Feeds:
Inlägg
Kommentarer

För trettonde året i rad presenterade idag Lärarförbundet sin rankning ”Sveriges bästa skolkommun”. Stockholms stad hamnar i topp vad det gäller hur mycket resurser som satsas på undervisning – vi satsar på vår skola. Landets övriga två storstäder gör det tyvärr inte, då Göteborg hamnar först på plats 123 och Malmö på plats 152 vad det gäller resurser till undervisning.

Faktum är att resurserna till skolan konsekvent har varit högre när Folkpartiet har ansvarat för skolan än när Socialdemokraterna har gjort det. I snitt har resursökningen till grundskolan varit 3,2 procent per år sedan Folkpartiet tog över, att jämföra med en ökning på 2,4 procent per år i snitt under 2002-2006 när (S) styrde skolan. Det är pengar som gör skillnad.

Resurser grundskola

Resurser gy

Totalt i rankningen hamnar Stockholm på ungefär samma plats som förra året (minus två steg), plats 144, medan Göteborg kommer på plats 234 och Malmö på plats 245. Det är beklagligt att skillnaderna ska vara så stora mellan landets tre största städer.

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns felaktigheter i lärartäthetssiffrorna för Stockholm 2013, vilket påverkar Stockholms rankingplacering i negativ riktning. Utbildningsförvaltningens i Stockholms stad bedömning är att den verkliga lärartätheten ligger i närheten av föregående läsårs nivå, alltså betydligt bättre än den publicerade statistiken. Med korrekta siffror hade Stockholms placering varit högre, speciellt eftersom dessa siffror räknas dubbelt i Lärarförbundets rankning.

Sedan Alliansen kom till makten i Stockholm 2006 har en rad förbättringar skett på skolområdet. Elevernas resultat har förbättrats på de allra flesta punkter som kan användas för att mäta resultatutveckling och resurserna till skolan har ökat. Vi har byggt ut sommarskolan och alla elever i grundskolan garanteras nu läxhjälp. Vi har ökat resurserna till de skolor och elever som har de största behoven. Vi har höjt lärarlönerna kraftigt. De senaste åtta åren har medianlönen för en lärare i Stockholms stad ökat med över 7 000 kronor, från cirka 25 500 2006 till drygt 33 000 2014. Folkpartiets mål är att Stockholms lärare ska ha Sveriges högsta lärarlöner före 2018 års utgång.

Skolan i Stockholm håller generellt sett mycket hög kvalitet. Men det räcker inte. Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever tidigt får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven.

Alliansen i Stockholms stad har beslutat att alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå kunskapsmålen har rätt till sommarskola. Sommarskolan är en, av flera, viktiga insatser för att stödja och hjälpa alla elever som har svårt att uppnå godkända betyg. För att ge fler barn och unga möjligheten att lära sig simma genomfördes också i år sommarsimskolor över hela staden. Samtliga elever i årskurs 6-9 som inte lärt sig simma i skolans ordinarie simundervisning erbjöds att delta. Båda dessa satsningar har nått mycket goda resultat.

Totalt deltog ca 700 elever i sommarskola och sommarsimskola. Av de 250 elever som deltog i simskolan klarade hela 156 att simma 200 meter. Och alla lärde sig att simma i någon mån. Det får anses som ett gott resultat.

Vad det gäller resultaten i sommarskolan ledde denna till att över 50 procent av eleverna i åk 9 har fått ett godkänt betyg. Tack vare detta ökar behörighetsgraden till gymnasiet med 0,6 procentenheter, från 86,0 till 86,6. Likaså ökar andelen som har godkända betyg i samtliga ämnen, från 77,8 till 78,2. Det högsta resultatet någonsin!

För att fånga upp ännu fler elever vill vi i Folkpartiet att alla elever som riskerar att inte klara målen ska ha rätt till extraundervisning på loven under hela skoltiden – alltså inte enbart under sommaren. Likaså vill vi att simskolan ska byggas ut och också genomföras på höst- och sportlovet.

Vi vill vidare starta ett försök med lördagsskola för grundskoleelever på samma sätt som det redan finns möjlighet till lördagsgymnasium. Lördagsskolan kan både ge en chans att komma ifatt och möjligheter till särskild fördjupning. Samtliga elever i stadens skolor ska också garanteras läxhjälp, i skolan eller på fritids.

Stockholms stad skolor håller hög kvalitet, men mer finns att göra. Vi vill därför minska klasserna och öka lärartätheten i lågstadiet. Alla elever ska få läxhjälp, erbjudas lovskola och lärarna måste få bättre betalt. Studieron måste öka.  Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever tidigt får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Där varje rektor och lärare får de resurser och den tid de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Jag har den senaste tiden fått en hel del frågor om den satsning på höjda lärarlöner som vi i Alliansen presenterade i juni. Låt mig vara tydlig direkt. Självklart gäller löftet! Pengarna finns och är avsatta, men tyvärr tar den politiska processen lite tid.

Vi i Alliansen är överens om att höja lärarlönerna med 101 miljoner kronor från 1 juli i år. Men innan pengarna kan betalas ut måste kommunfullmäktige, p g a beloppets storlek, också fatta ett beslut i frågan. Något som kommer att ske under november månad. Det innebär att alla lärare, från förskola till vuxenutbildning, kommer att få en tidig julklapp i år då pengarna betalas ut retroaktivt.

Lärarlönesatsningen är en del i de ansträngningar vi i Alliansen gör för att visa att lärarna är en av de absolut viktigaste yrkesgrupperna i ett växande Stockholm. I Stockholms stad har medianlönen för en lärare nu höjts med över 7 000 kronor sedan 2006. Det är bra, men räcker inte. Folkpartiets mål är att Stockholms lärare ska ha Sveriges högsta lärarlöner före 2018 års utgång. Och vi är beredda att följa upp orden med handling.

En god arbetsmiljö är också viktigt för att staden ska kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Lärares administrativa arbetsbörda ska därför minska, så att mer tid blir över till det pedagogiska uppdraget, genom att arbetsuppgifter lyfts bort eller förenklas. Alla lärare måste få mer tid till kompetensutveckling, kollegialt lärande och att förarbeta och efterarbeta sina lektioner.

Varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor.  I Stockholm fortsätter vi därför satsningen på höjda lärarlöner, ökade möjligheter till att göra karriär inom läraryrket och en förbättrad arbetsmiljö.

SvD skriver om detta här.

Feminism utan socialism

Stockholms stad är sannolikt en av världens mest jämställda städer på det politiska området. Varannan ledamot av fullmäktige är kvinna. Om detta intervjuas jag idag i Dagens Nyheter. I  artikeln (som ännu inte finns på nätet) hävdar jag att det knappast är någon slump att just Folkpartiet ligger i topp när det gäller hög kvinnlig representation. Men också att det personliga ledarskapet är oerhört viktigt om man vill få fram fler kvinnor till politiska toppositioner. I Stockholm har Jan Björklund spelat en avgörande roll för att det idag finns så många kvinnor på centrala platser. 

Mitt parti, Folkpartiet, har en stolt historia av kvinnliga ledare som tagit plats. Selma Lagerlöf, Kerstin Hesselgren och Anna Whitlock (verklighetens fröken Friman) är några exempel på kvinnor som gjorde skillnad, och som visade vägen också för andra. Liberala företrädare som Elin Wägner banade väg för rösträtten.

Listan på liberala feministiska initiativ är lång. Det var liberaler som Cecilia Nettelbrandt och Ingrid Gärde Widemar som motade bort sambeskattningen som feminister i andra europeiska länder nu kämpar för att avskaffa. Liberala reformer drev fram utbyggnaden av barnomsorgen, viktig för att möjliggöra för fler kvinnor att arbeta och bli självständiga. Det var Bengt Westerberg som drev fram den första pappamånaden – och Lars Leijonborg som införde jämställdhetsbonusen. Nu går Folkpartiet till val på att möjliggöra för kvinnor i akademikeryrken som lärare och sjuksköterskor att göra också lönekarriär genom karriärtjänster. Genom Barbro Westerholm och andra liberaler lägger vi förslag om att göra pensionerna mer jämställda så att fler kvinnor ska slippa leva på garantipension.

Representation är viktigt. Av Folkpartiets åtta statsråd sedan 2006 har fyra varit kvinnor (Cecilia Malmström, Nyamko Sabuni, Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm) och fyra varit män (Lars Leijonborg, Tobias Krantz, Erik Ullenhag och Jan Björklund). Här i Stockholm leds Folkpartiet av kvinnor på samtliga toppuppdrag; Anna Starbrink och Birgitta Rydberg i Stockholms läns landsting, Madeleine Sjöstedt och jag som borgarråd i staden.

Inte ”bara” könsmässigt, utan också vad gäller andra typer av erfarenheter, livsbetingelser och ursprung tjänar demokratin på att många röster hörs. Att ta plats där makten finns – om det så är i företaget, i föreningen eller i politiken – ska vara lika naturligt för kvinnor som för män. Folkpartiet har ett stolt track record. Vi vill fortsätta att ta feministiska initiativ i hundra år till.

47 nya grundskolor

Igår var en händelserik dag. Inte nog med att finansborgarrådet Sten Nordin (M) och jag hade glädjen att kunna inviga den helt nya Mariehällsskolan. Efter invigningen kunde vi även presentera en helt ny långsiktig elevantalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Den första i sitt slag.

Nya grundskolor

Som jag skrivit många gånger förut här på bloggen så växer Stockholm mycket snabbt. Det gäller inte minst barn och unga i skolålder. Redan till 2020 förväntas antalet 6-18 åringar att ha ökat med omkring 20 000. Det är en ökning av elever som är nästan lika stor som det totala antalet elever i Malmös grundskolor. Behovet av nya skolor är därför stort, både på kort och lång sikt, och nya skolor planeras över hela staden. Totalt måste vi bygga minst 47 nya grundskolor fram till 2040.

Felaktiga befolknings- och elevtalsprognoser, och på sina håll en alltför naiv stadsplanering, har tyvärr gjort att vi i vissa stadsdelar har halkat efter i planeringen. Det är inte bra. Vi arbetar nu hårt med att få fram nya skolor och skolplatser. Och fram till 2020 kommer vi att bygga minst 11 nya grundskolor, för att möta de behov som finns på kort sikt. I år har två av dessa skolor blivit klara – Lugnets skola i Hammarby Sjöstad och Mariehällsskolan i Annedal.

 

Mariehällsskolan invigd

MariehällsskolanIdag hade finansborgarrådet Sten Nordin och jag den stora äran att få medverka vid Mariehällsskolans invigning. En smått fantastisk invigning med både uppträdande av Alcazar och besök av glassbilen. Svårt att tänka sig en roligare första dag för alla de barn som nu påbörjar sin skolgång i den nya skolan. Ett stort tack för att jag fick vara en del av er dag!

Mariehällsskolan är byggd nära mitten av Annedalsområdet och blir därigenom verkligen en skola mitt i byn, precis som det ska vara. Skolan är en av de viktigaste arbetsplatserna som vi har och därför tycker jag det är så viktigt att den också får den plats som den förtjänar – både fysiskt i stadsmiljön och i samhället i stort. Skolan är viktig.

KlippbandLika roligt som det var att idag inviga vår allra senaste skola, lika viktigt är det att vi nu fortsätter arbeta hårt med att få fram nya skolor och skolplatser. Mariehällsskolan är bara en av de 11 skolor som planeras för att möta det ökande elevantalet i det växande Stockholm fram till 2020. Och därefter krävs många, många till. Det är därför viktigt att vi i ett tidigt skede i utvecklingen av nya stadsdelar planerar för och bygger skolor.

Fakta:

Den nya skolan inrymmer årskurserna F-6 med plats för cirka 760 elever, men kommer initialt att ha årskurserna F-4. Skolan är miljöklassad och har en stor skolgård med bland annat lekutrustning och fotbollsplan.

Igår presenterade Socialdemokraterna förslag om att höja lärarlönerna med sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Åtminstone var det vad medierna rapporterade att Socialdemokraterna gjorde.

Jag vet av erfarenhet att Socialdemokraterna aldrig höjt lärarlöner mer än vad som varit absolut tvunget. Här i Stockholm har partiet inte ens i opposition avsatt pengar i sin alternativbudget för 2014. Det har f ö Miljöpartiet inte heller gjort. Detta trots att ett parti i opposition alltid har mer pengar än majoriteten…

Nåväl, nu kom alltså besked om höjda lärarlöner också från Socialdemokraterna. Lärarfacken jublade. Aningens för tidigt skulle jag säga. Så här står det nämligen i partiets rapport: 

”Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket kommer vi att tillsammans
med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att
höja lärarnas löner. 2,5 miljarder kronor avsätts årligen till den nationella samlingen
för läraryrket.”

Partiet lovar alltså inte att avsätta pengar till höjda lärarlöner utan endast att föra en dialog kring detta och att pengarna avsätts för den ”nationella samlingen för läraryrket”.

Jag tror att denna glidning är helt avsiktligt. Om arbetsmarknadens parter, som ju rimligen också omfattar t ex Kommunalarbetarförbundet, inte kommer överens är jag helt övertygad om att dessa pengar kommer att gå till ”skolan” i största allmänhet och inte till höjda lärarlöner specifikt. Det skulle knappast höja läraryrkets status.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 360 andra följare

%d bloggers like this: