Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Sedan en tid tillbaka finns en trend om den ”öppna skolan” – skolan mitt i byn. Denna idé har jag skarpa invändningar mot. Skolan är inte en allmän plats dit vem som helst ska ha tillträde. Om detta skriver jag i Dagens Samhälle idag.

Idag behandlar utbildningsnämnden ett förslag om nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholm. I förslaget vill man stryka bort alla skrivningar om barngruppers storlek, om förskollärartäthet och om personaltäthet på de fristående verksamheterna. Besluten berör ungefär 20 000 barn i Stockholm som idag går på fristående förskola. Skolborgarrådet Burell försvarar förslaget i DN här.

Genom detta skickar den rödgrönrosa majoriteten en tydlig signal att barngruppernas storlek inte är viktig i Stockholm och man kan verkligen fråga sig varför Socialdemokraterna väljer att ta strid mot små barngrupper.

Tyvärr tror jag att svaret är lika enkelt som ledsamt. (S) i Stockholm tycker inte att barngrupper och förskollärartäthet är så viktigt. Skolborgarrådet Burell har flera gånger fört resonemang i kommunfullmäktiges talarstol  om just detta – att barngruppernas storlek kanske inte är så viktigt för kvaliteten som många nog uppfattar det som.

Jag är övertygad om att den tydliga signal som funnits i Stockholm både mot fristående och mot kommunala förskolor har bidragit till den höga kvalitet och den höga föräldranöjdhet vi har sett de senaste åren. Jag är orolig för att Stockholms stads ambition om hög kvalitet i förskolan nu avbryts – och det får återverkningar även för fristående verksamheter som verkar här.

Idag har jag presenterat ett lite oortodoxt förslag. Jag föreslår att staden ska utreda förutsättningarna för att helt enkelt själv finansiera fler platser på förskollärarutbildningen i regionen.

Bakgrunden är att bristen på förskollärare är skriande. För att täcka stadens behov behöver vi rekrytera samtliga förskollärare som utexamineras från Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Mälardalens högskola. Det säger sig självt att det inte kommer att fungera. Till detta kommer att andelen förskollärare behöver öka om förskolans kvalitet och dess pedagogiska uppdrag ska kunna stärkas.

I det läget har regeringen valt att minska på platserna på förskollärarutbildningen vid Stockholms lärosäten. Man gör alltså raka motsatsen till vad som behövs.

När regeringen sviker bör staden visa handlingskraft i de framtidsfrågor som är viktiga för Stockholm. Dit hör att rekrytera utbildade och skickliga lärare.

Stockholmsbloggen skriver om förslaget här

Ta vara på elevengagemanget

Helgens landsmöte har gått och från och med nu – när de sista formella besluten har fattats – leder jag Liberalerna i Stockholms stadshus. Det känns bra!

På torsdag behandlar utbildningsnämnden ett förslag för bättre elevinflytande i Stockholms skolor. Liberalerna har föreslagit att staden ska erbjuda en årlig utbildning för engagerade i elevråd och elevkårer. Påfallande ofta när jag träffar makthavare i politiken eller näringslivet visar det sig att de varit engagerade i elevrådet under sin skoltid. Elevråd och -kårer är utmärkta forum att lära sig grunderna för föreningsdemokrati och påverkan. Men ett bekymmer är att det kan vara svårt att få lära sig vad som gäller, hur man kan påverka och vad man kan tycka till om som elevrådsaktiv.

Detta fick jag höra när jag i våras träffade ett antal elevrådsaktiva från Södermalms grundskolor. Därför föreslår jag att staden erbjuder en utbildningsdag för elevråd och -kårer. Förslaget har nu tagits emot positivt av utbildningsförvaltningen. Fler ska känna att man vågar gå med i elevkåren, påverka och bidra med sitt engagemang.

Stockholmdirekt skriver om detta.

Länk till förslaget och länk till förvaltningens svar

Tänk om tio procent av de statliga myndigheter som ligger i Stockholms innerstad flyttade till stadsdelar som Tensta och Rinkeby, vad det skulle kunna innebära för staden och stadsdelarna. Men ska vi lyckas få några flyttar till stånd måste staden aktivt jobba mot regeringen för att få flyttarna att hända. Jag är inte främmande för att prova hyresrabatter om det är det som får statliga myndigheter att få ihop kalkylen.

Detta anförande höll jag vid budgetfullmäktiges sammanträde den 18 november. Det talade ordet gäller såklart.

Ordförande, fullmäktige,

Stockholm är en av världens mest öppna och toleranta städer. Hit söker sig människor för att man vill leva sina egna liv, fria från förtryck och fördomar. Detta är en av Stockholms främsta tillgångar.

Men samtidigt ska vi inte sopa storstadens problem under mattan. Stockholm är också en segregerad stad. I segregationens spår följer arbetslöshet, utanförskap och också risk för radikalisering och extremism. Jag är rätt oklar över vad majoritetens svar på dessa utmaningar är. Man pratar mycket men gör desto mindre.

Jag tror inte att utskott och kommissioner löser segregationen. Inte heller att bygga ännu mer allmännytta i områden som redan idag domineras av allmännyttan. Istället måste vi ta itu med den föreställning som rått i Sverige sedan 1930-talet. Den att det är en smart idé att separera arbete, bostäder och handel. Vi måste återigen bygga stad, där dessa verksamheter finns sida vid sida.

Vi måste använda de redskap vi har. Därför har det gjort mig så bedrövad att se hur majoriteten stoppat flytten av kommunala förvaltningar till ytterstaden. Man har heller inte lyft ett finger för att locka till sig statliga myndigheter.

I Stockholms innerstad finns idag drygt 100 myndigheter och domstolar. Tänk om tio procent av dessa skulle flytta till Tensta, Rinkeby, Skärholmen eller Husby? Då måste staden börja jobba med det aktivt. Erbjuda fastigheter och mark. Jag är inte ens främmande för att ge hyresrabatter.

För så viktigt är det. Med fler arbetsplatser kommer handel, service och utbyte av idéer och tankar. Jag vägrar att tro att alla myndigheter i Sverige är lika fördomsfulla som diskrimineringsombudsmannen tycks vara. Så, Karin Wanngård, gå till offensiv. Visa upp hela staden för myndigheter och förvaltningar. Det tjänar vi alla på.

Idag skriver jag tillsammans med Gulan Avci på Stockholmdirekts debattsida om behovet av en bättre integrationspolitik i Stockholm. Fantastiska insatser görs just nu av stadens anställda och av tusentals frivilliga. Det akuta mottagandet och att skaffa fram sängplatser och boenden är en enorm utmaning. Men det är ändå den enkla biten i förhållande till att ge riktiga bostäder, riktiga jobb, utbildning för alla de som inte kan ett ord svenska, bra undervisning till alla barn som kommer hit.

Du kan läsa artikeln på Stockholmsbloggen.

Detta anförande hölls vid Stockholms stads budgetfullmäktigesammanträde den 18 november 2015. Det talade ordet gäller förstås.

Den här debatten ska handla om Stockholm, om stockholmarna, om våra skattepengar, stora delar av vår välfärd. Men mitt i en debatt om skolpeng eller cykelbanor kommer våra tankar att vara någon annanstans. På gatorna i Paris. Hos offren och deras anhöriga. De kommer att vandra iväg till de fasansfulla scenerna på teatern och inne på barerna. Hela vår världsbild skakas nu av det som skedde i Paris i fredags och nu på morgonen.

Paris och Stockholm är två öppna, europeiska städer. Vi tar båda del av det humanistiska kulturarv som präglar Europa. Öppenhet, demokrati och frihet. Rätten att bestämma över sitt eget liv. Men också skyldigheten att ta ansvar för sitt eget liv och att värna vår demokrati. Eller som en känd parisare, Jean-Paul Sartre, skrev: ”Jag kan inte göra friheten till mitt mål om jag inte gör andras frihet lika mycket till mitt mål”.

För Paris och Stockholm delar också det svarta. En ökande extremism, den självpåtagna rätten att bestämma över andras liv, utanförskap och arbetslöshet. Den öppna, liberala staden innehåller faktiskt också ondskan. Den ondska som krävt 129 liv finns också här i Stockholm.

De utmaningar som Europa står inför måste påverka politiken också här. Vi måste nu få fram den strategi mot extremism som det talats så länge om. Det dokument som socialnämnden tog fram i våras måste samtidigt upphöra att gälla. Staden måste börja agera professionellt och ta stöd av de experter som faktiskt finns på området.

Samtidigt som vår stad påverkas av extremismen står Stockholm också inför en annan utmaning, den största vi sett på länge. Den flyktingström vi nu ser saknar motstycke i modern historia. Människor flyr för sina liv. Många av dem flyr från samma krafter som vi alla måste vara med och bekämpa.

I detta måste vi samarbeta. Jag har hittills sett en mycket liten vilja till samtal över blockgränserna när det gäller de framtida utmaningarna. Hittills har arbetet, på mycket goda grunder, helt fokuserat på den kortsiktiga utmaningen med att ta emot människor. Staden har en makalös personal som arbetar mer eller mindre dygnet runt. Frivilligorganisationer har gjort insatser som varit långt utöver det man kan förvänta sig.

Samtidigt är vi nog alla medvetna om att det stora arbetet ligger framför oss. Det är ett jättearbete att ordna tak över huvudet och mat åt nyanlända, men det är ingenting mot utmaningen att ge riktiga bostäder, riktiga jobb, utbildning för alla de som inte kan ett ord svenska, bra undervisning till alla barn som kommer hit.

I allt detta måste staden prioritera. Den som prioriterar allt, prioriterar i själva verket ingenting. Majoriteten pytsar ut någon miljon här och någon miljon där till olika mer eller mindre behjärtansvärda ändamål. Resultatet blir fler och fler projekt och fler och fler byråkrater. Samtidigt prioriteras stadens kärnverksamheter ned. Äldreomsorgen går med rekordunderskott, socialtjänsten får hjälpa till och finansiera underskott inom förskolan, rektorer varnar för besparingar inom skolan och sjukfrånvaron ökar.

Märkligt nog finns knappt något alls skrivet om flyktingkrisen i förslaget till budget. Det är som om majoriteten lyckats komma överens om en budget, finansierad med en kraftig skattehöjning och sedan inte orkat lägga om kursen när verkligheten förändrats. Lagt kort ligger är ofta en bra utgångspunkt, men i det här fallet signalerar det snarare en total insiktslöshet inför en verklighet i förändring.

Stockholm kräver nu ett tydligt ledarskap. Jag hoppas att den styrande majoriteten vågar ta upp en diskussion med oppositionen om hur vi ska lösa de problem som staden står inför. Hur klarar vi att bygga de bostäder som krävs, hur ändrar vi intagningsreglerna så att flyktingbarnen får de bästa förutsättningarna, hur stöttar vi socialsekreterarna så att de vill och orkar jobba kvar i sina yrken? Det är min bestämda uppfattning att vi både kan och bör lösa de långsiktiga problemen gemensamt. Det har Stockholm gjort förr.

Därmed yrkar jag bifall till Folkpartiet liberalernas budget!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 4 791 andra följare

%d bloggare gillar detta: