Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Nu nås vi av beskedet att staden skär ner på antalet undervisningstimmar på gymnasiet på grund av lokal- och personalbrist. Liberalerna är djupt kritiska till detta.

I Stockholms stad är det vid dags dato 1 029 nyanlända ungdomar som i nuläget är berättigade till en plats på språkintroduktionsprogrammet enligt DN (3/2). Av dessa står 317 ungdomar i kö. Skolan är den absolut viktigaste faktorn för att motverka utanförskap och ge kunskaper som leder vidare till ett bra liv i Sverige.

Förmår staden inte satsa på det, så att dessa unga får en utbildning, riskerar vi att förlora många av dessa unga samt öka kostnaderna för samhället i andra änden. Det rimmar förstås mycket illa med majoritetens vackra ord om ett Stockholm som håller samman. Icke desto mindre är det precis vad som i så fall sker. Liberalerna kommer att motsätta sig neddragningen. Hyr in de lokaler som behövs, hyr in lärare och annan personal från utbildningsanordnare och studieförbund. Att bara luta sig tillbaka och skära ner på undervisningen är ett svek mot ungdomarna.

Jag berättar i DN här.

Riv inte Stureplan

I Stockholms stadsbyggnadsnämnd finns omfattande planer på ombyggnation och rivning av fastigheter vid Stureplan, i kvarteret Sperlingens backe. Om planerna går i igenom kommer det i princip att innebära att Stureplan som vi idag känner det stänger ner i minst sju år. Nu börjar fastighetsägare och hyresgäster i området att larma om att de inte kommer att kunna fortsätta med de verksamheter de driver. ”Sveriges nöjescentrum släcks ned under extremt lång tid”, skriver en rad näringsidkare i området i ett gemensamt remissvar som går att hitta via denna länk.

De fungerande nöjeskluster vi har ska vi inte riva och planera bort, de ska vi värna. Av kampen om Debaser ser vi hur oerhört svårt det är att få till fungerande konsertlokaler när de en gång gått förlorade. Det är svårt för att inte säga omöjligt att planera fram en levande stadsmiljö bakom ett skrivbord. Att då riva en av Stockholms urbana stadskärnor är naturligtvis ett vansinne. Det måste stoppas.

Om detta skriver jag och Björn Ljung, min partikollega och gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, idag på SvD Brännpunkt.

 

Liberalerna har tagit del av dokument som visar att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad har satt igång en process inför en ansökan om Vinter-OS 2026. En förstudie om 80 timmar har upphandlats från Ernst & Young.

Självklart skulle Stockholm kunna ha ett vinter-OS. Det skulle vara jätteroligt om människor från hela världen fick anledning att åka hit och se vilken fantastisk stad Stockholm är. Men i politiken måste man prioritera. Ett eventuellt beslut om att ansöka om OS får inte tränga ut de stora infrastrukturinvesteringar som Stockholm behöver. Och notan får inte skickas till skattebetalarna. OS får inte bli en rödgrönrosa lyxfälla.

Läs mer på Expressen debatt.

Fel lägga ned servicehus

Just nu rapporteras om att många kommuner väljer att lägga ned äldreboenden samtidigt som många äldre vill flytta hemifrån. SVT har producerat en dokumentär om detta. Där framgår att landets kommuner lagt ned omkring 32 000 platser i särskilt boende under 2000-talet. Det motsvarar var fjärde boende.

Också i Stockholm pågår detta. Samtidigt som omkring 40 procent får avslag på sina ansökningar om att flytta till äldreboende eller servicehus så finns det många tomma platser på servicehusen. ”Minskad efterfrågan” används av stadsdelsnämnderna som argument att lägga ned platser. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och Liberalerna föreslår att människor över 85 år borde få flytta om de vill det, utan så kallad biståndsbedömning. Om detta intervjuades jag i SVT häromdagen.

Om inte de S-styrda storstäderna och S-MP-regeringen tar sitt ansvar för att höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön och karriärmöjligheterna för lärare – särskilt på skolor med tuffare utmaningar – kommer vi inte att klara lärarförsörjningen och inte höja kunskapsresultaten. Idag skriver jag tillsammans med Christer Nylander, Liberalernas utbildningspolitiske talesperson, om detta på Lärarnas tidnings debattsida. Läs hela artikeln här.

Idag högtidlighålls Fadimedagen till minne av Fadime Sahindals död år 2002. Fadime mördades av sin far för att hon själv ville välja sitt liv istället för att leva enligt släktens påbud.

För att bekämpa hederskulturernas förtryck och våld har Liberalerna föreslagit att en särskild åtgärdsplan mot hedersförtryck ska tas fram i Stockholm. Men hittills har de rödgrönrosa sagt nej till förslaget i både utbildningsnämnden och i socialnämnden – trots att t.ex. Spånga-Tensta stadsdel svarat att de efterlyser precis en sådan typ av åtgärd. Det är att sticka huvudet i sanden att tro att hedersförtrycket löses av sig själv bara genom att bekämpa våld i nära relationer även om också det är en mycket viktig kamp. Vi måste våga se och arbeta mot alla former av förtryck och våld, men också se att olika problem kräver olika insatser.

Ett problem är att ingen idag vet hur många unga i Stockholm som berörs. 2009 tog jag och dåvarande socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) initiativ till en undersökning av just detta. Den visade bland annat att omkring 3 000 tonårsflickor i Stockholm lever med så allvarliga hedersrelaterade livsbegränsningar, att de kränker flickornas rättigheter och bryter mot svensk lag. Det är en rent förfärande siffra. Undersökningen ledde till flera åtgärder. För att inte vända bort blicken inför detta samhällsproblem måste vi göra om undersökningen och ta fram åtgärder. Men detta verkar den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset tyvärr tycka är onödigt…

Idag, på minnesdagen av Fadime Sahindals död, fortsätter liberalers arbete för varje individs rätt att leva sitt eget liv.

DN skriver om Liberalernas förslag och majoritetens syn på hedersförtryck här. Min partikollega Gulan Avci skriver i Metro debatt här.

Problemen med Samtrans skolskjutsar tycks aldrig upphöra. Jag har under hela hösten återkommande blivit kontaktad av föräldrar som vittnar om att problemen med Samtrans fortgår. Förtvivlade och frustrerade föräldrar som rapporterar om uteblivna skolskjutsar, kraftiga förseningar och rent trafikosäkra transporter. Idag i P4 Stockholm.

Avtalet trädde ikraft sommaren 2014, när jag fortfarande var ansvarigt borgarråd i Stockholm. När jag fick kännedom om problemen och det var uppenbart att Samtrans inte klarade av det mycket omfattande uppdraget föreslog Liberalerna att avtalet skulle hävas. Det vägrade den nya, rödgröna majoriteten gå med på.

I juni i år löper stadens avtal med Samtrans ut. Ett ypperligt tillfälle för staden att kliva ur ett avtal som inte fungerar.

Bekymrande nog verkar den staden inte ha några sådana planer. Enligt skolborgarrådet Olle Burell kan det dröja till 2017 innan en ny lösning kan finnas på plats, enligt DN. Det är som att den rödgrönrosa majoriteten inte vill göra något åt problemen med Samtrans.

Jag föreslår nu kommunstyrelsen att inte acceptera att nuvarande avtal förlängs automatiskt då perioden löper ut i juni 2016, samt att skyndsamt börja planera inför en ny upphandling av skolskjutsar och persontransporter. Det finns ingen anledning att automatiskt förlänga ett avtal som uppenbarligen inte fungerar.

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 5 098 andra följare

%d bloggare gillar detta: