jag vågar stå för mina åsikter, gör du?). Jag kommer inte med min son till förskolan vid 11-tiden (och kommer aldrig att så göra). Det många med mig är ute efter är MÖJLIGHETEN att föra en konstruktiv dialog direkt med förskolan om tider. Barn är ju inte isolerade från familjens behov i stort och det vore ju klädsamt om man som förskolärare hade den insikten.En god PEDAGOG vet ju att de sociala faktorerna på hemmaplan är minst lika avgörande för ett barns förutsättningar för lärande. Jag kan inte förstå hur exempelvis 4 dagar i veckan 9-16:30 skulle inverka negativt på den pedagogiska verksamheten. Det gnälls ju inte direkt om föräldrar som arbetar deltid och hämtar sina barn vid säg 14:00, med O:s resonemang borde ju det också regleras (läs: stoppas). Skärp dig själv, man kan ju inte planera en verksamhet utifrån att så få som möjligt skall nyttja den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s