Ekot rapporterar i dag om 16-årige Anton som inte gått i skolan sedan förra året, trots att han vill. Förra året anmäldes 239 fall till Skolinspektionen av föräldrar till elever som vill, men inte kan gå i skolan.

Utan att gå in på det enskilda fallet som Ekot rapporterar om vill jag börja med att slå fast att det är helt oacceptabelt att en elev tvingas stanna hemma trots att han eller hon vill gå i skolan. Kommunen har en skyldighet att erbjuda det stöd som krävs för att alla elever ska få en bra skolgång. Under de senaste åren har jag medverkat till en rad förändringar i Stockholm som ska förbättra skolgången för dessa elever.

För elever med stort behov av särskilt stöd i skolan krävs ofta extra resurser. Det är bakgrunden till att Stockholms stad år 2011 avsatt över 200 miljoner kronor för elever med behov av stora stödinsatser. Rektorerna i grundskolan kan ansöka om medel ur denna centrala pott för att kunna organisera undervisningen på ett sätt som passar den enskilda eleven.

För att hitta lösningar för elever som uteblir från skolan är det givetvis avgörande att skolan och kommunen har vetskap om vilka eleverna är. Därför har vi i Stockholm skärpt rutinerna på flera sätt de sista åren. Utbildningsförvaltningen har tagit ett centralt grepp för att kartlägga de elever som över huvud taget inte kommer till skolan. Dessutom har grundskolornas rutiner för frånvarorapportering skärpts och all olovlig frånvaro rapporteras numera in till central förvaltning. Fram tills 2007 skedde ingen som helst samordning av frånvarostatistik för Stockholms grundskolor. I dag har vi betydligt bättre kunskaper om elevernas närvaro i skolan. Att tidigt upptäcka och motverka skolk är A och O när det gäller att fånga upp elever som är på väg att glida in en situation där de inte alls kommer till skolan.

Men ibland räcker inte skolans insatser. För vissa elever krävs en samverkan mellan skolan och socialtjänsten eller landstinget för att hitta lösningar som kombinerar utbildning med exempelvis behandling eller habilitering. Stockholms stad har sedan förra året tydliga riktlinjer för hur samverkan ska ske mellan skola och socialtjänst. Riktlinjerna tar bland annat upp samverkan kring elever som uteblir från skolan, samverkan kring placerade barn och skolsituationen för barn som lever i utsatthet. Samverkansformerna måste hållas aktuella och ses över regelbundet. Det är möjligt att riktlinjerna måste förtydligas ytterligare när det gäller samverkan mellan skola och andra aktörer när det gäller elever med behov av särskilt stöd.

Alla barn har rätt att gå i skolan. Den nya skollagen som börjar gälla från höstterminen 2011 stärker elevens rätt till stöd. Från och med i höst blir det möjligt att överklaga skolans beslut kring åtgärdsprogram och andra stödinsatser. Den nya lagen skärper kraven ytterligare på skolorna och kommunerna att ge varje elev det stöd som han eller hon behöver för att klara skolarbetet. Självklart är det ett välkommet steg i rätt riktning.

Annonser

2 Comments »

  1. Om det är som du skriver vad gäller resurser och rutiner så låter det verkligen bra. Det finns en svag länk. Om olovlig frånvaro ska hittas och åtgärdas så måste den enskilda skolan registrera och anmäla den vidare till den centrala förvaltningen.

    Det kan finnas ett intresse för skolan att inte anmäla, det blir mer jobb, de kanske inte har kompetensen, rektorn blir en sådan som går över budget… Skolan kan också se frånvaron som tillfällig. Något som bara är tills de fixat till det hela. Så går dagar, veckor, månader, ja tydligen år ibland! Och det hela har inte anmälts någonstans.

    Det är många föräldrar som tagits sitt barn ur skolan i hopp om att det då äntligen ska hända något. Men icke.

    Berätta gärna löpande i din blogg om hur arbetet går i Stockholm. Hittar ni fler hemmasittare med den effektivare frånvarouppföljningen? Jag tror mörkertalet är enormt! Samverkan, god samverkan, är central som du skriver. Vad gör ni för att förbättra det i de stadsdelar där det inte fungerar, eller de skolor? Hur är fördelningen hemmasittare respektive skolkare?

    Jag tycker man ska vara försiktig med ordet skolkare. För mig är det att vara borta för man inte orkar gå eller hellre vill köpa glass. Hemmasittare, då är det inte en dålig/bekväm vana, utan det finns reella problem t.ex. funktionsnedsättning eller sociala problem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s