Idag skriver jag, med flera andra liberala politiker, på DN Debatt om behovet av påskyndade infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Stockholm slår nästan varje år alla befolkningsprognoser  och det som räknas som innerstaden expanderar hela tiden. Det föds fler barn än någonsin i modern tid och fler och fler väljer att flytta hit. Det är naturligtvis glädjande, men kräver också en kraftigt utbyggd kapacitet i allt från förskolor till tunnelbana och vägar.  Stockholm är sedan länge också Sveriges ekonomiska motor och det välstånd som skapas här gynnar hela landet. Läs gärna hela.

Annonser

10 Comments »

 1. Viktigt att inte glömma bort vattenvägarnas potential att bidra i byggandet av en grön och hållbar storstad. Ber att få hänvisa till en debattartikel som infördes i nordens största facktidning för kollektivtrafik, Trafikforum, tidigare i år, se vår webbplats.

 2. Susanna: Folkpartiet vill bl a se ”Snabba båtbussar i ett nät som binder samman Stockholms många vattennära nya och gamla områden på både Saltsjö- och Mälarsidan.” Se vår landstingspolitik för Stockholms nya kollektivtrafik, länk.

  • @Peter: Tack för länken och spännande läsning. Vore roligt att höra när och hur rapporten togs fram? En hel del bra grejer (som ju nu delvis blivit verklighet), men för att nå den fulla utväxlingen av potentialen hos vattenburen kollektivtrafik återstår ett par tankevarv på några områden. Bidrar gärna med den kompetens och erfarenhet jag byggt upp på området efter att ha arbetat uteslutande med frågan i dryga två år.

   Exvis: 1. Snabba, vad betyder det? Tänker ni er ändrade hastighetsbestämmelser? 2. Ett fartyg skrivs inte av på samma tid som en buss – hur tänker ni er koncessionstider, eller är planen att operatörerna ska ta hela risken? 3. Är det som är optimalt ur samhällets synvinkel alltid samma som det som är optimalt ur fastighetsägarnas synvinkel? Kan det vara betydelsefullt att ta in fler perspektiv? Ur resenärens perspektiv kanske det är viktigare att sjöfarten kopplas tight till övriga kollektivtrafikslag snarare än till fastigheter. Så också ur operatörernas synvinkel för att optimera trafikunderlaget.

   Håller med om att det viktigaste nu är att skapa samsyn bland samhällets aktörer kring hur detta trafikslag bäst tas till vara ur ett samhällsperspektiv. Jag bidrar mer än gärna i den projektgrupp som ni hoppas skapa.
   Tveka inte att ta kontakt om du tror att jag kan bidra vidare i frågan:)!

 3. Man måste inse att t-bana inte i detta läge kan anses vara färdigbyggd. 1980 hade t-banan 94 stationer, 1980 hade Stockholms län 1,53 miljoner invånare. Idag har Stockholms län 2,06 miljoner invånare och 100 stationer. Enligt en befolkningsprognos från 2009 skulle befolkningen öka till knappt 2,5 miljoner år 2030. Men den prognosen räknade med minskad folkökning. Den prognostiserade ökningen för 2010 var 26000. Istället ökade länet med nästan 36000 invånare. Om ökningen håller i sig är vi nästan 2,8 miljoner invånare år 2030. Blir folkökningen större kommer vi hamna runt 3 miljoner.

  Hursomhelst så kommer vi nästan vara dubbelt så många är 2030 som 1980. En god målsättning borde vara att låta t-banan växa i samma takt. Då hade vi tre linjer med 94 stationer. Målsättningen är 2030 bör alltså vara sex linjer med totalt 180 stationer.

  Vad gäller det som Susanna HK nämner om vattenvägar, så bör det påpekas att det säkerligen kommer vara attraktiva resvägar, iallafall om kajer ligger i anslutning till t-bane eller andra spårvägsstationer. Men man ska inte lura sig själv och tro att båtar är speciellt miljövänliga. De drar väldigt mycket bränsle, i synnerhet om de ska pendla fram mellan korta avstånd och ha bra acceleration.

 4. @Niklas, är enig med dig angående vikten av att möjliggöra access till noder för andra kollektivtrafikslag! Ur ett resenärsperspektiv är detta så klart oerhört viktigt! Vad gäller klimatperspektivet tycker jag det är synd när man tenderar att generalisera ett helt trafikslags miljövänlighet eller miljöovänlighet. Självklart beror detta på vilka fordon, som används och upplägget i övrigt. Att vattenburen kollektivtrafik definitivt kan bidra till ett mer hållbart samhälle är tydligt bland de som arbetar med urban rörlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s