Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Idag är det en mycket viktig dag – nämligen världsbokdagen. En dag som syftar till att hylla böcker och författare och att sprida glädje kring litteratur och läsning. Med anledning av den stundade högtiden besökte jag igår Nicolaigården, som är en av flera förskolor inom Maria Gamla Stans förskoleenhet som arbetar mycket aktivt och medvetet med barns läsning.

Nicolaigården är en av 57 kommunala förskolor på Södermalm som deltar i projektet Läsa Mera! Projektet, som är ett samarbete mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms stadsbibliotek, innebär att samtliga förskolor utser ett läsombud vars uppgift är att driva ett läs- bok- eller berättandeprojekt på sin förskola. Erfarenheterna av Läsa Mera! projektet är än så länge entydigt positiva och ”Södemalmsmodellen” ligger till grund för den lässatsning som biblioteken tillsammans med förskolan nu genomför i hela staden.

I Maria Gamla Stans förskoleenhet har läsprojektet renderat i en rad konkreta satsningar. För att ta några exempel: Varje förskola har skapat ett Språkotek, en läsgaranti håller på och tas fram, det har startats schackklubbar på två förskolor, samverkan med barnbokhandlare har utvecklats, skolbarn kommer till förskolorna och högläser för barnen och nu är även ett projekt i startgroparna där äldre ska göra detsamma. Inom Maria Gamla stan arbetar man, minst sagt, aktivt och medvetet med att tidigt skapa intresse för böcker och att få barnen nyfikna på litteraturens magiska värld. Ett mycket inspirerande, viktigt och föredömligt arbete som många kan lära av.

Vikten av att barn redan tidigt kommer i kontakt med och lär sig uppskatta böcker kan inte nog betonas. Detta gäller särskilt de barn som växer upp i hem där läsning inte hör till vanligheterna. Läsa Mera! projektet inom förskolan, tillsammans med den omfattande lässatsningen inom skolan som pågått sedan 2007, är därför oerhört viktiga. De barn som tidigt lär sig läsa, senast under sitt första skolår, klarar sig betydligt bättre även i andra ämnen än de barn som halkar efter i läsningen. Alla barn har rätt till en bra utbildning och starkt stöd. Klassresan startar i klassrummet!

Idag släpps aprilsiffrorna för förstahandssökande till landets lärarutbildningar. Antalet förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna ökar nu för tredje året i rad, med 12 % jämfört med samma tid i fjol och med hela 67 % sedan 2008.

Glädjande nog är det antalet förstahandssökande till ämneslärarutbildningarna inom matematik/NO/teknik, samt utbildningarna till speciallärare och specialpedagog som ökar allra mest. Att söktrycket ökat så pass kraftigt redan nu visar att de examenspremier som regeringen aviserat för just dessa utbildningar faktiskt är ett kraftfullt instrument för att göra dessa yrkesval särskilt attraktiva för studenter.

Statistiken från UHR visar:

 • Antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna är över 22 000. Det är en ökning med 12 % sedan förra året.
 • Det är tredje året i rad antalet sökande ökar kraftigt.
 • Bottenåret för ansökningar till lärarutbildningen var 2008. Sedan 2008 har antalet förstahandssökande ökat med 67 %.
 • De lärarutbildningar där antalet förstahandssökande i år ökar mest är de inriktningar där regeringen i mars aviserade en examenspremie; ämneslärare i matematik/NO/teknik där ökningen är 30 % och speciallärare/specialpedagog som ökar med 37 %.

Att ökningen av antalet förstahandssökande hållit i sig i flera år är ett kvitto på att läraryrkets status nu har börjat stärkas. Bakom detta ligger medvetna satsningar som höjda lärarlöner, förstelärarreformen, införandet av lärarlegitimation och en ny lärarutbildning. Lärarlönerna ökar i snabbare takt än för samtliga andra större yrkesgrupper på arbetsmarknaden, och totalt sett har de ökat med 8 miljarder jämfört med bara för två år sedan. Det motsvarar en genomsnittlig ökning med 2000 kronor mer i lönekuvertet varje månad.

Enligt en undersökning som gjordes nyligen säger hela 9 av 10 lärarstudenter i Stockholms län att de allra helst vill arbeta i Stockholms stad efter examen. Det är glädjande. Vi får dock absolut inte luta oss tillbaka. Stockholms stad måste göra sitt yttersta för att bli en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare för både redan anställda lärare och framtida förmågor. Därför har vi i Stockholm tecknat ett avtal som låter lärarlönerna öka i snabbare takt än andra grupper 2013 och 2014, och i höst kommer vi att ha tillsatt hela 800 förstelärartjänster.

Att riva upp förstelärarreformen, avskaffa lärarlegitimationen eller släppa taget när det gäller lönerna, skulle vara förödande för yrket, och för eleverna. Lärare är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Den som vill att läraryrket ska fortsätta att stärkas måste hålla fast vid och fördjupa de satsningar på läraryrkets status som Folkpartiet och Alliansregeringen genomfört sedan 2006.

 

 

Skolan som skyddsfaktor

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra utbildning.  Det är både viktigt för varje enskild individ och samhället i stort att vi kan fånga upp alla dem som riskerar att falla bort. Det visar inte minst en ny forskningsrapport från Stockholms stad, som DN skriver om idag, där skolan lyfts fram som en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att minska kriminalitet hos ungdomar.

Om skolungdomarna upplever att de får uppmuntran och tydlighet från lärarna, att kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar är bra, att de är delaktiga samt att skolarbetet känns meningsfullt minskar det risken för kriminalitet. Hos pojkar är resultatet av en positiv skolgång störst och skolan dämpar tydligt effekten av ogynnsamma hemförhållanden.

Stadens satsning på en ökad samverkan mellan skola och socialtjänsten, för att fånga upp och hjälpa de elever som riskerar att inte klara skolan, är därför på alla sätt oerhört viktig. De elever som har de sämsta förutsättningarna hemma ska ha bäst förutsättningar i skolan.

Den här rapporten styrker det alla lärare och rektorer redan vet – en bra skola gör skillnad.

När Universum under hösten 2013 intervjuade 850 förskollärar- och lärarstudenter i länet uppgav hela 87 procent att de såg Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.  Att hela 9 av 10 lärarstudenter vill arbeta i staden är självklart glädjande.  Vi får dock absolut inte luta oss tillbaka. Stockholms stad måste göra sitt yttersta för att bli en ännu bättre och attraktivare arbetsgivare för både redan anställda lärare och framtida förmågor.

För att staden ska fortsätta att vara en populär arbetsgivare och för att söktrycket på lärarutbildningen ska fortsätta uppåt krävs en mängd åtgärder. Vi kommer därför i Stockholm att fortsätta satsningen på att höja lärarlönerna, öka möjligheterna till att göra karriär inom läraryrket och arbeta hårt för att förbättra lärares arbetsmiljö. Lärare är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Det är dags att vi också börjar behandla yrket som sådant.

Även om vi har stora utmaningar i Stockholm finns det en rad kommuner där uppförsbacken är än brantare. För att ta ett aktuellt exempel: Sundbyberg.  I Sundbyberg är skolresultaten i det närmaste katastrofala. 23 procent av eleverna saknar behörighet till gymnasiet, meritvärdet är dåligt och väldigt många lärare saknar en fullständig utbildning. Dessutom ser enbart 31 procent av länets lärarstudenter kommunen som en attraktiv arbetsgivare – alltså hela tre gånger färre än Stockholms stad. Att något måste göras för att vända utvecklingen är uppenbart.

Kommun Andel (%) behöriga till yrkesprogrammen  Genomsnittligt meritvärde, samtliga elever  Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen
2013 2013 2013
Stockholm 87,4 222,4 86
Sundbyberg 77,2 194,3 78

Källa: Skolverket

I dagens ABC presenterar Socialdemokraterna i Sundbybergs sin lösning på problemen. Kommunalrådet Jonas Nygren (S) säger till ABC: ”För att få bättre lärare vill Sundbybergs kommunalråd därför nu värva kandidater med toppbetyg från gymnasiet och högskolan till ett superlärarprogram.”

Rent spontant har jag absolut inget emot förslaget, alla vägar till att öka läraryrkets attraktivitet är välkomna. Frågan är bara hur det konkret skulle gå till. Vem ska anordna utbildningen – kommunen eller lärosätena? Hur ska kandidaterna väljas ut? Hur ska man förmå dem att välja programmet? Ska lärarstudenterna bli tvingade till att arbeta i Sundbybergs kommun? Hur ser finansieringen ut? Ska programmet pågå parallellt med den ordinarie lärarutbildningen? Hur många studenter ska programmet ta emot?

Tyvärr måste jag konstatera att frågorna är fler än svaren i Socialdemokraternas förslag. Som vanligt är de duktiga att med fina ord beskriva vad de skulle vilja göra, men väldigt sällan kan de backa upp det med konkreta förslag. Tråkigt.

För mig är det uppenbart att vi måste satsa mer på lärarna. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn och nyckeln till att höja skolresultaten. En förutsättning för att vi ska lyckas med att höja kunskapsresultaten i Stockholms stad är därför att vi kan rekrytera, behålla och vidareutbilda tillräckligt många skickliga och behöriga lärare. Det kommer jag att arbeta stenhårt för. Men inte bara genom fina ord. Utan genom konkreta förslag.

Fakta:

Mest populära kommuner bland Studenterna:

 1. Stockholms stad (87%)
 2. Solna stad (42%)
 3. Sundbybergs stad (31%)
 4. Nacka kommun (29%)
 5. Huddinge kommun (27%)
 6. Danderyds kommun (24%)
 7. Järfälla kommun (22%)
 8. Sollentuna kommun (20%)
 9. Botkyrka kommun (18%)
 10. Tyresö kommun (18%)

 Källa: Universum Lärarbrometern 2013

Fria skolvalet hotat

Ibland sägs det att de röd-gröna kommer att förlora i väljarstöd i samma sekund som de börjar presentera sin politik. Idag kan nog vara en dag där detta blir till en sanning. Dagen började med att Miljöpartiets språkrör Åsa Romson föreslog att anonyma bloggar ska förbjudas. Redan innan lunch föreslår så Socialdemokraterna i Skåne att det fria skolvalet ska förbjudas.

Det borde vara lätt att skratta åt eländet, men faktum är att Socialdemokraterna i Skåne ”har ju en stor och stark röst i svensk socialdemokrati”, som de själva uttrycker det. S i Skåne har visat prov på bristande omdöme tidigare, men också på just styrka. Detta när man drev igenom valet av Håkan Juholt som partiledare. Deras åsikter bör därför tas på stort allvar.

Mer än 17 000 grundskolelever och 10 000 gymnasieelever i Stockholms stad går i friskola. Deras valfrihet är nu hotad. Om Socialdemokraterna i Skåne får sin vilja igenom betyder det att dessa elever inte längre har en skola att gå till.

Idag presenterade Socialdemokraterna finansieringen av sin ekonomiska vårmotion [http://www.svd.se/nyheter/valet2014/fa-overrasknignar-i-s-finansieringsplan_3457454.svd]. Det vore fel att säga att de kom med särskilt många nya idéer. Istället är det en blandning av gamla förslag och kopior av alliansregeringens reformer. 

Ska vi klara välfärden och tillväxten, då måste så många människor som möjligt komma i arbete. Därför är det väldigt synd att Socialdemokraterna väljer att rikta sina skattehöjningar just mot de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden: ungdomar utan högre utbildning och utrikes födda.

Genom att vilja fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar, höja restaurangmomsen och sänka taket för rutavdraget försvårar man för ungdomar och nyanlända att få sitt första riktiga jobb. Just restaurang- och hemservicebranscherna anställer ju många ungdomar och människor från andra länder.

Socialdemokraternas förslag drabbar i synnerhet Stockholm. Här skapas många av de nya jobben i Sverige, framför allt inom tjänstesektorn. Hit söker sig många unga och många från andra länder. Trots att vi har gått igenom några väldigt tuffa år är arbetslösheten i Stockholm relativt låg. Att i det läget vilja slå undan benen på branscher som skapar riktiga jobb för ungdomar och utrikes födda, och ersätta dessa med konstruerade bidragsjobb, är helt fel väg att gå.

Det är bra att det blir tydligt vilka alternativen är inför vårens och höstens val. Historiskt sett har stödet för Socialdemokraterna sjunkit när partiet har lagt fram sin konkreta politik. Vi räds inte debatten om vilket politiskt alternativ som är bäst för Stockholm och Sverige.

Idag hade jag förmånen att få besöka Mikael Elias Teoretiska gymnasium, ett fristående gymnasium med ca 400 elever i Stadshagen på Kungsholmen. Skolan erbjuder studier på det naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet. Skolan startade 2007 och är sedan 2008 en del av koncernen Academedia. Jag fick träffa bland andra Helén Forsberg, rektor, och Patricia Diaz som är utvecklingsledare bland annat inom IT i undervisningen.

Jag fick också förmånen att göra lektionsbesök bl.a. hos en klass på naturprogrammet som läser kursen matematik 4. Dagens lektion berörde hur man deriverar och bl a kom kedjeregeln upp. Här ska jag villigt erkänna att jag hade glömt det mesta av matematikens gåtor!

IMG_4280.JPG

Här får jag en genomgång av läraren Niklas Lindberg av hur jag ska kunna uppnå godkänt betyg i inre derivata

Idag går nästan hälften av gymnasieeleverna från Stockholms stad i fristående skolor. Mångfalden av huvudmän och pedagogiska inriktningar är stor och valmöjligheterna många, och som huvudmän delar vi i många avseenden samma utmaningar.  Det handlar om att se till att undervisningen håller bästa kvalitet så att alla elever får utvecklas till toppen av sin förmåga, oavsett vilken skola eleven har valt eller vilket program man går på.

Läs mer om mitt besök här.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 824 andra följare

%d bloggers like this: