Bild från Yimby.se

 Jag är nog inte den ende som blivit förvånad över den senaste tidens märkliga (S)-utspel. Det senaste i raden är att i sista minuten försöka skjuta upp beslutet om nya Slussen.  Dessa utspel verkar allt som oftast bottna i en total oförmåga (och ovilja) att fatta tuffa beslut. Beslut som i Slussens fall berör hundratusentals stockholmare och bör tas innan hela Slussenkonstruktionen blir obrukbar.

Frågan om Slussens framtid har diskuterats i årtionden i staden, även under socialdemokratiskt styre, och förslaget som nu ligger kan knappast komma som en överraskning. Förslagen har också varit ute på flera remissrundor och visats på utställningar. Socialdemokraterna har under hela resans gång varit djupt involverade i processen och haft alla möjligheter att på ett tidigt stadium framföra sina synpunkter. Partiet har också ställt sig bakom de beslut som bildat basen för det slutgiltiga beslut som väntas under hösten.

Från Folkpartiets sida har vi arbetat för att få bort de stora hus som från början dolde siktlinjen mot vattnet, och nu när det är gjort har vi ställt oss bakom förslaget. Jag har respekt för att det i en såhär känslig fråga blir svårt att nå total konsensus, men att några månader innan beslut fattas i kommunfullmäktige kräva ett helt nytt förslag är inte seriöst. Velandet skickar en tydlig signal till väljarna om Socialdemokraternas oförmåga att ta ansvar, och att man hellre tar på sig en rejäl fördyring och försening av projektet. Själva byggnationen i sig kommer säkerligen att sätta hundratusentals stockholmares tålamod på prov och kräva stora uppoffringar vad gäller restid med mera. Att i elfte timmen försöka förhala ett så viktigt beslut, ett beslut man haft årtionden på sig att diskutera, är att sätta stockholmarnas tålamod på prov i onödan.

Annonser

9 kommentarer »

 1. Lotta skriver
  ”Dessa utspel verkar allt som oftast bottna i en total oförmåga (och ovilja) att fatta tuffa beslut. Beslut som i Slussens fall berör hundratusentals stockholmare och bör tas innan hela Slussenkonstruktionen blir obrukbar.”

  Fatta tuffa beslut = Köra över. Skita i den demokratiska processen!

 2. Jag är absolut inte den ende som varit förvånad att ni fortsätter att driva detta projekt som stött på så mycket motstånd.
  Det är nog inte byggnationen som oroat Stockholmarna, som du borde förstå, utan resultatet!
  Det borde vara självklart att stanna upp och lyssna på alla argument – även om det är i sista sekunden.

  Tuffa beslut är inte alltid bra beslut.
  Det är tufft att kunna ändra sig!

 3. Karin och Eva:
  Ni verkar, som en del andra i ”bevara-slussen-rörelsen” göra ett vanligt återkommande misstag. Nämligen att tro att det ni, och de som ni i huvudsak umgås med, tycker automatiskt är det som majoriteten av Stockholmarna tycker. Att det protesteras mot nybyggnationer i Stockholm är en regel med mycket då undantag. Men att det protesteras innebär inte automatiskt att protesterna har rätt i sak, eller att de stöds av en majoritet. Så är t.ex. fallet vad gäller slussen, vilket de flesta politiska partier (utom socialdemokraterna som det verkar) vid det här laget har förstått. Jag har full respekt och förståelse för att ni inte gillar det aktuella förslaget, men demokratin måste också få ha sin gång. Jag tycker inte att förslaget till nya slussen är perfekt och det tycker nog egentligen ingen. Ett förslag som slussen påverkar nämligen alla och det innebär att man måste kompromissa. Ingen kan få just ”sitt” förslag realiserat. Tiden är nu kommen att vara pragmatisk i frågan om slussen. Det är vi i YIMBY, vi har t.ex. valt att inte driva frågan om en högre exploateringsgrad vidare. Det är dags att gå vidare nu.

  Så frågan blir väl: Varför vill inte ni kompromissa? Varför ska alla Stockholmare bli lidande bara för att ni ska få det som just ni vill ha? De oberoende opinionsundersökningar som gjorts visar inget stort stöd för ett bevarande av slussen.

 4. Anders.
  Demokrati innebär att man har rätt att uttrycka sin åsikt. Det har Stockholmarna gjort vid utställning av det Nya Slussen. Massor med protester kom in, man gjorde små ynkliga justeringar…och kör på.
  Vet inte om YIMBY skall bestämma om det är dags att gå vidare.
  Det min protest gäller att man fortsätter att driva framtagna planen trots alla argument som framkommit. Vore intressant att höra om du har deltagit i Peter Frisk´s vandring och information vid Slussen? Gå in på fb :”Slussen en älskad plats” – för information .Hörde om politiker som gått med på informationen och blivit väldigt förvånade över hur resultatet skulle bli. Läs även http://www.slussen.nu.
  Man kan inte heller stoppa människor i fack – jag är inte ens säker på att nuvarande Slussen går att bevara.Du vet inte heller vilka jag umgås med..Min åsikt är min.

  Jag anser att man har ansvar för vad vi gör med staden – allt ”nytt” är inte bättre -det går inte att backa när vi gjort Stockholm till N.Y.
  Vi behöver värna om Stockholm – staden mellan broarna – inte mellan höghus och trafikleder.

 5. Det är sorgligt att så många politiker inte tar till sig all den kritik som rests mot det nya Slussenförslaget! Att en fråga varit i ”långbänk” länge är inget argument för att ta ett ogenomtänkt beslut. Vem vill ha den planerade gallerian? Jag känner ingen! Gallerian binder upp trafiklösningen och DET ÄR HELT FEL! Människors behov av en vettig trafiklösning med tillgänglighet för alla måste gå före kommersiella intressen! Det nya Slussenförslaget är cyniskt och omänskligt och vilseledande presenterat! Om inte förr kommer stockholmarnas vrede att vändas mot de politiker som inte sa nej när det stora kaoset utbryter vid ett eventuellt rivande för att genomföra Foster och Bergs förslag. Ingen vet vad detta projekt tillsammans med bussterminalen i Katarinaberget kommer att kosta och Mälarlänen vill inte vara med och finansiera ombyggnaden av Slussen när det gäller Mälarens avbördning. Kan man gå till beslut på så lösa grunder? Tänk om! Det finns tid att börja om
  och göra något bra av Slussen som vi kan vara glada och stolta över, som passar väl in i stadslandskapet, bevarar det fantastiska panoramat och inte förstör platsen med en brutal och okonstnärlig arkitektur!

 6. Bara den som är blind och döv kan missa att det liggande Slussenförslaget har ett antal allvarliga brister som det är oansvarigt att ignorera. Ett antal av dessa tas upp i det uttalande som antogs av ett mycket enigt representantskap i Stockholms arbetarekommun igår kväll, den 30 augusti. Hela uttalandet kan läsas på http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/stockholm/dokument/pdf/stadshuset/Socialdemokraternas%20beslut%20om%20SLUSSEN%20110830.pdf
  Där ges inga tvärsäkra svar på hur den slutliga lösningen bör se ut, men där ställs ett antal frågor som måste ges vettiga svar innan bygget dras igång. Lotta Edholm och andra gör klokt i att försöka förstå vad invändningarna handlar om istället för att göra partipolitik av en så viktig, besvärlig och avgörande fråga.

  Magnus Nilsson

 7. Angående demokratiska frågor: Slussenprocessen lider av ett stort underskott på demokrati vilket är uppenbart om man vill sätta sig in i processen.
  Och en liten detalj: Jag och en god vän har i dag räknat allmänhetens inlämnade yttranden på Tekniska nämndhuset. 4146 har svarat att de inte vill ha Foster och Bergs förslag, 94 avslår inte förslaget men vill ha olika slags förändringar, oklara ställningstaganden 10, positiva är 9. Natyrskyddsföreningen säger nej, Olika handikappföreningar säger nej, Rådet till skydd för stadens skönhet vill ompröva förslaget. Mer har jag inte hunnit kolla. Det är tufft av socialdemokraterna att säga nej. Hoppas de återföljs av fler så att vi inte får ett rent elände med Foster och Bergs skrivbordsalster som inte har så mycket anknytning till verkligheten.

 8. Tillägg: ”oberoende opinionsundersökningar”: Staden lät utforma en Demoskopundersökning med så luddiga frågor att den passade många svar. Jag vill minnas att en fråga var: Tycker Du att Slussen skall byggas om?
  Det kan nnog de flesta stockholmare svara ja på, även de som vill ha kvar den nuvarande trafiklösningen. Jag tror att staden nöjde sig med 500 svar,
  Sten Nordin har f.ö. jobbat på bra och lyckats binda upp förutsättningarna för
  att den stora gallerian skall kunna byggas. Den har funnits med i båda utställda förslagen och kommer att förstöra platsen för all framtid. En större betongklump har man svårt att tänka sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s