Socialdemokraterna i Stockholm presenterar i dag sitt skolprogram för kommande mandatperiod. Föga förvånande handlar det mycket om resurser och ganska lite om kunskap, trygghet och studiero. Några av förslagen är bra, och ligger väl i linje med den politik Folkpartiet fört i fyra år. Fortbildning för lärare, ökad lärarbehörighet,  och bra skolbibliotek är några frågor som det redan idag är stort fokus på. Det är bra att Socialdemokraterna nu har utvecklat någon som helst idé om hur de vill förbättra skolan.  För det har de inte haft under de senaste fyra åren.

Socialdemokraterna har i fyra års tid utfäst löften om mer resurser till skolan. Erfarenheter från tidigare S-styre i Stockholm är dock att man lovar runt i opposition, men håller tunt i verkligheten. Folkpartiet har under 4 år ökat grundskolans resurser med 15% (lågstadiet) respektive 13% (mellan- och högstadiet). Socialdemokraternas ökning 2003-2006 var 10% respektive 9%. När det gäller gymnasieskolan har vi ökat resurserna med 10% på fyra år, mot ynka 2% under (S) styre.

Nu lovar Socialdemokraterna att satsa en halv miljard om året i 4 år på skolan. En i mitt tycke lite svag satsning  – under den här mandatperioden har vi ökat resurserna med 2,5 miljarder. Dessutom riskerar (S) halva miljard att ätas upp om ansvaret för grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. När skolan för tre år sedan centraliserades till utbildningsnämnden ökade andelen resurser till undervisning från 52% av skolbudgeten till 61% (källa: Skolverket). Risken är stor att effekten blir omvänd om skolan återförs till stadsdelarna. En tioprocentig minskning av undervisningsbudgeten innebär en minskning med ca 600 miljoner – dvs hela den utlovade S-satsningen skulle ätas upp.

En titt på Socialdemokraternas initiativ i fullmäktige de senaste fyra åren ger ytterligare vägledning om vad som väntar Stockholms skolor i händelse av en rödgrön valseger. Listan nedan är en sammanställning av (S) initiativ i fullmäktige åren 2006-2010. Innehållet är  knapphändigt. Socialdemokraterna har under hela mandatperioden väckt sex motioner om skola. Roger Mogert, borgarråd och socialdemokraternas talesman i skolfrågor, har endast väckt tre motioner och två interpellationer under fyra års tid.

1. Grundskolan återförs till stadsdelsnämnerna (budgetkrav). Effekten av det blir troligen kraftigt minskade anslag till undervisningen. När utbildningsnämnden tog över ansvaret för grundskolan ökade andelen av skolans resurser som går till undervisning från 52% till 61%.

2. Betygsliknande skriftliga omdömen avskaffas (motion till fullmäktige).

3. Det blir vegetariska tisdagar på alla skolor (motion till fullmäktige)

Socialdemokraterna har därtill motionerat om nationella minoriteter, mer kontroll av fristående verksamheter, vidareutbildning för vårdpersonal och förbättrade rutiner i förskoleköken. Inte en enda motion handlar om kunskap, läsning, trygghet eller studiero.

När Folkpartiet var i opposition 2002-2006 skrevs mer än dubbelt så många motioner och interpellationer än vad Socialdemokraterna har gjort denna mandatperiod. Då handlade det bland annat om skriftliga omdömen, redovisning av skolk i terminsbetygen, plan mot mobbning och kränkande behandling, ordningsomdöme, spetsklasser, öronmärkning av förskolans resurser, särskolans framtid och SFI-peng. Samtliga förslag har vi nu genomfört. Även Sten Nordin kommenterar socialdemokraternas utspel i dag.

Socialdemokraternas politik har under de senaste åren präglats av ett genuint ointresse för skolan. Att man nu föreslår en rad åtgärder som redan är sjösatta är väl ett exempel på att partiet inte ens bemödat sig att ta reda på fakta. Det är en smula pinsamt.

Annonser

2 Comments »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s