Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Jag har den senaste tiden fått en hel del frågor om den satsning på höjda lärarlöner som vi i Alliansen presenterade i juni. Låt mig vara tydlig direkt. Självklart gäller löftet! Pengarna finns och är avsatta, men tyvärr tar den politiska processen lite tid.

Vi i Alliansen är överens om att höja lärarlönerna med 101 miljoner kronor från 1 juli i år. Men innan pengarna kan betalas ut måste kommunfullmäktige, p g a beloppets storlek, också fatta ett beslut i frågan. Något som kommer att ske under november månad. Det innebär att alla lärare, från förskola till vuxenutbildning, kommer att få en tidig julklapp i år då pengarna betalas ut retroaktivt.

Lärarlönesatsningen är en del i de ansträngningar vi i Alliansen gör för att visa att lärarna är en av de absolut viktigaste yrkesgrupperna i ett växande Stockholm. I Stockholms stad har medianlönen för en lärare nu höjts med över 7 000 kronor sedan 2006. Det är bra, men räcker inte. Folkpartiets mål är att Stockholms lärare ska ha Sveriges högsta lärarlöner före 2018 års utgång. Och vi är beredda att följa upp orden med handling.

En god arbetsmiljö är också viktigt för att staden ska kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Lärares administrativa arbetsbörda ska därför minska, så att mer tid blir över till det pedagogiska uppdraget, genom att arbetsuppgifter lyfts bort eller förenklas. Alla lärare måste få mer tid till kompetensutveckling, kollegialt lärande och att förarbeta och efterarbeta sina lektioner.

Varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor.  I Stockholm fortsätter vi därför satsningen på höjda lärarlöner, ökade möjligheter till att göra karriär inom läraryrket och en förbättrad arbetsmiljö.

SvD skriver om detta här.

Feminism utan socialism

Stockholms stad är sannolikt en av världens mest jämställda städer på det politiska området. Varannan ledamot av fullmäktige är kvinna. Om detta intervjuas jag idag i Dagens Nyheter. I  artikeln (som ännu inte finns på nätet) hävdar jag att det knappast är någon slump att just Folkpartiet ligger i topp när det gäller hög kvinnlig representation. Men också att det personliga ledarskapet är oerhört viktigt om man vill få fram fler kvinnor till politiska toppositioner. I Stockholm har Jan Björklund spelat en avgörande roll för att det idag finns så många kvinnor på centrala platser. 

Mitt parti, Folkpartiet, har en stolt historia av kvinnliga ledare som tagit plats. Selma Lagerlöf, Kerstin Hesselgren och Anna Whitlock (verklighetens fröken Friman) är några exempel på kvinnor som gjorde skillnad, och som visade vägen också för andra. Liberala företrädare som Elin Wägner banade väg för rösträtten.

Listan på liberala feministiska initiativ är lång. Det var liberaler som Cecilia Nettelbrandt och Ingrid Gärde Widemar som motade bort sambeskattningen som feminister i andra europeiska länder nu kämpar för att avskaffa. Liberala reformer drev fram utbyggnaden av barnomsorgen, viktig för att möjliggöra för fler kvinnor att arbeta och bli självständiga. Det var Bengt Westerberg som drev fram den första pappamånaden – och Lars Leijonborg som införde jämställdhetsbonusen. Nu går Folkpartiet till val på att möjliggöra för kvinnor i akademikeryrken som lärare och sjuksköterskor att göra också lönekarriär genom karriärtjänster. Genom Barbro Westerholm och andra liberaler lägger vi förslag om att göra pensionerna mer jämställda så att fler kvinnor ska slippa leva på garantipension.

Representation är viktigt. Av Folkpartiets åtta statsråd sedan 2006 har fyra varit kvinnor (Cecilia Malmström, Nyamko Sabuni, Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm) och fyra varit män (Lars Leijonborg, Tobias Krantz, Erik Ullenhag och Jan Björklund). Här i Stockholm leds Folkpartiet av kvinnor på samtliga toppuppdrag; Anna Starbrink och Birgitta Rydberg i Stockholms läns landsting, Madeleine Sjöstedt och jag som borgarråd i staden.

Inte ”bara” könsmässigt, utan också vad gäller andra typer av erfarenheter, livsbetingelser och ursprung tjänar demokratin på att många röster hörs. Att ta plats där makten finns – om det så är i företaget, i föreningen eller i politiken – ska vara lika naturligt för kvinnor som för män. Folkpartiet har ett stolt track record. Vi vill fortsätta att ta feministiska initiativ i hundra år till.

47 nya grundskolor

Igår var en händelserik dag. Inte nog med att finansborgarrådet Sten Nordin (M) och jag hade glädjen att kunna inviga den helt nya Mariehällsskolan. Efter invigningen kunde vi även presentera en helt ny långsiktig elevantalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Den första i sitt slag.

Nya grundskolor

Som jag skrivit många gånger förut här på bloggen så växer Stockholm mycket snabbt. Det gäller inte minst barn och unga i skolålder. Redan till 2020 förväntas antalet 6-18 åringar att ha ökat med omkring 20 000. Det är en ökning av elever som är nästan lika stor som det totala antalet elever i Malmös grundskolor. Behovet av nya skolor är därför stort, både på kort och lång sikt, och nya skolor planeras över hela staden. Totalt måste vi bygga minst 47 nya grundskolor fram till 2040.

Felaktiga befolknings- och elevtalsprognoser, och på sina håll en alltför naiv stadsplanering, har tyvärr gjort att vi i vissa stadsdelar har halkat efter i planeringen. Det är inte bra. Vi arbetar nu hårt med att få fram nya skolor och skolplatser. Och fram till 2020 kommer vi att bygga minst 11 nya grundskolor, för att möta de behov som finns på kort sikt. I år har två av dessa skolor blivit klara – Lugnets skola i Hammarby Sjöstad och Mariehällsskolan i Annedal.

 

Mariehällsskolan invigd

MariehällsskolanIdag hade finansborgarrådet Sten Nordin och jag den stora äran att få medverka vid Mariehällsskolans invigning. En smått fantastisk invigning med både uppträdande av Alcazar och besök av glassbilen. Svårt att tänka sig en roligare första dag för alla de barn som nu påbörjar sin skolgång i den nya skolan. Ett stort tack för att jag fick vara en del av er dag!

Mariehällsskolan är byggd nära mitten av Annedalsområdet och blir därigenom verkligen en skola mitt i byn, precis som det ska vara. Skolan är en av de viktigaste arbetsplatserna som vi har och därför tycker jag det är så viktigt att den också får den plats som den förtjänar – både fysiskt i stadsmiljön och i samhället i stort. Skolan är viktig.

KlippbandLika roligt som det var att idag inviga vår allra senaste skola, lika viktigt är det att vi nu fortsätter arbeta hårt med att få fram nya skolor och skolplatser. Mariehällsskolan är bara en av de 11 skolor som planeras för att möta det ökande elevantalet i det växande Stockholm fram till 2020. Och därefter krävs många, många till. Det är därför viktigt att vi i ett tidigt skede i utvecklingen av nya stadsdelar planerar för och bygger skolor.

Fakta:

Den nya skolan inrymmer årskurserna F-6 med plats för cirka 760 elever, men kommer initialt att ha årskurserna F-4. Skolan är miljöklassad och har en stor skolgård med bland annat lekutrustning och fotbollsplan.

Igår presenterade Socialdemokraterna förslag om att höja lärarlönerna med sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Åtminstone var det vad medierna rapporterade att Socialdemokraterna gjorde.

Jag vet av erfarenhet att Socialdemokraterna aldrig höjt lärarlöner mer än vad som varit absolut tvunget. Här i Stockholm har partiet inte ens i opposition avsatt pengar i sin alternativbudget för 2014. Det har f ö Miljöpartiet inte heller gjort. Detta trots att ett parti i opposition alltid har mer pengar än majoriteten…

Nåväl, nu kom alltså besked om höjda lärarlöner också från Socialdemokraterna. Lärarfacken jublade. Aningens för tidigt skulle jag säga. Så här står det nämligen i partiets rapport: 

”Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket kommer vi att tillsammans
med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att
höja lärarnas löner. 2,5 miljarder kronor avsätts årligen till den nationella samlingen
för läraryrket.”

Partiet lovar alltså inte att avsätta pengar till höjda lärarlöner utan endast att föra en dialog kring detta och att pengarna avsätts för den ”nationella samlingen för läraryrket”.

Jag tror att denna glidning är helt avsiktligt. Om arbetsmarknadens parter, som ju rimligen också omfattar t ex Kommunalarbetarförbundet, inte kommer överens är jag helt övertygad om att dessa pengar kommer att gå till ”skolan” i största allmänhet och inte till höjda lärarlöner specifikt. Det skulle knappast höja läraryrkets status.

Lotta presenterar FP:s skolpolitiska program

Nu har jag presenterat Folkpartiets prioriteringar för skolorna i Stockholm under de kommande fyra åren (läs hela programmet här). Bland förslagen, som Folkpartiet går till val på, finns omfattande satsningar på lågstadiet, liksom på elevhälsan och på tidiga insatser för de elever som behöver mer stöd. Jag presenterar även innehållet i programmet på Stockholmsbloggen.

Låt mig peka ut några angelägna satsningar. För att fler elever tidigt ska få det stöd de behöver krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Folkpartiet vill därför satsa minst 200 miljoner kronor extra på att anställa fler speciallärare, särskilt riktat mot de lägre årskurserna, och på att stärka elevhälsan.

Klassresan börjar i klassrummet, och lågstadiet är skolgångens bärande grund. Alla elever ska tidigt lära sig läsa och skriva och tidigt förstår matematikens grunder är oerhört viktigt för goda resultat högre upp i åren. För detta är mötet mellan lärare och elev avgörande. Folkpartiet vill därför under mandatperioden satsa minst 250 miljoner kronor extra för att lyfta lågstadiet och anställa fler lärare.

Skolan tjänar på högre lärarlöner. Därför vill jag och mitt parti att Stockholms stad under nästa mandatperiod ska kunna erbjuda Sveriges högsta lärarlöner till de förskollärare och lärare som arbetar här, eller som vill söka sig hit.

Stockholms stad kommer, om Folkpartiet får bestämma, att anställa ytterligare 550 förstelärare, som vardera höjer sin lön med ytterligare 5000 kronor i månaden. Och det är dags att införa karriärtjänster också i förskolan – jag vill att 600 förstelärartjänster införs i Stockholms stads förskolor fram till 2018.

I motsats till många andra kommuner har Stockholms stad lyckats höja lärarlönerna under de senaste åren. Det är bra, men vi måste fortsätta höja lönerna. Det är dags att värdera kvinnliga akademikergrupper, som förskollärare och lärare, lika högt som mansdominerade branscher. Det är ett konkret exempel på feminism utan socialism – och det är en viktig satsning för att höja kunskapsresultaten i skolan.

Några av punkterna ur programmet:

  • Ge Stockholms förskollärare Sveriges högsta förskollärarlöner
  • Inrätta 600 förstelärartjänster i förskolan
  • Ge Stockholms lärare Sveriges högsta lärarlöner
  • Anställ ytterligare 550 förstelärare i skolan
  • Satsa 200 miljoner på fler speciallärare och stärkt elevhälsa
  • Inför språkförståelsetest i förskoleklass
  • Satsa 250 miljoner på lågstadielyft
  • Inför maxtak på fritids

Idag skriver Gulan Avci och jag i Dagens Samhälle om rutavdraget (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/rut-ger-invandrare-en-chans-att-fa-jobb-10198). Vänstern försöker nu utmåla hushållsnära tjänster som en angelägenhet för överklassen. Sanningen är att rutavdraget utnyttjas av människor i alla inkomstklasser. Den enskilt största gruppen som använder rutavdraget är kvinnor över 65 år. Genom hushållsnära tjänster får de hjälp att få vardagen att gå ihop.

Men rutavdraget har framför allt gjort det möjligt för många utlandsfödda kvinnor att starta företag och få jobb med kollektivavtal och pensioner. Två av tre anställda i sektorn kommer från ett tidigare utanförskap.

Detta har vi lyckats åstadkomma utan någon kostnad för statskassan: skatteintäkterna från de anställda och företagen kompenserar för skattebortfallet från köparna. Det kan inte beskrivas som något annat än en oerhörd framgång.

Folkpartiet står för feminism utan socialism och jobb istället för bidrag. Därför vill vi behålla rutavdraget.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 319 andra följare

%d bloggers like this: