Stockholms stad fördelar i år 1,2 miljarder kronor till Stockholms grundskolor i så kallat socioekonomiskt stöd. Huvuddelen av stödet fördelas ut till skolorna i form av ett grundstöd baserat på elevernas bakgrund, samt ett modersmålsstöd. Dessutom finns en central, sökbar pott på drygt 200 miljoner som skolorna kan söka för särskilt stöd till enskilda elever. För budgetåret 2011 har stödet dessutom ökat med ca 37 miljoner kronor. 1,2 miljarder motsvarar ungefär 20 procent av grundskolans totala budget. Enligt en granskning som Skolverket gjort bland de mest segregerade kommunerna i Sverige så är den socioekonomiska fördelningen i dessa kommuner i snitt ca sju procent.

Den skola som får högst stöd per elev får närapå dubbelt så hög total elevpeng som den skola som får minst. På så sätt ges varje skola möjligheter att kompensera för elevernas skiftande förutsättningar att nå goda studieresultat.

Från och med i år fördelas det socioekonomiska stödet till alla Stockholms grundskolor på exakt samma sätt, oavsett huvudman. Anledningen till detta är den nya lagstiftningen om lika villkor för fristående och kommunala skolor. Fördelningen sker lika för alla, baserat på antalet elever med utländsk bakgrund samt föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå.

Effekterna av den nya fördelningen har emellertid blivit mycket olyckliga för ett antal skolor i Stockholms förorter. I det förslag till fördelning som utbildningsförvaltningen tagit fram sker en omfördelning mellan skolor som i vissa fall får stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda skolan. Självklart ska vi fördela på lika villkor, men det är oacceptabelt att utsatta elever i skolor med låga resultat får mindre resurser.

Jag har därför uppdragit åt utbildningsförvaltningen att omedelbart se över den föreslagna fördelningen av det socioekonomiska stödet till skolorna. De skolor som i dagsläget ser ut att förlora på omfördelningen måste kompenseras.

Annonser

3 Comments »

  1. Jag var igår på besök på den friskola där mitt barn har fått plats. Där kunde inga som helst garantier ges att min dotter, som bl a har ett lättare fysiskt handikapp, till hösten kan ges det stöd hon behöver. Detta utifrån att de fortfarande har ansökningar från augusti som ännu inte har behandlats av utbildningsförvaltningen. För att min dotter ska kunna börja skolan i höst behöver stöd finnas från augusti. Men det säger man sig alltså inte kunna garantera utifrån hur utbildningsförvaltningen hanterar de här ansökningarna. Stämmer det här så är konsekvenserna av detta att valfriheten i praktiken enbart gäller de barn som inte har några särskilda behov. För oss andra är friskola inte något alternativ eftersom som vi inte kan veta om våra barn kommer få det stöd dom behöver där. Återstår gör de närliggande kommunala skolorna vilka är alldeles för stora för att vara bra för mitt barn. Men för oss tycks det inte finnas någon annan möjlighet i valfrihetens Stockholm.

    Vore kanske bra om ni informerade tydligt om det i samband med skolvalet så kunde vi föräldrar till barn med särskilda behov ägna oss åt något annat än att lägga kraft på att undersöka andra skolalternativ än de kommunala för vår barn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s