Hanne kjöller skriver i dag uttömmande om bristerna i Diskrimineringsombudsmannens resonemnag.

Annonser

3 Comments »

  1. Det är inte Diskrimineringsombudsmannen som har svårt att förklara och motivera sitt beslut. Det är faktiskt ni i FP. Det går tydligen inte för sig att förstå att vi har något som kallas för Religionsfrihet i det här landet. Det är en rättighet som är inskriven i Regeringsformen 2 kap 1 §. Att förbjuda Burka och Niqab i skolan är en oacceptabel inskränkning av denna rättighet.

    /Frekar06

  2. frekar06

    Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna är ett hot mot det sekulära samhället. Genom att försvara heltäckande slöja i skolan med stöd av religionsfriheten glömmer hon att skolan är ett akademiskt lärosäte som bygger på vetenskapliga landvinningar och inte på vidskeplighet och trossatser. Det är en offentlig institution som är till för alla människor, oavsett ideologisk övertygelse, och måste därför förhålla sig politiskt och religiöst neutral. Katri Linna bryter mot detta genom sitt stöd för heltäckande klädsel där religiösa trosuppfattningar får övertrumfa en vetenskapligt utformad undervisning där ansiktsuttryck, mimik och gester är en väsentlig del av pedagogiken.

    Samtidigt upprättar hon en skolmiljö med könssegregering som knappast motsvarar de värden och normer som skolan har till uppgift att förmedla. Att omstöpa det svenska skolsystemet utifrån de normer och värderingar som endast de mest extrema muslimerna representerar sker obönhörligen på bekostnad av det demokratiska och jämställda samhället där alla andra tvingas att förhålla sig till vissa religiösa seder och bruk under patriarkala förhållanden. Det sker också på bekostnad av andras trosuppfattningar, eller avsaknad av densamma där 80 % av svenskarna fortfarande är ateister.

    Men religionsfriheten omfattar även andra grupper i samhället där den enes rätt att utöva sin religion och visa vördnad inför sin Gud också ger ateisten rätt att förneka och häda densamma. När Katri Linna ger sitt bifall till denna form av extrem religionsutövning inom skolans ramar – som heltäckande slöja faktiskt innebär – underminerar hon samtidigt skolans uppgift som kunskapsförmedlare under vetenskapliga former och kräver att övriga lärare och elever ska underkastas vissa religiösa regler och sedvänjor som knappast är kompatibla med svenska värderingar. Den enes rätt att utöva sin religion vid en offentlig institution kommer här i konflikt med andras rätt att slippa underordna sig densamma och just därför måste skolan fortsätta att vara en neutral zon för alla människor, oavsett livsåskådning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s