I dag kom diskrimineringsombudsmannens beslut i niqabfrågan. Det är bra att vi nu, nästan två år senare, fått ett svar från DO, även om innehållet lämnar mycket övrigt att önska. Jag vänder mig mot beslutet av flera anledningar.

För det första för att det knappast är ett beslut, utan snarare en samling åsikter. DO väljer att inte väcka åtal då DO inte tror att en domstol skulle uppfatta  Stockholms stads agerande som diskriminering. Gott så. Men samtidigt menar DO att Stockholms stad agerande de facto strider mot lagen. Att DO inte väcker åtal gör att ärendet varken får den vägledande status som skolorna eftersökt, eller att det går att överpröva. Således ett icke-beslut.

För det andra jag tycker är underligt är att det saknas en principiell diskussion om rätten att täcka ansiktet i en undervisningssituation. DO menar att det i det här fallet gått bra i kontakten med elever och lärare och att eleven lyckats bra i sina studier och att förbudet mot niqab därmed inte behövdes. Man kan ju undra vilken analys DO hade gjort om eleven misslyckats i sina studier? Hade det varit mindre diskriminering då?  Jag menar att det är rimligt att visa sitt ansikte i en undervisningssituation, oavsett om man är en framgångsrik student eller inte.

Slutligen ställer jag mig mycket tveksam till att Diskrimineringsombudsmannen kommunicerar detta via DN Debatt,  innan Stockholms stad och den studerande blivit informerade. Att en myndighet väljer att fatta beslut utifrån när en dagstidning kan publicera en debattartikel är anmärkningsvärt.

Jag anser att DO agerar fegt genom att inte våga ta ställning. Detta beslut innebär att varken Stockholms stad eller den elev som har gjort anmälan kan överklaga beslutet.

Den fundamentala frågan kvarstår. Är det rimligt att kunna dölja sitt ansikte i en undervisningssituation?

Annonser

36 Comments »

 1. Diskrimineringsombudsmannen borde ha vänt sig till svensk domstol. Om det är så att Stockholms stad gjort sig skyldig till lagbrott, vilket DO faktiskt säger, så borde detta i vanlig ordning prövas av svensk domstol. Jag är helt övertygad om att detta är ett så principiellt intressant mål att det mycket väl skulle kunna komma att prövas i Högsta domstolen.

  För min egen del, som blivande lärare, så tror jag inte att jag skulle uppleva att det vore några problem med elever som har Burka eller Niqab. Med andra ord så är jag kritisk till att införa ett förbud mot burka eller Niqab i skolan. Jag menar att ett förbud mot burka eller Niqab i skolan skulle strida mot skolans demokratiska värdegrund. För vad sänder vi för signaler till eleverna? Jo. Som jag ser det så sänder vi signalen att det är okej att inskränka fri- och rättigheter, i detta fallet Religionsfriheten. Religionsfriheten är definitivt en av de grundläggande värden som vi lärare ska förmedla och förankra hos eleverna.

  Enligt lag är jag som lärare skyldig att försvara de grundläggande demokratiska värden som finns inskrivna i läroplanerna. Det vore tjänstefel att inte försvara en så grundläggande rättighet som Religionsfriheten är. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Folkpartiet som kallar sig för liberaler förespråkar en sådan här inskränkning av Religionsfriheten. Jag kommer som lärare att motarbeta alla förslag som på något sätt kränker grundläggande fri- och rättigheter som till exempel personlig integritet och Religionsfrihet. Min bestämda uppfattning är att jag har svensk lagstiftning och framförallt läroplanerna i ryggen för att motarbeta sådana här förslag.

  /Frekar06

 2. Är det rimligt att folkpartiet lägger ner sån energi på en fråga som rör en handfull elever?

  Sen vill jag också ha ett fördömmande ifrån folkpartiet vad det gäller nunnors traditionella klädesplagg. Vi kan ju inte ha en massa odentifierbara nunnor som springer runt i samhället helt okontrollerat eller? Tänk er vilken problematik som kan uppstå när nunnorna tex ska ta körkort. En annan nunna kan ju göra provet istället. Dom ser ju så likadana ut.

  Till så tycker jag det saknas en principiell diskussion om vad folkpartiet egentligen tillför svensk politik idag. Populistiska utspel från begåvningsreserven i partiet betackar jag mig i alla fall för framöver.

  MVH

 3. Frekar06 anser att Religionsfriheten skulle kränkas om det infördes förbud mot burka/niqab i skolan. Burka/niqab har inte ett dugg med religionsfrihet att göra utan är ett uttryck för det kvinnoförtryck som tyvärr fortfarande lever kvar i en del kulturer. Ett förtryck som skall bekämpas på alla sätt.

 4. Jag tycker det är märkligt att Folkpartiet har åsikter i frågan om burkans vara eller inte. Borde inte er politik underlätta för folk att leva som de vill? Ert namn antyder på det. Dags att stryka ordet ”liberalerna” från ert partinamn!

 5. För några år sedan var det en situation i Uppsala då polisen hämtade en flicka i skolan för att hon varit på semester i Kenya och där kommunen beslutat att hon ”givetvis” skulle undersökas för könsstympning.

  Tror vi alla kan tänka oss situationen – gråtande och skrikande 14-åring som är fasthållen av polis eller vårdpersonal som sliter av henne kläderna på underkroppen för att inspektera och eventuellt fysiskt köra upp fingrar i hennes underliv.

  Själv undrar jag hur ni i Folkpartiet rent praktiskt tänker se till att det här klädförbudet ska genomföras. Ska lärarna vägra att undervisa hela klassen om en person i burka finns i klassrummet? Ska polisen kallas in för att slita av henne kläderna eller det kanske kan delegeras till rektor eller vaktmästare? Kanske det är humanare att använda psykisk press istället – tex genom att förvägra henne en utbildning och därmed sämre möjligheter till jobb om tyget inte åker väck.

 6. @ Gustav Sievert

  Man får ha på sig vad man vill utanför skolan och den offentliga sektorn – det är i undervisningen dolt ansikte stör.

  För övrigt tycker jag också att det är för mycket liv om hela burka/niqab i skolan-frågan.
  Det är ytterst få som faktiskt har det på sig.
  Lägg krutet på annat.

 7. Allra främst så vill jag påpeka att det känns beklagligt att Folkpartiet lägger ner så stor tid på en fråga om heltäckande klädsel. Det borde finnas andra och större frågor att lägga ner ett aktivt arbete på.

  För det andra så är Folkpartiets inställning i frågan beklaglig. Jag har full förståelse för om det finns situationer i skolan där det är ett problem att en enstaka elev bär heltäckande klädsel. Det är t.ex. inte rimligt när det kommer till att göra tentamen/prov, eller i andra situationer där man behöver fastställa en identitet. Men jag finner det oerhört tveksamt att heltäckande klädsel utgör ett problem när det kommer till undervisning i skolornas klassrum, eller vid kontakt med övriga elever i skolan. Problemet när det kommer till fastställande av identitet kan dock redan idag lösas med hjälp av t.ex. kvinnlig personal inför vilka de oftast kan ta sin klädsel för att genomföra en säkerhet vad gäller identifiering.

  Nu kan förvisso en del argumentera utifrån att den heltäckande klädsel är en symbol för kvinnoförtryck. Ja, det må vara sant. Jag kan varken säga ja eller nej till ett sådant ställningstagande, med hänvisning till brist på kunskap. Men å andra sidan så är det inte en lösning på problemet att helt förbjuda den, varken i skolan eller övriga offentliga rummet. Utgår vi ifrån att det är en symbol för förtryck så flyttas problemet bara från det öppna samhället och ännu djupare in i den slutna familjen och blir därmed ett svek mot de utsatta.

  Nej, nu får ni gärna släppa den här frågan, Lotta Edholm. Du får ursäkta min öppna och offentliga kritik, men jag önskar att se ett fortsatt liberalt folkparti som respekterar vår rätt att bära valfri klädsel så länge det inte utgör ett konkret problem i en specifik situation. Det är inte ett problem i sig att en handfull personer i Sverige bär heltäckande klädsel, eller att en eller två elever i en skola önskar att bära heltäckande klädsel vid en vanlig undervisning.

  Tobias Schelin (FP)

 8. Som Ralf Falkhede skriver så har inte detta med religion att göra, det har vi fått höra från såväl akademiker inom fältet som talesmän från islam själv. Eller är det som ett mynt med två sidor som beroende på debatten får välja sida?

  Sen gäller det här som sagt bara undervisning i skolan, varav det Gustav Sievert bara blir löjligt.

  Med andra ord så bör frekar06 tänka efter lite mer, i alla fall i denna fråga, speciellt då så många lärare förbjuder elever att ha på sig keps eller mössa i klassrummet och istället fokusera sig på vad problemet egentligen är (ja, vad är det, utöver att man vill ha en öppen debatt, där alla kan se varandra?)

  Under min uppväxt har jag i alla fall fått lära mig att respektera andra – så länge de tar ansvar – och att skolan ska främja ett ‘öppet samhälle’ och om någon täcker sig i skolan när undervisning sker, så hade jag genast börjat känna att skolväsendet genomsyras av dubbelmoral. Å andra sidan så är det inget nytt då allt verkar vara av det slaget.

  Annars håller jag med Oscar om att krutet bör läggas på annat. Gällande folkpartiet i sig och vad Torben skriver så vill jag bara nämna detta: Alla åsikter ett parti har, rör andra människors sätt att leva, vare sig det är genom ökade skatter, dyrare bensin eller hårdare straff vid misshandel. Sen är den sanna liberalismen så att alla får göra som de vill, under ansvar, så länge det inte skadar andra. Och då är alltså frågan: Vad är effekten av att folk bär niqab i undervisningen?

 9. Ralf och Michael. Ni har helt fel. Detta betraktas som ett religiöst plagg av de enskilda individerna som använder detta plagg. Läs vad som står i RF 2 kap 1 § där Religionsfriheten är inskriven. Det är fullständigt orimligt att inskränka denna rättighet. Frekar06

 10. Burka och niqab hör inte hemma i skolan oavsett om det är lärare eller elever.Det här fallet handlade om en barnskötarelev. Barnskötare tar hand om barn i exempelvis förskolan. Förskolans uppdrag är att undervisa barn. Undervisning är kommunikation. Kommunikation är till största del kroppsspråket, och där ingår ansiktsuttryck. Hur ska barnen kunna läsa av denna barnskötare? – för barn söker bekräftelse i blickar och ansiktsuttryck konstant.

  Pernilla Ekelund (FP)

 11. Tack för att ni som ett normalt parti engagerar oss i denna fråga. Jag har försökt att bortse från frågan då den ”bara rör ett fåtal” men jag kan bara inte.
  Det är fundamentalt för mig att vi ska kunna respektera varandra – inte bara visa respekt för en individ. Elever måste få se sin fröken i ansiktet, föräldrar oavsett kön måste kunne hämta sina barn från förskolan och kunna se sina barns lärare i ansiktet. Denna fråga är viktig för att vi alla måste visa respekt för varandra och hindra att människor förtrycks i religionens tecken. Snälla, fortsätt att driva dessa frågor så vi inte drivs mot extrempartier.

 12. @ Michael

  Visst blir det larvigt, det var också helt och hållet min poäng.

  Kom sen inte och försök slå i mig att debatten stannar vid niqab i skolan. Lotta och hennes gelikar vill nog helst ha det som i Frankrike.

  Sen tycker jag att jämförelsen med nunnorna faktiskt har viss relevans. Dels för att bakgrunden till varför man bär plagget är snarlikt men också på grund av att det blir så uppenbart vad de egentliga motiven är om man accepterar det ena men inte det andra.

 13. Anders:

  Du får ursäkta min burdusa uppriktighet men är det så att du känner att du håller på att drivas mot extrempartier pga att ett 20-tal tjejer har niqab på sig så tycker jag nog att du ska söka någon sorts terapi.

  Som sagt. Populitisk signalpolitik utan substans.

 14. Gustav Sievert, det känns bra att läsa. Nu tycker jag dock inte att du ska tillskriva Lotta och kompani sådana attribut bara för att du har det i bakhuvudet. Och om jag inte kommer ihåg fel så kommer dessa slöjor i början från judendomen, samtidigt som jag ständigt får höra, från islamister att niqab inte är religiöst. Däremot så verkar frekar06 ha god kännedom om detta och påpekar att det är ett religiöst plagg av enskilda individer.

  Det får mig dock att fundera: Om jag känner, religiöst, utan att vara anknuten till en ”stor religion” att det är min rättighet att springa runt iförd ”rånarmössa” och liknande saker, kan även dra en parallell till vapen (vissa mindre religioner har så att de ska bära på en viss typ utav knivar) är det alltså okej att göra vad man vill, så länge man påvisar att det hör till sin egna religion? (i frågan om vapen strider det ju dock mot en annan lag.) Eller är dubbelmoralen i bruk här och säger att en viss mängd människor måste tro på samma sak för att det ska räknas?

  Annars är det Pernilla skriver väldigt intressant, med tanke på att vetenskapen stödjer det hon skriver.

 15. I Danmark har vi som bekendt tilsvarende problemer – kunne Svenskerne ikke blive foregangsland ved ganske enkelt at forbyde ”maskering” på offentlig vej og i offentlige rum – så kunne loven ikke kaldes racediskrimination.

  At en lærer ikke har mulighed for at vurdere, om eleven er forsynet med en trådløs teleforbindelse til f.eks. eksamen, burde være tilstrækkelig begrundelse, men et maskeringsforbud kan løse problemet helt!

 16. Religösa människor har diverse konstiga hattar och kläder och ursprunget till det vågar jag inte spekulera i men jag tycker att vi är farligt ute om vi börjar lagstifta om klädsel.

  Däremot skulle jag ha lättare att acceptera detta om det var konsekvent. Jag kan nog spinna en hel del på kvinnoförtryck inom katolicismen också om jag skulle orka men nunnorna tycks vara fredade i denna debatt.

  Vi är också fel ute om vi ger religösa människor undatag från normala lagar och regler men det är ju inte vad detta handlar om. Det här handlar om att vinna billiga politiska poänger över något som i alla andra än i folkpartistiska sammanhang är eller borde vara en ickefråga.

 17. Lyssnade just på din intervju tillsammans med DO i tv2. Du var inne på att andra kan bli diskriminerade, men jag saknade denna konkretisering:

  I klassen hade man ”löst problemet” genom att hon fick sitta främst i klassrummet medan de manliga klasskamraterna var hänvisade till platser längre bak i salen.

  Detta måste väl ändå vara en diskriminering av de manliga eleverna! (Jämför att positiv särbehandling av vissa grupper har bedömts innebära negativ särbehandling av andra.)

 18. Läs gärna Per Bauhns och Dilsa Demirbag-Stens bok ”Till frihetens försvar – En kritik av den normativa multikulturalismen”, Norstedts 2010. Bra inlägg, Lotta!

 19. Fremtidsudsigter: I religion-ernes hellige navne – findes der ikke omkring 1.000 ? – bliver fremtiden spændende, når alle skal have frihed til at praktisere og demonstrere deres helligheder i samme omfang.

  Det bliver i det hinsides liv helt ”roligt” når man i Valhalla skal forbyde servering af den uforgængelige Særimner, når de rettroende finder på også at immigrere dertil.

  Deres afsky for os vantro, hindrer jo ikke folkevandringen i det jordiske liv.

 20. Jag som är folkpartist tycker också att det tar för mycket tid från andra frågor, men att det måste vara viktigt att beslut får prövas. Går det inte att göra det i domstol kanske man måste ändra lagstiftningen för att det skall gå att göra det. Jag ogillar tanken på att man skall kunna gå om kring och täcka ansiktet i undervisningssituationer där barn finns med. Jag tror att det kan vara svårare med ett allmänt förbud som gäller offentliga platser, där kan man ju diskutera om inte religionsfriheten måste respekteras. Går det inte att komma till tals med moderata företrädare för islam och diskutera om inte det kan vara tillåtet för kvinnor att slippa bära niqab eller burka på vissa arbetsplater, det vore bättre om muslimer kunde visa tydligare att de är beredda att acceptera våra synpunkter på lämplig klädsel i arbetet. Jag tycker inte att det vore bra med skoluniformer för att visa att man är elev i en viss skola heller.

 21. Jag tycker att burka och liknande borde förbjudas på skolor, sjukhus, polistationer med mera för att det är ett bevis på ren och skär diskriminering av kvinnor och att det är inte kul att ha en lärare som man inte ens ser ansiktet på.

 22. ”Den fundamentala frågan kvarstår. Är det rimligt att kunna dölja sitt ansikte i en undervisningssituation?”

  Kort svar: none of your business.

  Långt svar:

  Men hörni. Oavsett vad ni tycker om hennes framtida yrkesutsikter så måste ni väl själva också fatta att hennes klädsel inte stör utbildningen i sig. Nog finns det säkert vissa som STÖR SIG på hennes klädsel, men det har varken dom eller ni någonting med att göra.

  Sen kanske denna kvinna aldrig faktiskt bli träslöjdslärare, för hon kan nog fastna i bandsågen, och fotomodellsprospektet ligger inte så högt. Men att gå in och pilla i hur utbildningen ska se ut är ju bara osmakligt.

  Inställningen som vissa av er liberaler verkar ha är att visst, att förbjuda ett visst plagg är en inskränkning av den personliga friheten, men å andra sidan rör det ju sig bara om skolan, som är en begränsad del av livet. Vi kan låtsas att diskursen faktiskt bara är begränsad till skolan, och inte alls är påeldad av den mer och mer påeldade rasismen i det här annars väldigt trevliga landet. Men skolan är inte en liten del av en skolelevs liv. Tvärtom är det en av de viktigaste delarna. Det är bra om skolmiljön är avspänd, öppen och respektfull. Och respekt går åt två håll. Respekt är inte samma sak som auktoritet. OK?

  Problemet är inte att vi inte lagstiftat om det här. Problemet i dagsläget är att det finns en föreställning om att skolan utan några riktiga argument ska kunna säga att X stör undervisningen och är därför inte ok. Om någonting ska göras så ska rektorernas makt att ta godtyckliga beslut minskas, inte ökas.

  Sitt inte där och skriv att hon inte kommer kunna arbeta i förskolan. Kanske blir hon extramamma till en grupp barn där både föräldrarna och barnen uppskattar henne. Det är inte er uppgift att spå i framtiden, så håll fingrarna borta.

  Att säga att den viktigaste delen av kommunikation går genom ansiktet är förstklassig bullshit. Detsamma gäller identifikation. Röstläge då? Kroppsspråk? Menar ni att man inte hör rösten ordentligt genom tyget och att man inte ser människans hållning och rörelser? Jobba lite på uppmärksamheten i såna fall.

  Till sist: burqa och niqab är 1) reaktioner mot, 2) konsekvenser av, och 3) uttryck för kvinnoförtryck. Att förbjuda dessa plagg löser på intet sätt problemet varesig i Sverige eller i världen i övrigt. Det är tvärtom ett extremt taktlöst sätt att arbeta för kvinnors rättigheter och utvecklingen av vår kultur. Att en integrationsminister uttrycker sig obrytt i catch phrases om en fråga om personlig frihet, att en partiledare helt sonika påstår att det är en ”självklarhet” att heltäckande klädsel leder till sämre utbildning, och att ett parti som kallar sig liberalt finner det passande att driva denna fråga så hårt är skrämmande.

  Jag vet att ni länge har lockat de mer korkade skikten av Sverige med er populistiska politik, men seriöst…. KARMA! 😀

 23. Ojoj, det verkar vara lite för sent. Mitt inlägg blev väldigt rörigt men jag tror att ni med lite möda klarar av att läsa det ändå. Jag ber som hemskt mycket om ursäkt.

 24. Kort svar: none of your business.

  Hvad gør underviseren så, når de øvrige 26 elever i protest stiller i fastelavnspåklædning inklusive hatte med pandelamper, fodboldklaphatte med mere, som jeg oplevede det som lærer på en teknisk skole?

  Min reaktion var ganske enkel – jeg meddelte eleverne, at JEG ikke havde behov for at undervise, men at ALLE elever ændrede påklædningen til noget normal, uden hovedtøj til næste time, hvilket faktisk blev efterkommet – af ALLE!

 25. Kenneth: så du tycker att man ska lagstifta med bakgrund till ett skämt som din klass körde? Det kanske är därför poltiken fp försöker bedriva är ett skämt?

  Om ”protesten” skedde i reaktion till en kvinna i heltäckande borde du ha reagerat på att klassen mobbade henne. Om protesten dessutom ledde till att en kvinna i sjalett eller annan avvikande klädsel upphörde med att utöva sin demokratiska frihet kan vi nog utan att skräda orden bara konstatera att terroristerna vann och du lät det hända.

 26. Jeg har ikke agiteret for andre love end et generelt forbud mod maskering. Dels indebærer maskering af enhver art en række risici, som alle kan forestille sig, dels er det en helt generel og daglig færdselsrisiko, når både udsynet til siderne og hørelsen begrænses – hvilket intet har med religion eller fremmedfjendskhed at gøre!

  At folk der forlader deres land, fordi de ikke kan leve med den religiøst betingede kultur, burde vel slet ikke medføre, at de så forsøger at indføre nøjagtigt det samme, når de nu engang har valgt at slå sig ned hos os vantro.

  Jeg tillod mig som lærer at sætte dagsordenen i klasserne, så der var ro og orden til det det drejede sig om – undervisningen – og kunne glæde mig over, at mine elever som helhed gennemførte med et resultat et godt stykke over landsgennemsnit, og det gjorde alle, uanset deres religion, og uden den daglige markering heraf i påklædningen.

  At der ikke bare var tale om en spøg fra elevernes side fremgik klart. De var nemlig i stigende grad utilfredse med de mange hensyn der efterhånden skulle udvises, såsom afskaffelse af svinekød i kantinen og indførelse af hallalstagtet kød, separate bade- og bederum, der indskrænkede flertallets bademuligheder tilsvarende, da de i forvejen begrænsede faciliteter derved blev begrænset yderligere.

  Der findes vel stadig omkring 1.000 forskellige religioner – bl.a. mange der accepterer flerkoneri – skal det i demokratiets hellige navn så ikke også være tilladt?

  Nogle vil ikke spise svinekød, andre mener køer og sågar rotter er hellige dyr, og ved gennemgang af diverse religioner vil man finde utallige eksempler på ”normer”, som trods alt næppe vil være acceptable – men det bør de måske også være?

 27. En afslutningsbemærkning.

  Jeg skal blot tillade mig at afslutte min deltagelse i nærværende debat, med noget, der kan opfattes dybt alvorligt eller det modsatte!

  Den muslimske indkaldelse til bøn – adhan – vil de fleste nok opfatte som ret højlydt, ligesom kirkeklokker, men det må naborerne naturligvis affinde sig med.

  En Østriger, der fik den dårlige idé at øve sig i at jodle i ”kirketiden”, er til gengæld idømt en bøde på ca. 5.000 kroner – for at forstyrre adhanen!

  Det tilladt at slagte på diverse religiøse måder – mon dyreværnsloven tillader nogen at aflive deres gamle hund eller kat på samme måde?

 28. Återigen Kenneth — none of your beeswax.

  Du säger att ”maskering” försämrar synbarhet och hörsel. Inte ditt problem.

  Du säger att det är ett uttryck för religiöst förtryck som dessa människor valt att lämna, och drar sedan slutsatsen att de automatiskt bör anamma vårt levnadssätt till punkt och pricka. Uppenbarligen har du fel. Det som får folk att lämna sina gamla länder varierar från person till person, och hur de anpassar sig till sina nya länder varierar också.

  Det är någonting mänskligt som vi inte kan ändra på. Om vi anser att det finns element i vår kultur som är bättre än inställningar i andra kulturer bör vi givetvis göra allt vi kan för att påverka dessa människor så att de ändrar sig. Men tvång är för det första inte en fruktbar strategi och för det andra FEL. Dina påbud passar sig inte i ett demokratiskt tankesätt.

  Exakt så här enkelt är det: man får göra vad man vill så länge man inte inkräktar på någon annans frihet. Tro inte att jag kämpar för muslimers rättigheter. Jag kämpar för mina.

 29. Kultur og tro følges desværre ofte ad, lige som hykleri og gudsbespottelse.

  ”Gud” (uanset den lokale betegnelse) har i sin ufejlbarlige visdom skabt alt – også ”urene dyr”, vantro, homoseksuelle, Hitler og ABBA!

  Når en ”kultur” går ind for omskæring, og derved ændrer guds skabelse, hvad er det så udtryk for?

  Fysisk skændes forsvarsløse børn for livet, men hvis man bekender sig til ”guds” overordnede rolle, så nærmer det sig vel hykleri eller gudsbespottelse, når man samtidig fornægter eller ændrer på han værk!

  Sharia med stening, håndsafhuggelse og andre ”humane straffemetoder” må jo så ligeledes være en demokratisk ret, når familieoverhovedet ikke har lyst til at ”anpassa” sig landets – efter hans mening – utilstrækkelige sanktionssystemer.

  ”Du säger att Tagg‧maskering” försämrar synbarhet och hörsel. Inte ditt problem.”

  JO, desværre og i allerhøjeste grad, for hvis jeg påkører en fodgænger eller cyklist, selv om vedkommendes påklædning er årsagen til sammenstødet, så vil jeg under alle omstændigheder komme til at bære ansvaret, ligesom ved en undvigemanøvre, der medfører at jeg af samme årsag støder ind i andre.

  Noget er mindre alvorligt, eller sørgmuntert:

  En østriger har således fået en bøde på ca. 5.000 kr. for at øver sig i at jodle, for det generede hans nabo i at høre den næppe mindre højrøstede ”adhan” når den kaldte til bøn.

  Men eksemplet illustrerer desværre, at tolerancen ikke er gensidig!

 30. Det är groteskt att Sverige tillåter att flickor ska utsättas för medeltida seder att gömma huvet i en säck för att männen inte ska bli sexuellt störande. Självklart får detta inte förekomma i Sverige. DO som borde vara den första att hindra att unga flickor tillåts diskrimineras på detta vis borde omedelbart avsättas. Hon är yr och har inte koll på den grundläggande diskrimineringsfrågan, den som ledde till att hon har ett jobb – diskriminering av kvinnor. Hedersmord, niqab och burka är alla sorgliga uttryck för gammal patriarkaliskt kvinnorförtryck. Att det praktiseras i Saudi-Arabien och Afghanistan är illa nog, men att Sveriges DO bidrar till att denna behandling av flickor får fortsätta i vårt land är inte acceptabelt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s