I dag besökte jag Enbacksskolan i Tensta, ännu en i raden av raketskolor som på kort tid förbättrat kunskapsresultaten bland eleverna avsevärt. Med på besöket var Ann-Katrin Åslund, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Enbacksskolans högstadium är en relativt nytt, och har på bara några år fått rykte om sig som ”en skola där man pluggar” med en lång kö av sökande elever. Bakom framgångarna ligger ett tydligt fokus på kunskap, engagerade lärare, tydliga ordningsregler och tät föräldrasamverkan.

Rektor Malla Taipale var tillsammans med biträdande rektor Ann-Christin Lyth och intendenten Habte Fesahaye våra värdar för dagen. Dessutom ägnade jag en hel del tid åt att diskutera Enbacksskolans framgångar med delar av lärarkollegiet och eleverna i skolår sex.

98 procent av Enbacksskolan elever har ett annat modersmål än svenska. Men Enbacksskolan vill inte ses som en ”förortsskola” där man tycker synd om eleverna – tvärtom. Rektor Malla Taipale understryker att man ser sig som en Stockholmsskola som vilken annan, med tydliga kunskapskrav och förväntningar på såväl elever som föräldrar. Varje läsår inleds med ett enskilt samtal mellan lärare, elev och dennes föräldrar. Samtalet handlar mycket om förväntningar och lägger en viktig grund för arbetet hela läsåret. 2008 blev 83 procent av niorna behöriga till gymnasiet, en siffra som stigit med nära 20 procentenheter på bara två år. Enligt lärarkollegiet kan den siffran mycket väl stiga ytterligare när årets nior går ut i juni.

Över en kopp kaffe och en macka diskuterade jag framgångsfaktorerna med ett antal av Enbacksskolans lärare. Samtalet kretsade mycket kring tydliga mål och kunskapsfokus, konsekventa ordningsregler och de goda kontakterna med elevernas föräldrar. Flera av lärarna underströk att Enbacksskolan har ett relativt traditionellt arbetssätt – hit kommer eleverna för att lära sig och plugga, inte för andra aktiviteter. Klimatet på skolan präglas i hög grad av att det är okej att vara duktig. Enskilda elevers eller hela klassers framgångar visas upp och firas.

Också pojkarna är, och tillåts vara, duktiga på Enbacksskolan. Det är ju ett stort problem i den svenska skolan att pojkar presterar allt sämre i förhållande till flickorna, men de höga förväntningarna gäller också killarna på Enbacksskolan vilket lett till bättre resultat även för dessa. 

Häromdagen föreslog utbildningsminister Jan Björklund att elever som konsekvent bryter mot skolans ordningsregler ska kunna få ”försittning” tidigt på morgonen som en disciplinär åtgärd. På Enbacksskolan är detta redan verklighet. Varje onsdagmorgon klockan 07:00 samlas rektor, några lärare och de elever som fått försittning på grund av upprepade anmärkningar mot skolans ordningsregler. Den som vid fem tillfällen kommit för sent till lektioner, stört arbetsron på lektionerna eller brutit mot andra ordningsregler kallas till försittning via brev från rektor. På försittningen får eleven i lugn och ro fundera över vad som orsakat försittningen, och vilket stöd han eller hon behöver för att det inte ska hända igen. Stödet för åtgärden är stort bland föräldrarna och eleverna respekterar att detta blir konsekvensen om man inte följer ordningsreglerna.

Ytterligare ett kvitto på Enbacksskolan populatitet fick jag vid vårt möte med eleverna i årskurs sex. Redan innan besöket hade jag fått brev från de ca 40 eleverna i sexan, eftersom bara ett 30-tal av dem kan beredas plats i sjuan. Detta på grund av att Enbacksskolan har två parallella klasser upp till sexan, men bara enparallelligt högstadium. Jag har stor förståelse för de elever som är ledsna och besvikna över att de inte kan gå kvar i Enbacksskolan i höst.

Eleverna hade många kreativa förslag till hur man skulle kunna få plats med fler elever i skolans högstadium. Jag tycker det är oerhört roligt med elever som visar ett sånt engagemang för sin skola och sin egen framtid. Samtidigt är skolplanering ingen enkel fråga, och jag hoppas att de som inte kan gå kvar kommer trivas på sina nya skolor. Åren på Enbacken har definitivt gjort dem väl rustade för fortsättningen!

Annonser

2 kommentarer »

  1. Pingback: God kväll! –

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s