Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Inlägg märkta ‘Spetsklass’

Image

Adolf Fredriks musikklasser. Foto: Stockholms stad.

Adolf Fredriks musikklasser är en av Stockholms mest välkända skolor och erbjuder en unik sång- och körprofil. Det är därför inte så konstigt att skolan är extremt populär. Varje år ansöker drygt 1000 elever om plats på skolan. För att kunna möta söktrycket kommer utbildningsnämnden under 2014 att utreda möjligheten att inrätta en filial till Adolf Fredrik, i Norr- eller Söderort. Detta berättade jag om i fredagens ABC

Skolan tvingas i dag, på grund av det stora söktrycket, säga nej till elever som uppfyller alla kvalitetskrav efter avlagda färdighetsprov. Vi vill därför erbjuda fler musikaliska talanger möjligheten att gå i musikklasserna. Om allt faller väl ut kan en filial till Adolf Fredrik vara igång redan till höstterminen 2015. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential i skolan.

Läs mitt pressmeddelande här.

Read Full Post »

”Alla måste ha rätt att hitta rätt”, skriver Sofia Nerbrand i gårdagens lucköppning i SvD:s adventskalender. Dagens lucka rymmer en text från 2007 om behovet av en skola som inte offrar de studiebegåvade eleverna.

”– Jag vantrivdes i skolan, från första klass. Jag tror att jag använde min begåvning för att försöka vara så mycket som möjligt som alla andra. Om man inte får vara sig själv så är det en grogrund för depressioner” sa då, 2007, den dåvarande ordföranden i föreningen Mensa apropå sin tid i skolan. Han kunde berätta om den delen av den socialdemokratiska skolpolitiken som manade till kollektivets sammanhållning på den individuella utvecklingens bekostnad.

Att skolan ska kunna se både den extra studiebegåvade eleven och den som behöver extra stöd är en viktig, men tyvärr fortfarande kontroversiell del av en liberal skolpolitik. Alla elever har rätt att söka kunskap för sin egen skull. Många särbegåvade elever upplever sig utsatta och ifrågasatta för sin kunskapstörst. Det är givetvis förödande.

För någon vecka sedan kunde jag berätta att ytterligare två skolor – Engelbrektsskolan och Sturebyskolan – fått godkännande om att starta spetsklass i matematik från och med nästa läsår. De sällar sig till Spånga grundskola som vid höstterminsstarten startade sin spetsklass  – med goda erfarenheter efter det första halvåret.

Att skolan ska kunna ge extra utmaningar till den elev som behöver det är inte bara en självklarhet. Det är en nödvändighet. Hur kontroversiellt det fortfarande än tycks vara.

Read Full Post »

Svensk skola har länge haft svårt att utmana och sporra elever med en stor talang för teoretiska ämnen, till exempel i matematik. Genom spetsutbildningar ges även dessa elever  möjligheten att nå sin fulla potential. Alla elever i skolan, även de allra mest studiebegåvade, har rätt att få utvecklas och lära sig mer. Det är därför glädjande att det under läsåret 2014/2015 kommer att starta två helt nya spetsklasser i Stockholm.

Engelbrektsskolan och Sturebyskolan har av Skolverket blivit godkända att starta spetsutbildning i matematik från årskurs 7 och kommer således att sälla sig till Spånga grundskola, där spetsklasser med inriktning på matematik och naturorienterande ämnen bedrivs sedan i höstas. Läs mer i mitt pressmeddelande.

Matematiken är ett av skolans viktigaste ämnen och utgör en grund för ett fungerande samhälle. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyfta fram matematikens betydelse och stimulera till goda matematikkunskaper. Stockholmslyftet i matematik är en mycket viktig pusselbit i detta arbete. Spetsklasserna i matematik är en annan.

Read Full Post »

Sturebyskolan och Spånga grundskola ansöker om att få starta spetsklasser i grundskolan från och med 2012. Två utmärkta skolor som nu vill ge elever som brinner för matematik respektive naturvetenskap en utbildning utöver det vanliga. Om detta berättade även Radio Stockholm i dag.

Svensk skola har alltför länge haft svårt att utmana elever som har stor talang i t ex matte eller språk. Resultatet av den oförmågan är tyvärr ofta att elever tappar intresset. Att talang och intresse går till spillo på grund av skolans oförmåga att möta elevernas behov av utmaningar, är bedrövligt. Därför är jag oerhört glad över att Stockholm redan nästa år kan få en eller två skolor med spetsklasser. Att skolorna riktar in sig på matematik och naturvetenskap, två ämnen där vi verkligen behöver lyfta resultaten, är förstås extra bra.

Read Full Post »

Jag har precis kommit tillbaka från ett mycket intressant besök från Sturebyskolan, som ligger i södra delarna av Stockholm. Sturebyskolan är en stor skola med lite mer än 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Sturebyskolan har valt att dela in skolan i olika inriktningar för att alla elever som går där ska kunna läsa ämnen som intresserar just dem. Skolan erbjuder bl a klasser med fördjupade studier inom matematik och naturvetenskap. Undervisningen i dessa ämnen sker i ett högt tempo och under det sista året erbjuds eleverna att läsa in gymnasiets A-kurser i matematik och engelska. Detta är möjligt genom ett samarbete med Farsta gymnasium där elever och lärare bl a möts genom en IT-baserad plattform.

(more…)

Read Full Post »

Till hösten startar tio spetsutbildningar för studiebegåvade elever på gymnasier runt om i Sverige. Äntligen tillåts elever som är riktigt bra på till exempel matte eller samhällskunskap göra det som idrottstalanger fått göra i decennier, nämligen gå i en skola som utmanar deras enorma begåvning.

Globala gymnasiet i Stockholm har i särklass flest sökande till sin spetsklass i hela Sverige. Flera andra Stockholmsgymnasier ansökte om spetsklasser, men fick nej från Skolverket som valde att fördela utbildningarna jämnt över landet. Utbildningens kvalitet och söktrycket från eleverna borde rimligen vara vägledande för vilka skolor som får spetsklasser – inte regionala hänsyn. Det är hög tid att Stockholm gymnasister får fler spetsklasser att välja på.

Se inslag om detta på ABC.

Read Full Post »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 814 andra följare

%d bloggers like this: